Logo Airbnb 2022: zimná verzia
zimná verzia

Dať bývanie na Airbnb je teraz hračka

Usmievajúca sa superhostiteľka v aplikácii Airbnb. Z textu sa dozvedáme, že sa volá Myranda, má trojročné skúsenosti s hostiteľstvom v Little Rocku a jej ohodnotenie na Airbnb je 4,96 z 5 hviezdičiek.

Airbnb ŠTART: Ľahký nový spôsob, ako začať

Každý môže dať svoje bývanie na Airbnb a začať zarábať – s bezplatným individuálnym poradenstvom na každom kroku.
Na telefóne vidno vyskakovacie okno s textom: Získajte individuálne poradenstvo od superhostiteľa. Nad týmto názvom vidíme Myrandu, superhostiteľku, obklopenú ďalšími kruhmi s usmievajúcimi sa superhostiteľmi. 

Text na obrazovke hovorí: Spojíme vás so skúseným hostiteľom. Pomocou chatu alebo videa vám pomôže dať vaše bývanie na Airbnb. Môžete začať aj na vlastnú päsť a so superhostiteľom vás môžeme spojiť neskôr.

Dve tlačidlá nižšie dávajú možnosť spojiť sa so superhostiteľom alebo začať na vlastnú päsť.

Individuálne poradenstvo od superhostiteľa

Získajte vlastného superhostiteľa – skúseného hostiteľa, ktorý vám poskytne praktickú pomoc od prvej otázky až po prvého hosťa. Superhostitelia vám budú pomáhať telefonicky, cez video alebo chat vo viac ako 80 krajinách.
V telefóne sa zobrazuje nadpis: Výber hosťa prvej rezervácie. Hostitelia sa môžu rozhodnúť privítať akéhokoľvek hosťa na Airbnb alebo sa môžu rozhodnúť privítať skúseného hosťa. Vybraté bolo tlačidlo pre skúseného hosťa.

Prvá rezervácia od skúseného hosťa

Aby ste sa pri prvom hostení cítili príjemnejšie, máte teraz možnosť privítať ako prvého skúseného hosťa, teda niekoho, kto má za sebou aspoň tri pobyty a dobré hodnotenie na Airbnb.
V telefóne sa zobrazuje karta Dnes pre hostiteľov Airbnb s rôznymi nastaveniami na správu ponuky, ako je napríklad kalendár. V dolnej polovici obrazovky sú možnosti, ako môžu noví hostitelia komunikovať so svojím superhostiteľom alebo získať prístup k špecializovanej podpore od Airbnb jednoduchým ťuknutím na tlačidlo na obrazovke.

Špecializovaná podpora od Airbnb

Len jediným ťuknutím môžu noví hostitelia požiadať našich špeciálne vyškolených zástupcov komunitnej podpory o pomoc s čímkoľvek, od problémov s účtom až po vyplatenie prostriedkov. V súčasnosti je podpora k dispozícii v 42 jazykoch.
Slovná ochranná známka AirCover pre hostiteľov

Zavádzame ešte väčšiu ochranu

Overenie totožnosti hosťa

Náš komplexný systém overovania kontroluje podrobnosti, ako sú meno, adresa, doklad totožnosti a ďalšie, aby potvrdil totožnosť hostí, ktorí si vytvárajú rezervácie na Airbnb.

Preverovanie rezervácií

Naša vlastná technológia analyzuje stovky faktorov v každej rezervácii a blokuje určité rezervácie, ktoré vykazujú vysoké riziko usporiadania rušivých večierkov či poškodenia majetku.

Ochrana proti škodám do výšky 3 mil. USD

Airbnb vám uhrádza škody spôsobené hosťami vo vašom bývaní a na vašom majetku. Oblasti tohto špecializovaného krytia:

Umenie a cennosti

Airbnb vám nahradí, zaplatí alebo vráti do pôvodného stavu poškodené umelecké diela alebo cennosti.

Automobily a lode

Chránime autá, lode a iné plavidlá, ktoré parkujete alebo máte uložené vo svojom bývaní.

Poškodenie spôsobené zvieratami

Zaplatíme za opravu škôd spôsobených domácim zvieraťom hosťa.

Strata príjmu

Ak musíte zrušiť rezervácie na Airbnb z dôvodu poškodenia spôsobeného hosťom, stratený príjem vám bude nahradený.

Dôkladné čistenie

Uhradíme vám náklady na dodatočné upratovacie služby potrebné po pobyte hosťa, napríklad na profesionálne vyčistenie kobercov.

Poistenie zodpovednosti do výšky 1 mil. USD

Máte ochranu v zriedkavých prípadoch, keď sa hosť zraní alebo dôjde k poškodeniu či odcudzeniu jeho majetku.

Nepretržitá bezpečnostná linka

Keby ste sa niekedy necítili bezpečne, naša aplikácia poskytuje jedným ťuknutím prístup k špeciálne vyškoleným zástupcom pre otázku bezpečnosti, a to vo dne i v noci.

Pozrite si úplné informácie o tom, ako vás chráni AirCover pre hostiteľov, a o všetkých platných výnimkách.

Iba Airbnb vám poskytne AirCover

AirbnbKonkurenti
Overenie totožnosti hosťa
Preverovanie rezervácií
Ochrana proti škodám do výšky 3 mil. USD
Umenie a cennosti
Automobily a lode
Poškodenie spôsobené zvieratami
Strata príjmu
Dôkladné čistenie
Poistenie zodpovednosti do výšky 1 mil. USD
Nepretržitá bezpečnostná linka

Porovnanie je založené na verejne dostupných informáciách a bezplatných ponukách najlepších konkurentov k októbru 2022.

Kategórie Airbnb: viac druhov jedinečnosti

Dnes predstavujeme šesť nových kategórií a zlepšujeme možnosti prispôsobenia.
Novinky
Skvelé bývania pridané na Airbnb v priebehu posledných 10 týždňov.
Na streche sveta
Bývania približne 3 000 metrov nad morom, často s nádherným výhľadom.
V kurze
Bývania s vysokým hodnotením, ktoré sa na Airbnb tešia veľkej obľube.
Prispôsobené
Bývania s potvrdeným vstupom bez schodov do samotného bývania, kúpeľne a spálne.
Herné prvky
Bývania s herňami, vodnými toboganmi a podobným vybavením.
Hanok
Tradičné kórejské bývania z prírodných materiálov.
Domovská stránka Airbnb v notebooku a telefóne s dvomi riadkami bývaní z novej kategórie Novinky, ktorá bola pridaná v zimnej verzii Airbnb. Obsahuje bývania, ktoré boli pridané na Airbnb v priebehu posledných 10 týždňov.Domovská stránka Airbnb v notebooku a telefóne s dvomi riadkami bývaní z novej kategórie Na streche sveta, ktorá bola pridaná v zimnej verzii Airbnb. Obsahuje bývania vo vysokej nadmorskej výške približne 3 000 metrov nad morom.Domovská stránka Airbnb v notebooku a telefóne s dvomi riadkami bývaní z novej kategórie V kurze, ktorá bola pridaná v zimnej verzii Airbnb. Obsahuje bývania, ktoré majú v poslednom čase veľa zobrazení.Domovská stránka Airbnb v notebooku a telefóne s dvomi riadkami bývaní z novej kategórie Prispôsobené, ktorá bola pridaná v zimnej verzii Airbnb. Obsahuje bezbariérové bývania s potvrdeným prístupom do spální a kúpeľní bez schodov.Domovská stránka Airbnb v notebooku a telefóne s dvomi riadkami bývaní z novej kategórie Herné prvky, ktorá bola pridaná v zimnej verzii Airbnb. Obsahuje bývania so zábavnými aktivitami, ako sú herne, tobogany, basketbalové ihriská a podobne.Domovská stránka Airbnb v notebooku a telefóne s dvomi riadkami bývaní z novej kategórie Hanok, ktorá bola pridaná v zimnej verzii Airbnb. Obsahuje tradičné juhokórejské bývania zo 14. storočia z prírodných materiálov.
Novinky
Vylepšené možnosti prispôsobenia
Kategórie, ktoré vám zobrazujeme, sú ešte relevantnejšie. Ak ste si napríklad prezerali bývania v oblasti Napa, pri ďalšom otvorení aplikácie vám najprv ukážeme kategóriu Vinohrady.
Pridané podrobnosti
Pri prezeraní zároveň uvidíte viac podrobností o každom bývaní. Pri bývaniach v kategórii Národné parky sa napríklad zobrazuje vzdialenosť od vchodu do parku.

Ďalšie vylepšenia pre hostiteľov

Jednoduchší proces riešenia nárokov cez AirCover pre hostiteľov

Hostitelia teraz môžu podať žiadosť o finančnú náhradu v niekoľkých jednoduchých krokoch a sledovať jej stav na karte Dnes.

Predstavujeme rýchlu platbu

Hostitelia sa teraz môžu rozhodnúť, že vyplatené prostriedky dostanú do 30 minút na svoju debetnú kartu (k dispozícii len v USA).

Podrobnejšie hodnotenia

Hostia a hostitelia môžu teraz pridať značky do svojich hodnotení, aby poskytli konkrétnejšie podrobnosti o pobyte.

Ochrana pred odvetnými hodnoteniami

Rozšírili sme dôvody, pre ktoré je možné namietať proti hodnoteniu, pričom umožňujeme hostiteľom požiadať o odstránenie akýchkoľvek odvetných hodnotení v ich histórii.

Základné pravidlá pre hostí

Jednoduchšie základné pravidlá, podporené dôslednejším vyvodzovaním zodpovednosti voči hosťom, pomáhajú zabezpečiť, aby hostia zaobchádzali s každým bývaním opatrne a s rešpektom.

Nové ovládacie prvky kategórií

Od začiatku roka 2023 si hostitelia budú môcť pozrieť, v ktorej kategórii sa ich bývanie nachádza, a pridať do ponuky podrobnosti špecifické pre danú kategóriu.