Ak chcete získať prístup k navrhovaným výsledkom, prejdite dopredu

  Uctievanie černošskej histórie po celom svete po celý rok

  Poradný výbor hostiteľov sa delí o zdroje na získanie poznatkov o oslobodení černochov.
  Od autora Airbnb dňa 17. jún 2021
  3-minútové čítanie
  Aktualizované 14. jún 2022

  Výnimočné vlastnosti

  • Podporná skupina Airbnb pre černošských zamestnancov Black@ pomáha našej komunite dozvedieť sa o kľúčových momentoch v černošskej histórii po celom svete.

  • Sam Reed z poradného výboru hostiteľov hovorí o svojich poznatkoch o spolupatričnosti, empatii a podnikaní.

  • Majte vždy aktuálne informácie o dianí v poradnom výbore v roku 2021.

  Každý mesiac vám ponúkame najnovšie informácie z poradného výboru hostiteľov a pomáhame vám spoznať jeho členov.

  Dobrý deň,

  som Sam Reed, superhostiteľ z Philadelphie v Pensylvánii a člen poradného výboru hostiteľov. Cez deň učím stredoškolákov čítať, písať a pochopiť svet. A po zvyšok času sa snažím robiť niečo pre dobro spoločnosti.

  Vo svojej triede sa nezameriavam výlučne na február ako mesiac černošskej histórie, pretože černošská história je 365 dní v roku – ako sviatok Juneteenth (deň nezávislosti černochov), ktorý oslavuje koniec otroctva v USA.

  Na počesť tejto dôležitej udalosti chcel poradný výbor hostiteľov pomôcť našej komunite dozvedieť sa viac o oslobodení černochov. Vďaka poradnej skupine Airbnb pre černošských zamestnancov Black@ sa môžete dozvedieť, ako černošské povstania po celom svete viedli k spoločenským zmenám. Môžete sa tiež zúčastniť sa na online zážitkoch s hostiteľmi, ktorí sa zameriavajú na černošskú históriu svojich miestnych komunít.

  Účasť na iniciatívach v oblasti rozmanitosti a začleňovania

  Poradný výbor hostiteľov má dôležité slovo pri vytváraní nových zásad rozmanitosti a začleňovania a pri vylepšovaní produktov v Airbnb.

  O spätnú väzbu k projektu Lighthouse a ďalším inkluzívnym hostiteľským iniciatívam sme sa už podelili.

  Sledovanie vývoja tejto práce ma ako pedagóga dojíma a som nadšený z toho, čo Airbnb vytvára.

  Skúmanie života z rôznych perspektív

  Moje hodiny humanitných vied boli v tomto roku zamerané na svetové dejiny, v rámci toho však nemôžeme nespomenúť problémy černochov vo svetových dejinách.

  Realizovali sme niekoľko zaujímavých štúdií o kolorizme a jeho vplyve na ľudí z karibských komunít, latinskoamerických komunít, afroamerických komunít a iných komunít. Bola to v tomto roku bohatá časť našich učebných osnov.

  Ďalšou skvelou vecou, ktorú sme v minulosti skúmali, bol afrofuturizmus. Niekedy sa história môže sústrediť na traumu ľudí, ktorí boli systematicky zbavovaní volebného práva. Ale ak sa sústredíme len na traumu, nikdy sa nedostaneme do budúcnosti.

  Ako súčasť štúdia o afrofuturizme si deti predstavovali napríklad svet, v ktorom by sa politika robila inak, alebo Afriku, kde by prebiehali hnutia za opätovné oslobodenie. Bolo to skutočne zábavné.

  Prijímanie ľudí takých, akí sú

  Moja žena je z Botswany a ja som tam strávil osem rokov ako dobrovoľník v organizácii Peace Corps a ako podnikateľ. V jej jazyku je jedno príslovie: „batho ke batho.“ Znamená to „ľudia sú ľudia,“ teda že môžete byť tým, kým ste, pretože ste človek.

  Poslaním Airbnb je pre mňa prijímať ľudí takých, akí sú – vrátane ľudí, ktorí sú iní ako vy. Keď ich spoznáte, uvedomíte si, že sa vlastne až tak nelíšite.

  Zažiť nepohodlie v Botswane bolo požehnaním – ísť do domu niekoho cudzieho, do cudzej zeme, s cudzími ľuďmi hovoriacimi jazykom, ktorý nepoznáte. Prispôsobenie sa nepohodliu vám môže pomôcť rozšíriť vaše vnímanie spolupatričnosti.

  Cesta k vzájomnému prepojeniu vedie cez empatiu

  Schopnosť empatie vzniká na základe našich skúseností. Jedným z dôvodov, prečo nám chýba empatia, nie je to, že nám na tom nezáleží. Je to preto, že nás k nej nedoviedli naše životné skúsenosti.

  Empatický postoj bol pre mňa veľmi hodnotný a dôležitý počas celého môjho života. Ak sa správate empaticky k iným, oplatia vám to.

  Vytvorenie zážitku, pri ktorom hosť cíti určité prepojenie, vychádza z vás ako človeka, z toho, ako pripravíte svoje priestory, aj z toho, že ľuďom dávate pocit, že sú vítaní. Ak mám byť príjemným hostiteľom, musím myslieť na to, čo by mi ako hosťovi vyhovovalo, a musím to ponúkať.

  Môj nedeľný rituál je varenie polievky. Môže si ju dať každý hosť. Ako vám môže niekto dať zlé hodnotenie, veď je to polievka varená s láskou.

  Posilnenie postavenia iných prostredníctvom podnikania

  Po získaní titulu MBA som vstúpil do organizácie Peace Corps a časom som začal podnikať. Darilo sa mi, potom to prestalo fungovať a ja som skrachoval.

  Vrátil som sa z Botswany do Spojených štátov, rekvalifikoval som sa a stal sa pedagógom. Podnikanie som mal vždy nejako v sebe, takže teraz si hovorím učiteľ – podnikateľ.

  Mojou druhou vášňou je podporovať ľudí. Pre pandémiu a vzhľadom na hostiteľstvo v tomto období rasových nepokojov som oveľa viac začal vnímať rasovú spravodlivosť z hľadiska ekonomického posilnenia postavenia. S Airbnb som pomáhal hostiteľom vo svojej komunite získať finančnú úľavu počas pandémie COVID, napríklad financovanie od agentúry Small Business Administration.

  Takisto som vytvoril program Side Hustle Accelerator, ktorý má pomáhať študentom stredných škôl a začínajúcim dospelým podnikateľom rozvíjať sa a začať podnikať. Dostalo sa mi požehnania a to chcem predávať aj ďalej.

  Zistite viac o aktivitách poradného výboru hostiteľov a sledujte mesačné aktualizácie a rady od členov výboru.
  Informácie uvedené v tomto článku sa mohli od uverejnenia zmeniť.

  Výnimočné vlastnosti

  • Podporná skupina Airbnb pre černošských zamestnancov Black@ pomáha našej komunite dozvedieť sa o kľúčových momentoch v černošskej histórii po celom svete.

  • Sam Reed z poradného výboru hostiteľov hovorí o svojich poznatkoch o spolupatričnosti, empatii a podnikaní.

  • Majte vždy aktuálne informácie o dianí v poradnom výbore v roku 2021.
  Airbnb
  17. jún 2021
  Bolo to užitočné?