Preskočiť na obsah.
Pozvanie priateľov sa vypláca
Keď odporučíte priateľa a on dokončí pobyt alebo zážitok na pozvanie, získate cestovný kredit až do $20. Prečítajte si podmienky
Ak chcete pozvať priateľov, prihláste sa.
Nemáte účet? Zaregistrovať sa
Ako fungujú odporúčania
Pozvite priateľov, ktorí ešte nie sú na Airbnb
Pozvite ľudí, ktorí ešte nemajú účet Airbnb, aby sa zaregistrovali prostredníctvom vášho odkazu.
Dostanú zľavu
Priatelia, ktorí sa zaregistrujú na Airbnb pomocou vášho odkazu, získajú zľavu až do výšky $50 na pobyt a $15 na zážitok Airbnb v minimálnej výške $50.
Získate cestovný kredit
Keď váš priateľ absolvuje pobyt alebo zážitok na pozvanie, získate kredit na svoju nasledujúcu cestu až do výšky $20.
Časté otázky
Odpovede na časté otázky a ďalšie informácie o programe nájdete v centre pomoci.
Koľko dostane môj priateľ, keď ho pozvem?
Keď sa priateľ, ktorého ste pozvali na Airbnb, zaregistruje a rezervuje si cestu, suma, ktorú získa, závisí od ceny jeho rezervácie bez daní a poplatkov hostí:

Ak minie $300, získa $15.
Ak minie $500, získa $25.
Ak minie $700, získa $35.
Ak minie $1 000 alebo viac, získa $50.

. Okrem toho získa zľavu $15, keď si rezervuje svoj prvý zážitok v minimálnej výške $50.
Čo je úspešné odporúčanie?
Aby sa rezervácia považovala za úspešnú alebo rezerváciu na pozvanie, musí mať minimálnu celkovú hodnotu (bez daní a poplatkov hostí), aká sa uvádza v pozvánke alebo odporúčaní pre tento typ rezervácie. Kredit dostanete, keď sa pobyt alebo zážitok vášho priateľa skončí.
Odporučil (-a) som priateľa, ale nedostal (-a) som cestovný kredit.
Ak si váš priateľ rezervoval pobyt alebo zážitok na pozvanie, cestovný kredit vám bude vydaný po tom, ako váš priateľ dokončí svoj pobyt alebo absolvuje svoj zážitok. Kredit bude automaticky pridaný počas platby pri vašej nasledujúcej rezervácii pobytu alebo zážitku.
Priateľ ma pozval na Airbnb, ale zľavový kupón mi neprišiel.
Ak vás odporučili, musíte na registráciu na Airbnb použiť odkaz, ktorý vám poslal váš priateľ. Váš kupón sa automaticky použije pri vašej oprávnenej rezervácii. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, kliknite na tento odkaz.
Existujú limity počtu odporúčaní, ktoré môžem urobiť za rok?
Počet ľudí, ktorých môžete odporučiť alebo pozvať, nie je nijako obmedzený, ale kredity Airbnb získate len za maximálne 10 úspešných odporúčaní v kalendárnom roku. Od 1. januára 2021 môžete napríklad získať kredit za 10 úspešných odporúčaní do 31. decembra 2021. V prvý deň roka 2022 môžete začať znovu získavať kredity za odporúčania.
Ako si môžem nárokovať kredit, keď sa niekto, koho som pozval (-a), zaregistruje a rezervuje si cestu?
Vaše cestovné kredity sa automaticky zobrazia na stránke platby pri vašej nasledujúcej rezervácii. Kredity sa nemôžu uplatniť na cestu, ktorá už bola zaplatená, použijú sa však na vašu nasledujúcu oprávnenú rezerváciu.
Chcete sa podeliť so širším publikom?Staňte sa partnerom Airbnb
Odporúčajte a zarábajte bez obmedzení
Partneri majú prístup k nástrojom, ktoré uľahčujú zdieľanie Airbnb so svojím publikom. Zakaždým, keď si niekto rezervuje na Airbnb prostredníctvom vašich odkazov, získate časť servisného poplatku v hotovosti.
Viac informácií