Ak chcete získať prístup k navrhovaným výsledkom, prejdite dopredu

  Nový ovládací panel vám poskytuje jasný prehľad vašich zárobkov

  Jednoducho si skontrolujte zárobky, vyhľadajte podrobnosti vyplácaných prostriedkov a stiahnite si želané prehľady.
  Od autora Airbnb dňa 8. nov 2023
  2-minútové čítanie
  Aktualizované 30. nov 2023

  Vaše zárobky

  Súhrn od začiatku roka k dnešnému dňu

  Podrobnosti vyplatenia prostriedkov

  Vyhľadávanie a filtre

  Prispôsobiteľné prehľady

  Nastavenia a dokumenty

  Airbnb
  8. nov 2023
  Bolo to užitočné?