Pozvaní hostia
Časté otázky
Odpovede na časté otázky a ďalšie informácie o programe nájdete v centre pomoci.
Je program pozývania používateľov stále otvorený?
Program pozývania používateľov už nie je prístupný a nie je možné posielať žiadne nové pozvánky.

Ak vám bol zľavový kupón poslaný pred ukončením programu, budete ho môcť použiť na akúkoľvek rezerváciu vytvorenú pred vypršaním jeho platnosti.

Kredity pre odosielateľa sa budú uznávať až do vypršania ich platnosti. V prípade už pozvaných používateľov dostanete kredit, keď úspešne dokončia svoj pobyt, ak sa zľavový kupón použije pred vypršaním jeho platnosti (suma kreditu záleží na ponuke v danom čase).
Pozval (-a) som priateľa, ale nedostal (-a) som cestovný kredit.
Za používateľov pozvaných po 1. októbri 2020 Airbnb už cestovný kredit neponúka.