Ak chcete získať prístup k navrhovaným výsledkom, prejdite dopredu

  Diskutovanie o diskriminácii v rámci otázok a odpovedí pre hostiteľov Airbnb

  Hostitelia zdieľajú rôzne pohľady na rozpoznanie predpojatosti a budovanie komunity.
  Od autora Airbnb dňa 1. apr 2019
  7 min. video
  Aktualizované 14. jún 2022

  Výnimočné vlastnosti

  • Hostitelia chcú prístup k dôležitým informáciám o svojich hosťoch.

  • Členovia komunity vyjadrili obavy z možného zneužitia fotiek v rozpore s našimi antidiskriminačnými zásadami.

  • Podmienky Airbnb týkajúce sa profilových fotiek hostí pomáhajú preklenúť prípadné obavy.

  V Airbnb pravidelne organizujeme stretnutia s našimi hostiteľmi, aby sme viedli dôležité rozhovory o témach, na ktorých im najviac záleží. Či už diskutujeme o hodnoteniach polohy, alebo hodnoteniach hostiteľov, všetky tieto stretnutia majú niekoľko spoločných vecí – sú úprimné, prirodzené a môžu riešiť náročné témy.

  Zhodnotenie rôznorodých pohľadov hostiteľskej komunity

  V októbri 2018 Airbnb zmenilo spôsob zobrazovania profilových fotiek hostí s cieľom podporiť objektívnejšie rozhodovanie v procese rezervácie. Profilové fotky hostí sa teraz zobrazujú až po potvrdení rezervácie.

  Počas stretnutia hostiteľov s otázkami a odpoveďami v Londýne v apríli 2019 hostitelia diskutovali o vplyve týchto zmien, čo viedlo k premyslenej diskusii o predpojatosti a diskriminácii. Či už si ich uvedomujeme, alebo nie, všetci máme nejaké presvedčenia a zaujatosť voči rôznym sociálnym skupinám a typom ľudí. A nech sa akokoľvek snažíme byť otvorení, niekedy predpojatosť – či už vedomá, alebo nevedomá – spôsobuje, že robíme rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú ostatných.

  Niektorí hostitelia vyjadrili nad touto novinkou znepokojenie a zdôraznili, že fotky im môžu poskytovať cenné informácie o hosťoch. Mnohí ďalší, napríklad Dennis, však tejto novinke tlieskali a poukazovali na to, ako môžu fotky prispievať k diskriminácii.

  „Prišlo za mnou veľa hostí a povedali mi, že si ma vybrali preto, že vedeli, že ich neodmietnem pre to, kým sú,“ hovorí Dennis.

  Laura Chambers, ktorá bola v tom čase generálnou riaditeľkou Airbnb, na záver diskusie vyslovila názor, že rozhovory o diskriminácii sú zložité a náročné, ale sú tiež nevyhnutné. O diskriminácii sa možno ťažko hovorí, ale musíme sa jej postaviť čelom a spoločne, aby sme proti nej mohli bojovať.

  Ako na Airbnb fungujú profilové fotky hostí

  My všetci máme predsudky. Spoločnosti ako Airbnb však môžu vytvárať nástroje, ktoré pomáhajú zabrániť ľuďom v prijímaní zaujatých rozhodnutí. A preto sme sa v roku 2016 zaviazali vyhodnotiť, ako zobrazujeme profilové fotky hostí v procese rezervácie. Profilové fotky hostí sa teraz hostiteľom zobrazia až po potvrdení rezervácie, čo podporuje objektívnejšie rozhodovanie hostiteľov.

  K tomuto rozhodnutiu sme dospeli po tom, ako sme sa zúčastnili na viacerých rozhovoroch s hostiteľmi a hosťami. Hoci väčšina hostí uvádza svoju fotku, niektorí nám povedali, že ju pri rezervácii nechcú zdieľať. Takisto si uvedomujeme ich obavy z možného zneužitia fotiek spôsobom, ktorý porušuje naše antidiskriminačné zásady.

  Hostitelia nám zároveň povedali, že si cenia profilové fotky, pretože môžu pomôcť hostiteľom a hosťom spoznať sa navzájom ešte pred začiatkom cesty a pomáhajú hostiteľom rozpoznať hostí pri príchode. Okrem toho sme boli svedkami toho, že fotky môžu byť užitočným nástrojom na zvyšovanie dôvery a podporu komunity.

  Zásady, ktoré máme dnes, boli navrhnuté s tým, že sme sa snažili naplniť potreby hostiteľov aj hostí. Náš cieľ je jednoduchý: vytvoriť svet, kde môže byť každý všade ako doma. Túto krehkú rovnováhu sa snažíme dosiahnuť napríklad aj tým, že hostiteľovi ukážeme fotku hosťa až po potvrdení rezervácie. Viac informácií o týchto zmenách

  Keďže sme chceli dať hostiteľom ako vy väčšiu kontrolu nad týmto procesom a pomôcť im vybudovať si u hostí dôveru pred cestou, môžete:

  Tieto kroky môžu pomôcť posilniť postavenie hostiteľov, pričom sa zároveň snažia zmierňovať diskrimináciu. Vytvorili sme tiež balíček užitočných rád a nástrojov, ktorý vysvetľuje rôzne typy predpojatosti a stereotypov, ako môžu ovplyvniť skúsenosť člena komunity na platforme Airbnb a čo môžete urobiť, aby ste ich prekonali.

  Čaká nás však ešte ďalšia práca a vieme, že táto diskusia je len jednou z mnohých dôležitých. Naďalej sa budeme stretávať s hostiteľmi s cieľom zistiť, ako môžeme spolupracovať na tom, aby sa ľudia zo všetkých prostredí cítili bezpečne, rešpektovaní a vítaní.

  Výnimočné vlastnosti

  • Hostitelia chcú prístup k dôležitým informáciám o svojich hosťoch.

  • Členovia komunity vyjadrili obavy z možného zneužitia fotiek v rozpore s našimi antidiskriminačnými zásadami.

  • Podmienky Airbnb týkajúce sa profilových fotiek hostí pomáhajú preklenúť prípadné obavy.

  Airbnb
  1. apr 2019
  Bolo to užitočné?