Ak chcete získať prístup k navrhovaným výsledkom, prejdite dopredu

  Pozastavenie, odobratie (z ponuky) alebo deaktivácia ponuky

  If you want to stop receiving new reservations and remove your listing from search results, you have options. Choose a way to manage your listing that works for you.

  • Snooze it for a set period of time (as long or as short as you’d like!)
  • Unlist it until you’re ready to receive reservations again
  • Deactivate it if you’ll no longer host your place (all confirmed reservations must be complete)

  If you snooze or unlist, you’ll still host your guests for any confirmed reservations.

  Snoozing

  Ako môžete svoju ponuku pozastaviť a skryť ju z výsledkov vyhľadávania na určené časové obdobie:

  1. Prejdite na Ponuky a vyberte požadovanú ponuku.
  2. V časti Základné informácie o ponuke prejdite na Stav ponuky a kliknite na možnosť Upraviť.
  3. Kliknite na položku Pozastavené a vyberte dátum začiatku a skončenia.
  4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Temporarily unlisting

  Ak chcete odstrániť svoju ponuku z výsledkov vyhľadávania na neurčito:

  1. Prejdite na Ponuky a vyberte požadovanú ponuku.
  2. V časti Základné informácie o ponuke prejdite na Stav ponuky a kliknite na možnosť Upraviť.
  3. Kliknite na položku Nezverejnené a vyberte dôvod stiahnutia ponuky.
  4. Kliknite na tlačidlo Stiahnuť z ponuky.

  Permanently deactivating

  Ak chcete natrvalo deaktivovať svoju ponuku:

  1. Prejdite na Ponuky a vyberte požadovanú ponuku.
  2. V časti Základné informácie o ponuke prejdite na Stav ponuky a kliknite na možnosť Upraviť.
  3. Kliknite na položku Deaktivovať a vyberte dôvod deaktivácie.
  4. Kliknite na tlačidlo Deaktivovať.

  Majte na pamäti, že deaktivácia vašej ponuky neovplyvní žiadne hodnotenia od vašich hostí ani hodnotenia, ktoré ste im zanechali – budú sa naďalej zobrazovať vo verejných profiloch.

  Získali ste potrebnú pomoc?

  Súvisiace články