Ak chcete získať prístup k navrhovaným výsledkom, prejdite dopredu

  Jednoduchší spôsob namietania proti odvetným hodnoteniam

  Požiadajte o odstránenie odvetného hodnotenia bez ohľadu na to, pred akým časom bolo zverejnené.
  Od autora Airbnb dňa 16. nov 2022
  3-minútové čítanie
  Aktualizované 6. jún 2023

  Silnejšia ochrana pred odvetnými hodnoteniami

  Ako fungujú pravidlá pre hodnotenia

  Podrobnejšie informácie v hodnoteniach

  Rýchlejšia podpora s naším chatbotom

  Airbnb
  16. nov 2022
  Bolo to užitočné?