Ak chcete získať prístup k navrhovaným výsledkom, prejdite dopredu
  Tento obsah nie je dostupný vo vami vybranom jazyku, preto sme ho zatiaľ sprístupnili v najbližšom dostupnom jazyku.

  Nový spôsob boja proti diskriminácii na Airbnb

  Predstavujeme projekt Lighthouse, ktoré cieľom je odhaľovať, sledovať a prekonávať diskrimináciu.
  Od autora Airbnb dňa 15. jún 2020
  8-minútové čítanie
  Aktualizované 13. dec 2022

  Výnimočné vlastnosti

  • Projekt Lighthouse nám pomôže pochopiť, kedy a ako na Airbnb dochádza k rasovej diskriminácii.

  • Spolupracujeme so skupinami pre občianske práva, aby sme mali istotu, že k dôležitým krokom pristúpime premyslene.

  • Spolupracujeme aj s poprednými organizáciami na ochranu súkromia, aby sme všetkým zabezpečili rešpektovanie súkromia.

  Poznámka redaktora: V decembri 2022 sme vydali novú aktualizáciu, v ktorej sú podrobne opísané naše počiatočné zistenia v rámci projektu Lighthouse, ako aj ďalšie postupy v boji proti diskriminácii. Prečítajte si podrobnosti.

  Naším poslaním od samého začiatku je vytvárať svet, v ktorom sa všetci môžu cítiť všade ako doma. Rasizmus, nenávisť a diskriminácia sú v rozpore so všetkým, v čo ako spoločnosť a globálna komunita veríme. Od roku 2016 sme z Airbnb odstránili účty 1,3 miliónom ľudí za to, že sa odmietli správať k ostatným bez predsudkov alebo predpojatosti. Čaká nás však ešte veľa práce.

  Dôležitým krokom v našom neustálom boji proti diskriminácii je pochopiť, kedy a ako k nej dochádza. Preto vám chceme povedať viac o projekte Lighthouse. Ide o prevratnú iniciatívu, ktorú spúšťame v USA s cieľom odhaľovať, sledovať a prekonávať diskrimináciu pri vytváraní rezervácií alebo hostiteľstve na Airbnb.

  Vieme, že možno máte otázky týkajúce sa projektu Lighthouse a čo to pre vás znamená, a preto sme sa pokúsili čo najlepšie vám na ne odpovedať.

  Ako bude projekt Lighthouse fungovať?
  Diskriminácia je založená na vnímaní – a na Airbnb ľudia vnímajú rasu napríklad podľa krstných mien a profilových fotiek. Spolu s organizáciami na ochranu občianskych práv, ako sú Color Of Change a Upturn, začíname s výskumom, aby sme pochopili, kedy a kde na našej platforme dochádza k rasovej diskriminácii a aké účinné sú zásady na boj proti nej.

  Ako Airbnb vyvinulo projekt Lighthouse?
  Projekt Lighthouse sme vyvinuli za pomoci popredných skupín a organizácií pôsobiacich v oblasti občianskych práv a súkromia vrátane organizácií Asian Americans Advancing Justice – AAJC, Center for Democracy & Technology, Color Of Change, The Leadership Conference on Civil & Human Rights, LULAC, NAACP, National Action NetworkUpturn, aby sme mali istotu, že túto dôležitú prácu vykonávame premyslene a že pri nej rešpektujeme súkromie všetkých zúčastnených.

  Kto sa môže zúčastniť?
  V súčasnosti je projekt obmedzený na hostiteľov a hostí so sídlom v USA.

  Kedy sa projekt Lighthouse spustí?
  Výskum sa má začať v septembri a všetci hostitelia a hostia budú mať možnosť sa z neho odhlásiť. Od 30. júna sme informovali o tom, ako proces funguje a ako sa môžete odhlásiť. Každý dostane aspoň 30-dňovú lehotu na odhlásenie pre prípad, že sa rozhodne nezúčastniť sa.

  Ako chce Airbnb používať moje údaje?
  Tento projekt meria diskrimináciu, ktorá je založená na vnímaní. Ľudia často vnímajú rasu podľa mena človeka a toho, ako vyzerá. Keďže sa chceme dozvedieť viac o tomto vnímaní iných ľudí, budeme zdieľať profilové fotky na Airbnb a krstné mená s nimi spojené s nezávislým partnerom, ktorý nie je súčasťou Airbnb. Tento partner je viazaný prísnou dohodou o mlčanlivosti, takže tieto informácie nesmie zdieľať s nikým iným.

  Partner posúdi tieto fotky a krstné mená a uvedie, ako ich vníma – alebo akú rasu podľa neho poskytnuté informácie naznačujú. O tomto svojom vnímaní potom bude informovať špecializovaný tím Airbnb, ktorý pracuje výlučne na boji proti diskriminácii. Pred akýmkoľvek poskytovaním informácií sa však odstránia všetky údaje, ktoré spájajú vnímanú rasu s účtom, vrátane fotky, krstného mena a ďalších podrobností, podľa ktorých by sa dal identifikovať konkrétny účet na Airbnb. Airbnb nebude spájať vnímanú rasu s konkrétnymi účtami ani tieto informácie nepoužije na zameranie sa na konkrétnu osobu.

  Vnímanie nášho partnera použijeme napríklad na zistenie, či sú rezervácie tých, ktorí sú vnímaní ako príslušníci určitej rasy, odmietané častejšie ako ostatné. To nám pomôže vytvoriť nové funkcie a zásady na riešenie akýchkoľvek rozdielov. Spojili sme sa s organizáciami na ochranu občianskych práv a súkromia, aby sme sa uistili, že túto prácu vykonávame premyslene a že pri tom rešpektujeme súkromie všetkých.

  Bude Airbnb používať algoritmus, technológiu rozpoznávania tváre alebo strojové učenie?
  Nie. Veríme, že najlepší spôsob, ako získať informácie o vnímanej rase, je použiť ľudské vnímanie a nie strojové učenie. Používanie algoritmov, technológie rozpoznávania tváre alebo strojového učenia pre niečo také citlivé, ako je rasa, by si vyžadovalo starostlivé zváženie a podnety napríklad od organizácií na ochranu občianskych práv a súkromia. Keby sme o tom uvažovali, požiadame o poradenstvo a podporu a v každom prípade vás budeme informovať.

  Profilové fotky sa zobrazujú až po potvrdení rezervácie. Prečo plánujete používať profilové fotky vo výskume?
  Hoci sa profilové fotky v úvode procesu rezervácie nezobrazujú, zaujíma nás, ako môžu ovplyvniť iné aspekty interakcií používateľov na platforme, napríklad v súvislosti so stornami alebo hodnoteniami.

  Ako bude Airbnb rešpektovať moje súkromie?
  Pred analýzou informácií o vnímanej rase sa všetky údaje oddelia od vášho profilu, čo znamená, že nie sú spätne prepojené so žiadnym konkrétnym účtom Airbnb. Tieto informácie nepoužijeme na to, aby sme nejako ovplyvnili skúsenosti individuálneho hostiteľa ani hosťa na Airbnb, ani na marketingové a reklamné účely. Budú sa používať len na prácu na predchádzaní diskriminácii. Modely budeme analyzovať vo väčšom meradle.

  Prečo Airbnb spúšťa project Lighthouse teraz?
  Na tomto projekte sme pracovali takmer dva roky, pričom jeho spustenie bolo pôvodne naplánované na koniec roka 2020. Ale nedávne udalosti v USA nás prinútili konať rýchlejšie. Zatiaľ čo Airbnb už vyšetruje jednotlivé prípady diskriminácie, ktoré boli nahlásené používateľmi, momentálne nemáme spôsob, ako merať významnejšie trendy a modely súvisiace s diskrimináciou, ku ktorej môže na Airbnb dochádzať. Tieto jednotlivé prípady diskriminácie môžu byť príznakom väčšieho systémového problému a my proti tomu chceme bojovať.

  Čo sa stane, ak Airbnb odhalí nespravodlivosť?
  Projekt Lighthouse je súčasťou našej neustále prebiehajúcej práce, ktorej cieľom je predchádzať diskriminácii na Airbnb a reagovať na ňu. Všetky získané poznatky sa použijú pri vývoji nových funkcií a pravidiel, ktoré budú vytvárať spravodlivejšie prostredie na našej platforme a prispievať k plneniu nášho trvalého poslania budovať väčšiu spolupatričnosť.

  Existujú aj iné druhy diskriminácie. Prečo sa Airbnb zameriava na rasu?
  Sme proti všetkým druhom diskriminácie – nielen proti rasovej diskriminácii a nielen proti diskriminácii jednej konkrétnej komunity. Zaviazali sme sa bojovať proti diskriminácii na základe rasy, farby pleti, národnostného pôvodu, veku, pohlavia, rodovej identity, náboženstva, sexuálnej orientácie, postihnutia aj rodinného stavu, pretože všetky tieto problémy ovplyvňujú hostiteľov a hostí po celom svete. Toto je len jedna súčasť širšieho boja.

  Ako sa môžem odhlásiť z projektu Lighthouse?
  Odhlásiť sa môžete kedykoľvek úpravou svojich preferencií v nastaveniach ochrany osobných údajov a zdieľania. Ak sa odhlásite, vaše údaje sa od toho momentu nebudú pre projekt Lighthouse zhromažďovať. Nezabúdajte však, že zahrnutím svojich údajov do tohto úsilia nám pomáhate vytvoriť nový porovnávací ukazovateľ na odhaľovanie diskriminácie na Airbnb, jej sledovanie a boj proti nej. Predtým než analyzujeme informácie o vnímanej rase, všetky informácie sú oddelené od vášho profilu, čo znamená, že nie sú spätne prepojené s vaším konkrétnym účtom Airbnb.

  Ako pomáha Airbnb iným spoločnostiam bojovať proti diskriminácii?
  Technologické spoločnosti nesú obrovskú zodpovednosť za vytváranie prostredia, ktoré je spravodlivé pre všetkých. Chceme, aby projekt Lighthouse mal vplyv aj mimo Airbnb, preto sa o metodiku, ktorá za ním stojí, delíme vo verejne dostupnom technickom dokumente. Dúfame, že tento dokument poslúži ako detailný plán pre iné spoločnosti a že sa stane východiskom pre ďalšie inovácie, ktoré umožnia striktné meranie diskriminácie pri súčasnej ochrane súkromia používateľov.

  Čo spoločnosť Airbnb doteraz urobila na riešenie diskriminácie?
  Za posledných pár rokov sme v Airbnb v rámci boja proti diskriminácii urobili niekoľko zmien, medzi ktoré patria:

  • Naše antidiskriminačné zásady: Každý, kto používa Airbnb, musí vyjadriť súhlas s naším komunitným záväzkom a antidiskriminačnými zásadami. Ak ste sa stretli s diskrimináciou, problém preskúmame, podnikneme potrebné kroky a v prípade potreby vám pomôžeme nájsť iné ubytovanie.
  • Ochrana v rámci profilových fotiek: My všetci máme predsudky. Spoločnosti ako Airbnb však môžu urobiť viac a môžu vytvoriť nástroje, ktoré pomáhajú zabrániť ľuďom v prijímaní predpojatých rozhodnutí. Profilové fotky hostí sa preto hostiteľom zobrazia až po potvrdení rezervácie. Tým sa podporuje objektívnejšie rozhodovanie hostiteľov.
  • Objektívne rezervácie: Okamžitá rezervácia umožňuje rezervovať si ponuku okamžite, čo hostiteľom uľahčuje proces a zabezpečuje, aby bol pre hostí objektívny. Týmto spôsobom si môžete rezervovať milióny ponúk, pričom neustále pribúdajú ďalšie.
  • Špecializovaný antidiskriminačný tím: Airbnb má špecializovaný tím, ktorý robí zmeny na našej platforme tak, aby sa predchádzalo diskriminácii a aby sa riešila, vrátane vývoja iniciatív, ako je projekt Lighthouse a ochrana v rámci profilových fotiek.

  Projekt Lighthouse sám osebe diskrimináciu na našej platforme nezastaví, ale je to dôležitý krok, ktorý nám môže pomôcť identifikovať diskrimináciu, ktorá by inak zostala neodhalená. A je to len jedna z mnohých iniciatív, na ktorých pracujeme, aby bola platforma Airbnb spravodlivejšia pre všetkých.

  Ďakujeme, že ste súčasťou našej komunity a že s spolu s nami vytvárate svet, v ktorom sa každý môže všade cítiť ako doma.

  Informácie uvedené v tomto článku sa mohli od uverejnenia zmeniť.

  Výnimočné vlastnosti

  • Projekt Lighthouse nám pomôže pochopiť, kedy a ako na Airbnb dochádza k rasovej diskriminácii.

  • Spolupracujeme so skupinami pre občianske práva, aby sme mali istotu, že k dôležitým krokom pristúpime premyslene.

  • Spolupracujeme aj s poprednými organizáciami na ochranu súkromia, aby sme všetkým zabezpečili rešpektovanie súkromia.

  Airbnb
  15. jún 2020
  Bolo to užitočné?