Ak chcete získať prístup k navrhovaným výsledkom, prejdite dopredu

  Automatizujte komunikáciu pomocou týchto aktualizácií doručených správ

  Ušetrite čas používaním naplánovaných správ, prispôsobených rýchlych odpovedí a ďalších funkcií.
  Od autora Airbnb dňa 24. máj 2021
  4-minútové čítanie
  Aktualizované 3. máj 2023

  Výnimočné vlastnosti

  Automatizujte správy na zabezpečenie komunikácie v kľúčových okamihoch

  Odpovedajte hosťom rýchlejšie pomocou rýchlych odpovedí

  Rýchlo nájdite správy v doručených správach

  Výnimočné vlastnosti

  Airbnb
  24. máj 2021
  Bolo to užitočné?