Ak chcete získať prístup k navrhovaným výsledkom, prejdite dopredu
  Tento obsah nie je dostupný vo vami vybranom jazyku, preto sme ho zatiaľ sprístupnili v najbližšom dostupnom jazyku.

  Zníženie vystavenia oxidu uhoľnatému v bývaní

  Nainštalujte si detektor oxidu uhoľnatého a aktualizujte svoju ponuku tak, aby ste hostí o tom informovali.
  Od autora Airbnb dňa 29. mar 2022
  3-minútové čítanie
  Aktualizované 29. aug 2023

  Vystavenie oxidu uhoľnatému (CO) môže viesť k otrave touto látkou, ktorá môže byť smrteľná. Detektory oxidu uhoľnatého sú navrhnuté tak, aby vás upozornili na vysoké úrovne tohto plynu.

  Každému hostiteľovi odporúčame, aby sa oboznámil s rizikami vystavenia CO a nainštaloval detektory, ktoré pomôžu udržať hostí v bezpečí. Ak máte aktívnu ponuku, môžete požiadať Airbnb o jeden detektor.

  Čo je oxid uhoľnatý?

  Oxid uhoľnatý je bezfarebný plyn bez zápachu. Domáce spotrebiče, ktoré sú poháňané palivom, ako sú pece, kachle, ohrievače vody a prenosné generátory, môžu produkovať CO. Uvoľňuje sa aj pri spaľovaní uhlia a dreva.

  Keď sa CO hromadí v interiéri alebo v iných uzavretých priestoroch, je jedovatý pre ľudí a domáce zvieratá, ktorí ho dýchajú. Vysoké úrovne vystavenia CO môžu byť smrteľné. CO sa líši od oxidu uhličitého alebo CO2, ktorý sa používa v sýtených nápojoch a hasiacich prístrojoch.

  Prečo nainštalovať detektory oxidu uhoľnatého

  Oxid uhoľnatý nie je možné odhaliť bez detektora. Ak nainštalujete jeden alebo viaceré detektory CO, hostia a iné osoby vrátane vás a vašej rodiny dostanú upozornenie, ak úroveň CO dosiahne nebezpečné hodnoty.

  Bežné detektory dymu neslúžia ako detektory oxidu uhoľnatého, ale kombinované zariadenia môžu byť účinné. Pri výbere si pozorne prečítajte štítok výrobcu.

  Oxid uhoľnatý môže byť prítomný, ak máte v priestore niektoré z týchto prvkov alebo z tohto vybavenia:

  • domáce spotrebiče poháňané uhlím, benzínom, petrolejom, metánom, zemným plynom, olejom, propánom alebo drevom;

  • pripojená garáž, aj keď máte v bývaní všetky spotrebiče elektrické;

  • generátor, ktorý sa nachádza v blízkosti dverí alebo okien;

  • gril na plyn alebo uhlie, ktorý sa používa v blízkosti dverí alebo okien;

  • krb.

  Odborníci, ako napríklad International Association of Fire Chiefs (Medzinárodné združenie hasičských veliteľov), odporúčajú nainštalovať detektor oxidu uhoľnatého na každom poschodí bývania.

  Ako môžete predchádzať vystaveniu CO

  International Association of Fire Chiefs (Medzinárodné združenie hasičských veliteľov) odporúča podniknúť tieto dodatočné kroky na zabránenie vystaveniu oxidu uhoľnatému:

  1. Testujte detektory každý mesiac, aby ste sa uistili, že fungujú. Batérie je zvyčajne potrebné vymieňať každý jeden, päť alebo 10 rokov. Skontrolujte dátum výrobcu na zadnej strane detektora a prečítajte si návod na obsluhu zariadenia.

  2. Uistite sa, že spotrebiče sú nainštalované v súlade s miestnymi predpismi a pokynmi výrobcu. Väčšinu spotrebičov spaľujúcich palivo by mali inštalovať profesionáli.

  3. Pravidelne čistite a kontrolujte zariadenia spaľujúce palivo. Pece, sporáky, sušičky a komíny alebo prieduchy si vyžadujú pravidelnú pozornosť. Pomáha to zabezpečiť, aby fungovali správne, boli dostatočne odvetrávané a neboli na nich trhliny, hrdza ani škvrny.

  4. Pravidelne kontrolujte odsávacie potrubia alebo rúry používané spotrebičmi, ako sú ohrievače vody, kuchynské sporáky a sušičky bielizne, aby ste sa uistili, že sú stále otvorené a čisté.

  5. Pri používaní krbu alebo iného zdroja tepla, ktorý spaľuje drevo alebo pelety, úplne otvorte klapku alebo vetrací otvor. Nezatvárajte ho, kým oheň úplne nezhasne.

  6. Nechajte hosťom jasné pokyny. Do manuálu pre hosťa uveďte podrobné informácie o tom, ako bezpečne používať spotrebiče a iné vybavenie svojho bývania. Nechajte vytlačenú kópiu na mieste, kde ju hostia ľahko nájdu, napríklad na hlavnom stole alebo kuchynskej pracovnej doske.

  7. Poskytnite hosťom núdzové telefónne čísla miestneho hasičského zboru, policajného zboru a nemocníc v okolí.

  Ako aktualizovať svoju ponuku

  Keď uvediete, že máte detektory oxidu uhoľnatého, pomôže to hosťom ukázať, že vám na nich záleží. Pridajte podrobnosti o nainštalovaných detektoroch do časti o bezpečnostných zariadeniach v ponuke. Informácie, ktoré poskytnete, sa zobrazia na stránke vašej ponuky a v e-mailoch pre hostí pred ich príchodom.

  Hostia vyhľadávajúci na Airbnb môžu tiež filtrovať ponuky s detektorom oxidu uhoľnatého. Inštalácia detektorov CO a aktualizácia ponuky môže nielen zvýšiť bezpečnosť, ale môže vám tiež pomôcť prilákať viac rezervácií.

  Tento článok sa týka všeobecných bezpečnostných pokynov a, prirodzene, neobsahuje úplne všetky informácie. Zvážte jedinečné atribúty svojho objektu, preštudujte si miestne právne predpisy a poraďte sa s miestnymi odborníkmi na požiare.

  Informácie uvedené v tomto článku sa mohli od uverejnenia zmeniť.

  Airbnb
  29. mar 2022
  Bolo to užitočné?