Návrhy sa zobrazia po zadaní do vyhľadávaného výrazu. Pozrite si ich pomocou šípok hore a dole. Vyberte klávesom Enter. Ak je výberom fráza, táto fráza sa odošle na vyhľadávanie. Ak je návrhom odkaz, prehliadač prejde na danú stránku.
Pravidlá komunity

Pravidlá obsahu Airbnb

Zverejňovaním obsahu na Airbnb súhlasíte s dodržiavaním týchto pravidiel. Vyhradzujeme si právo odstrániť akýkoľvek obsah, úplne alebo čiastočne, ktorý porušuje tieto pravidlá, naše podmienky poskytovania služby, naše normy komunity, naše pravidlá hodnotenia, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu podľa nášho vlastného uváženia.

V prípade opakovaných alebo závažných porušení môžeme pozastaviť alebo natrvalo deaktivovať príslušné účty.

Obsah môžete nahlásiť priamo alebo nás môžete kontaktovať a nahlásiť obsah, ktorý zrejme porušuje tieto zásady.

Tento obsah nie je na Airbnb povolený:

 • obsah vytvorený výlučne na účely reklamy alebo iného komerčného obsahu vrátane log spoločnosti, odkazov alebo názvov spoločností;
 • spam, nevyžiadaný kontakt alebo obsah, ktorý sa opakovane zdieľa rušivým spôsobom;
 • obsah, ktorý schvaľuje alebo podporuje nezákonnú či škodlivú činnosť alebo ktorý je sexuálne explicitný, násilný, grafický, vyhrážajúci sa alebo obťažujúci;
 • diskriminačný obsah (viac informácií nájdete v našich antidiskriminačných zásadách);
 • snaha vydávať sa za inú osobu, účet alebo subjekt vrátane zástupcu Airbnb;
 • obsah, ktorý je nezákonný alebo porušuje práva inej osoby alebo subjektu vrátane práv duševného vlastníctva a práv na súkromie;
 • obsah, ktorý zahŕňa súkromné alebo dôverné informácie inej osoby vrátane obsahu, ktorý postačuje na určenie polohy ponuky.

Zistite viac o pravidlách Airbnb pre obsah a koronavíruse.

Porušenia pravidiel

Nižšie sú uvedené porušenia pravidiel špecifické pre typ obsahu:

Názvy ponúk

 • Názvy ponúk, ktoré obsahujú informácie nerelevantné pre typ ponuky, štýl alebo zážitok
 • Názvy ponúk, ktoré obsahujú symboly alebo emotikony

Stránky ponuky alebo profilu

 • Ponuky a profily, ktoré poskytujú podvodné, nepravdivé, zavádzajúce alebo mylné informácie

Komunitné centrum

 • Obsah, ktorý je nesúvisiaci, nekladie otázku alebo neponúka znalosti ako odpoveď na otázku v rámci väčšej diskusie
 • Trolovanie alebo opakované zacieľovanie na členov komunity

Hodnotenia

 • Hodnotenia, ktoré sú zaujaté alebo vykazujú náznaky vydierania/podnecovania, konfliktu záujmov alebo priamej konkurencie
 • Hodnotenia, ktoré neobsahujú žiadne relevantné informácie o hostiteľovi alebo hosťovi, ponuke alebo zážitku, môžu byť odstránené. Hodnotenia, ktoré obsahujú prevažne nerelevantné informácie, takisto podliehajú odstráneniu, ale to len v prípade, keď by sa neočakávalo, že inak relevantné informácie zmysluplne informujú o rezervačných rozhodnutiach ostatných členov komunity.

Zistite viac o pravidlách hodnotenia Airbnb a o  tom, ako Airbnb moderuje spory týkajúce sa hodnotenia.

Vlastné adresy URL

Pomohol tento článok?

Súvisiace články

Získajte pomoc s rezerváciami, účtom a ďalšími položkami.
Prihlásiť alebo registrovať sa