Preskočiť na obsah.
  Ak chcete získať prístup k navrhovaným výsledkom, prejdite dopredu
  Aktualizácia o COVID-19
  Možnosti zrušenia a vrátenia peňazí nájdete na ovládacom paneli. Rezervácie, na ktoré sa vzťahujú naše zásady uplatnenia poľahčujúcich okolností, môžu byť pred príchodom zrušené bez sankcií alebo vplyvu na vaše postavenie superhostiteľa.

  Aké sankcie sa uplatňujú, ak zruším rezerváciu ako hostiteľ?

  Poznámka: Ak potrebujete rezerváciu zrušiť z dôvodu koronavírusu (COVID-19), prečítajte si náš článok o možnostiach zrušenia.

  Keďže storná rezervácií narúšajú plány hostí a ovplyvňujú dôveru v komunitu Airbnb, na storná rezervácií zo strany hostiteľa sa uplatňujú nasledujúce sankcie.

  Poplatok za storno

  Poplatok sa odpočíta z prvých prostriedkov vyplatených po danom storne. Odpočítaná suma bude závisieť od toho, kedy ste potvrdili rezerváciu a v akom čase do príchodu ste ju stornovali:

  • viac ako 7 dní pred príchodom odpočítame z prostriedkov, ktoré vám budú vyplácané najbližšie, 50 USD;
  • menej ako 7 dní pred príchodom odpočítame z prostriedkov, ktoré vám budú vyplácané najbližšie, 100 USD.

  Storno poplatok môže byť odpustený, ak ste dokončili aspoň 10 po sebe nasledujúcich rezervácií bez zrušenia, a to buď odkedy ste začali hostiť, alebo od vášho posledného predchádzajúceho storna.

  Nedostupný/zablokovaný kalendár

  Váš kalendár zostane zablokovaný a nebudete môcť potvrdiť inú rezerváciu v rovnakých dňoch, na aké bola pôvodne vytvorená stornovaná rezervácia.

  Automatické hodnotenie

  Ak rezerváciu zrušíte pred dňom príchodu, v profile vašej ponuky sa uverejní automatické hodnotenie, v ktorom bude uvedené, že ste zrušili jednu zo svojich rezervácií. Tieto hodnotenia nie je možné odstrániť, ale vždy môžete napísať verejnú odpoveď, aby ste objasnili, prečo ste rezerváciu museli zrušiť.

  Hodnotenie od hostí

  Ak rezerváciu zrušíte v deň príchodu alebo neskôr, hostia sa môžu rozhodnúť napísať verejné hodnotenie do profilu vašej ponuky.

  Pozastavenie účtu

  Ak zrušíte 3 alebo viac rezervácií v priebehu roka, vašu ponuku môžeme deaktivovať.

  Pokiaľ neexistujú poľahčujúce okolnosti, nebudeme robiť žiadne výnimky z našich storno podmienok.

  Postavenie superhostiteľa

  Ak si chcete udržať postavenie superhostiteľa, musíte naďalej spĺňať požiadavky na superhostiteľov počas každého hodnotiaceho obdobia. Súčasťou týchto požiadaviek je pritom udržanie miery zrušenia rezervácií do 1 %.

  Výnimky pre okamžité rezervácie

  Za určitých okolností môžete zrušiť rezervácie s okamžitou rezerváciou bez sankcií. Pozrite si viac informácií.

  Súvisiace články
  Získali ste potrebnú pomoc?