Návrhy sa zobrazia po zadaní do vyhľadávaného výrazu. Pozrite si ich pomocou šípok hore a dole. Vyberte klávesom Enter. Ak je výberom fráza, táto fráza sa odošle na vyhľadávanie. Ak je návrhom odkaz, prehliadač prejde na danú stránku.
Návody

Overenie účtu profesionálneho hostiteľa a firemných údajov

Keď hostíte alebo pomáhate s hostiteľstvom na Airbnb, môžeme vás požiadať o poskytnutie údajov na overenie, ako sú vaše úradné meno, dátum narodenia alebo štátom vydaný doklad totožnosti. Hostiteľov podnikajúcich ako právnická osoba môžeme tiež požiadať o poskytnutie údajov o firme a relevantných jednotlivcoch. Zistite viac o tom, ako zistiť, či ste profesionálny alebo súkromný hostiteľ

Zhromažďovanie určitých firemných údajov vyžaduje zákon v rámci procesu nazývaného Know Your Customer (KYC). Ak je niečo nesprávne, povolenia vášho účtu môžu byť obmedzené a možno nebudete môcť prijímať vyplatené prostriedky. Ak bude potrebné doplniť pre váš účet nejaké údaje, dostanete e-mail a oznámenia v aplikácii s pokynmi, ako potrebné údaje poskytnúť.

V niektorých regiónoch právne predpisy vyžadujú, aby sa v prípade ponúk hostených firmou zobrazovali určité údaje o firme. Po overení poskytnutých firemných údajov môže byť vaša ponuka zverejnená. 

Viac informácií o tom, ako používame a chránime informácie, ktoré s nami zdieľate, nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov. Môžete si prečítať aj o dôvere a bezpečnosti na Airbnb.

Ak má hostiteľ overenú totožnosť alebo odznak overenej totožnosti, znamená to iba to, že daný hostiteľ poskytol údaje, ktoré boli potvrdené. V niektorých prípadoch sa tento stav týka potvrdenia firemných údajov. Tento proces je síce spoľahlivý, ale nezaručuje, že je niekto tým, za koho sa vydáva.

Kedy overujeme váš účet a firemné údaje

O pridanie údajov požadovaných v rámci procesu KYC vás požiadame pri vytváraní nového účtu hostiteľa. Ak vytvárate ponuku v úlohe hostiteľa podnikajúceho ako právnická osoba, môžeme vás v regiónoch, kde je pri ponukách ubytovania povinné zobrazovať firemné údaje, požiadať o dodatočné obchodné údaje.

Čo sa stane, ak neposkytnete svoje údaje

Ak neposkytnete požadované údaje, možno nebudete môcť prijímať rezervácie ani vyplatené prostriedky za žiadne hostiteľské aktivity.

Ak vás pri vytváraní ponuky vyzveme, aby ste poskytli ďalšie firemné údaje, musíte dokončiť tento krok ešte pred zverejnením ponuky.

Aké firemné údaje môžeme vyžadovať na overenie a zobrazenie v ponukách

V regiónoch, kde to vyžaduje zákon, vás požiadame o poskytnutie údajov o vašej firme, čo môže zahŕňať nasledujúce:

 • Registračné údaje firmy (ak je to relevantné): zahŕňajú krajinu, v ktorej je vaša firma registrovaná, registračný adresár a identifikačné číslo organizácie. Prečítajte si viac o tom, ako nájsť registračné údaje firmy.
 • Oficiálny názov firmy: ak je vaša firma registrovaná, mal by sa zhodovať s názvom alebo menom uvedeným v registračných údajoch firmy.
 • Firemná adresa: registrované firmy by mali používať adresu, ktorá je uvedená vo verejných záznamoch. Neregistrované firmy by mali používať rovnakú adresu ako na faktúrach a daňových dokladoch, čo môže byť adresa, ktorá sa zhoduje s vašou adresou bydliska.
 • Telefónne číslo a e-mailová adresa: každý z týchto údajov budete musieť potvrdiť pomocou jednorazového kódu.
 • Môžeme vás požiadať aj o overenie vašej totožnosti.

Ak sa v budúcnosti niektorý z údajov vašej firmy zmení alebo budete chcieť popri svojom oficiálnom názve firmy zobraziť jej preferovaný názov, budete môcť upraviť svoje firemné údaje.

Ako overiť údaje o firme:

Overenie údajov o firme v počítači

 1. Kliknite na Ponuky a vyberte ponuku, ktorú chcete zverejniť.
 2. Kliknite na položku Dokončite požadované kroky a potom na možnosť Overiť účet hostiteľa.
 3. Ak budete hostiť ako firma, vyberte možnosť Ako podnikateľský subjekt a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. Podľa výziev na obrazovke zadajte požadované údaje o firme.

Do niekoľkých dní vám dáme vedieť, či sú vaše firemné údaje overené alebo či potrebujeme ďalšie informácie.

Kde zobrazujeme vaše firemné údaje

V regiónoch, kde je zobrazovanie údajov o firme vyžadované zákonom, bude vo vašom profile hostiteľa a na stránkach ponuky uvedený odkaz na zobrazenie firemných údajov. Po kliknutí alebo ťuknutí naň sa zobrazia vaše firemné údaje.

Aké údaje sú potrebné počas procesu Know Your Customer (KYC)

Predtým, ako začnete, odporúčame vám prečítať si zoznam nižšie. Pomôže vám lepšie pochopiť, aké údaje sú potrebné a ako ich správne zadať:

 • Vaše údaje: údaje týkajúce sa osoby, ktorá spravuje účet v mene firmy.
 • Vaša firma: vrátane profesionálnych individuálnych podnikateľov a partnerstiev.
 • Nominálni vlastníci: ktokoľvek, kto priamo či nepriamo vlastní alebo ovláda 25 % alebo väčší podiel firmy.
 • Správcovia účtu: ktokoľvek s prístupom k účtu hostiteľa.

Než začnete, uistite sa, že máte tieto údaje k dispozícii.


VAŠE ÚDAJE
VAŠA FIRMA
NOMINÁLNI VLASTNÍCI
SPRÁVCOVIA ÚČTU

Celé úradné meno

Obchodný názov (ak sa líši od úradného názvu)
Adresa bydliska


Registrovaná adresa
Obchodná adresa

(ak sa líši od registrovanej adresy)
Dátum narodenia


Miesto narodenia


Štátna príslušnosť


Percentuálny podiel vlastníctva alebo ovládania firmy
Potvrdenie oprávnenia zastupovať firmu
Identifikačné číslo organizácie
Môžete vyplniť aj tieto nepovinné polia:

 • Dátum založenia alebo registrácie firmy (nepovinné)
 • Adresa webovej lokality (nepovinné)

Postup overenia údajov uvedených v rámci procesu KYC

1. Pridajte požadované údaje

Prvý krok k overeniu KYC v počítači

 1. Prihláste sa do svojho účtu Airbnb.
 2. Prejdite na Údaje o účte.
 3. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

Nezabúdajte: E-mail a oznámenie v aplikácii dostanú iba hostitelia, ktorých údaje sme si vyžiadali.

Rada: Svoj pokrok a približný čas potrebný na dokončenie každej sekcie nájdete na paneli dokončenia, ktorý sa zobrazí po každej nedokončenej sekcii. Ak potrebujete viac času na vyplnenie požadovaných údajov, môžete si svoj postup kedykoľvek uložiť použitím tlačidla Uložiť a skončiť.

2. Vyberte opis účtu

Nájdete tu niekoľko dlaždíc s opismi jednotlivých typov firmy. Vyberte možnosť, ktorá najlepšie zodpovedá vášmu typu firmy, a pokračujte kliknutím alebo ťuknutím na možnosť Ďalej.

  Príklady možností, ktoré si môžete vybrať v závislosti od typu vašej firmy:

  • INDIVIDUÁLNY PODNIKATEĽ
   • Vyberte položku Môj účet a potom možnosť Ako registrovaná firma.
  • PARTNERSTVO
   • Vyberte položku Spoločný účet a potom položku Ako registrovaná firma.
  • SÚKROMNÁ SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM
   • Vyberte položku Súkromná spoločnosť.
  • VEREJNE KÓTOVANÁ SPOLOČNOSŤ
   • Vyberte položku Verejná obchodná spoločnosť.
  • FOND
   • Vyberte položku Súkromná spoločnosť a potom začiarknite políčko Táto firma je registrovaná ako charita alebo fond.

  3. Pridajte svoje údaje

  Zadajte požadované údaje v časti Potvrďte svoje údaje.

   • Táto časť obsahuje podrobnosti o osobe, ktorá bude zodpovedná za správu účtu hostiteľa v mene firmy.
   • Osoba spravujúca účet musí tiež potvrdiť, že je oprávnená na správu účtu Airbnb v mene firmy. 
   • Ak to bude vykonávať viac ako jedna osoba, je potrebné vybrať jednu z nich, ktorá bude primárnou osobou, a zadať jej údaje. Ďalšie osoby je potrebné pridať do sekcie Správcovia účtu.

    4. Pridajte údaje o firme

    Teraz pridajte podrobnosti o svojej firme do časti Pridanie údajov o firme.

     • Ak vašu firmu vlastní materská spoločnosť, musíte zadať údaje o svojej firme (a nie údaje o materskej spoločnosti).
     • Pole Obchodný názov musíte vyplniť len v prípade, že používate obchodný názov, ktorý sa líši od registrovaného úradného názvu vašej firmy.
      • Obchodný názov: niektoré firmy používajú v dokumentácii a/alebo na webovej lokalite iný názov než ten registrovaný. Tento názov môže byť uvádzaný ako „obchoduje ako“ (T/A) alebo „podniká ako“ (DBA). Príkladom je úradný obchodný názov firmy „ABC Limited“, ktorá však obchoduje pod názvom „Happy Holidays“. 
     • Ak ste registrovaný individuálny podnikateľ alebo ste súčasťou partnerstva, ale nemáte oficiálny firemný názov, do poľa Oficiálny firemný názov zadajte svoje celé meno a priezvisko alebo názov partnerstva.

     5. Pridajte nominálnych vlastníkov

     V závislosti od vybraného typu firmy sa vás môžeme opýtať na nominálnych vlastníkov.

     Kto je nominálny vlastník a prečo je vyžadovaný?

     Nominálny vlastník je každá osoba, ktorá priamo či nepriamo vlastní alebo ovláda viac ako 25 % firmy. Ak je s vaším účtom spojená registrovaná firma alebo právnická osoba, môžeme vás požiadať o poskytnutie údajov o osobách, ktoré danú firmu vlastnia alebo ovládajú. Tieto informácie vyžaduje aj proces KYC s cieľom predchádzať finančným trestným činom.

     • Ak je osoba, ktorá bola zadaná v časti Vaše údaje, zároveň nominálnym vlastníkom, nebudete musieť jej údaje zadávať znova. Budete môcť vybrať, že táto osoba je aj nominálnym vlastníkom.
     • Môžete pridať až 4 nominálnych vlastníkov a u každého uviesť percentuálny podiel ich vlastníctva.
     • Ak vašu firmu vlastní iná firma, budeme potrebovať údaje o osobe, ktorá vlastní túto firmu. Ak je vaša firemná štruktúra zložitá, možno bude potrebné ísť o niekoľko úrovní vyššie a identifikovať osoby, ktoré v konečnom dôsledku vlastnia 25 alebo viac percent vašej firmy.
     • Ak podiel 25 alebo viac percent nikto nevlastní ani neovláda, môžeme vás požiadať o poskytnutie údajov o osobe zodpovednej za vedenie firmy (napr. výkonnom alebo generálnom riaditeľovi). Táto časť sa nazýva Manažér firmy a zobrazí sa namiesto časti Nominálny vlastník, keď sa od vás dozvieme, že žiadni nominálni vlastníci neexistujú.

     6. Pridajte správcov účtu

     V časti Pridajte správcu účtu vás môžeme požiadať o údaje týkajúce sa kohokoľvek ďalšieho, kto spravuje účet. Ak účet nespravuje nikto ďalší, budete to môcť nastaviť.

     Po vyplnení formulára kliknite alebo ťuknite na tlačidlo Odoslať.

      Čo sa stane po poskytnutí údajov v rámci procesu KYC

      Ako ďalší krok tieto údaje overíme. Hoci sa snažíme vaše údaje overiť bez vášho zapojenia, v rámci procesu overovania vás môžeme požiadať o poskytnutie dodatočných údajov a/alebo dokumentov vrátane nasledujúcich:

      • Platný (nevypršaný) štátom vydaný doklad totožnosti osoby v časti Vaše údaje. Môžeme vás požiadať o jeho nahranie v časti Údaje o účte v sekcii, ktorá sa zobrazí iba v prípade, že vás o doklad totožnosti tejto osoby požiadame.
      • Platný (nevypršaný) štátom vydaný doklad totožnosti nominálneho vlastníka alebo manažéra firmy (podľa toho, čo je relevantné). Môžeme vás požiadať o nahranie do žiadosti o informácie.
      • Firemná dokumentácia preukazujúca vlastníctvo vašej firmy. Môžeme vás požiadať o nahranie do žiadosti o informácie.
      • Dodatočné vyjasnenie a úpravy, ak sa údaje na vašom doklade totožnosti a/alebo dokumentácii nezhodujú (napr. úradné mená, dátumy narodenia). Požiadame vás o úpravu týchto údajov v podrobnostiach o účte

      Ako vás budeme kontaktovať

      Ak bude nutné vás pri overovaní údajov kontaktovať, spojíme sa s vami prostredníctvom správy a e-mailu. Je preto dôležité často kontrolovať správy hostiteľa, aby ste objavili odkazy na dokončenie procesu overenia. Ak používate softvérového partnera (API), ktorý ponúka funkciu oznámení, dostanete prostredníctvom rozhrania API aj tieto oznámenia.

      Odkazy na nahrávanie

      Ak vás požiadame o poskytnutie podporných dokumentov, musíte použiť odkazy uvedené v príslušnej správe, ktorú vám do správ hostiteľa poslal náš tím zákazníckej podpory Airbnb. K miestam, kde môžete nahrať podporné dokumenty, sa dostanete iba pomocou týchto odkazov:

      • doklad totožnosti nominálneho vlastníka alebo manažéra firmy (podľa toho, čo je relevantné): Žiadosť o informácie,
      • firemný dokument, napríklad dokument preukazujúci vlastníctvo firmy: Žiadosť o informácie.
       • V niektorých prípadoch vás môžeme požiadať o poskytnutie firemného dokumentu priamym priložením k odpovedi na našu žiadosť.

      Poznámka: Vaše aktívne zapojenie bude nutné iba v prípade, že o tieto dokumenty požiadame. Ak vás o dokument nepožiadame, možnosť nahrať dokumentáciu sa nezobrazí.

      Čo zdieľame

      S firemnými údajmi zaobchádzame v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

      Vaše firemné údaje môžeme zdieľať s oprávnenými poskytovateľmi služieb tretích strán, ktorí nám pomáhajú s procesom overovania firiem, napríklad pri overovaní údajov o vašej firme.

      Ako používame a spravujeme vaše údaje

      K odoslaným údajom majú prístup iba autorizovaní zamestnanci Airbnb a autorizovaní poskytovatelia služieb tretích strán. Vaše údaje uchovávame v súlade s platnými zákonmi a ďalšími právnymi požiadavkami vrátane týchto:

      • čas potrebný na splnenie požiadaviek na bezpečnosť a boj proti podvodom,
      • dodržiavanie usmernení pre komunitu Airbnb,
      • dodržiavanie platobných a daňových zákonov.

      Osobné údaje zhromaždené v rámci procesu overenia firmy odstraňujeme v súlade s našimi lehotami uchovávania a účelmi, na ktoré boli údaje zhromaždené, alebo pri spracovaní žiadosti dotknutej osoby o odstránenie údajov na základe jej práv. Za obmedzených okolností môžeme osobné údaje uchovávať z dôvodov dodržiavania právnych predpisov alebo inak, ako to umožňujú platné právne predpisy.

      Najčastejšie otázky týkajúce sa overenia

      Aké štátom vydávané doklady totožnosti akceptujeme?

      Na účely overenia akceptujeme väčšinu štátom vydaných dokladov totožnosti. Zistite viac o typoch dokladov totožnosti, ktoré je možné použiť.

      Prečo bol mnou poskytnutý dokument zamietnutý?

      Ak sa nám nepodarí overiť vašu totožnosť pomocou poskytnutého dokumentu, kontaktujeme vás a požiadame o nahranie nového dokumentu. Tu je niekoľko príkladov, prečo nemusíme prijať vami nahraný doklad totožnosti:

      • Má vypršanú platnosť.
      • Je príliš rozmazaný a nie je ho možné prečítať.
      • Nebol vydaný úradom verejnej správy.
      • Ide o doklad totožnosti niekoho iného, kto nie je uvedený v účte (príklad: uviedli ste, že účet spravuje osoba A, ale nahrali ste doklad totožnosti osoby B).

      Tu je niekoľko príkladov, prečo nemusíme prijať vami nahraný firemný dokument:

      • Neobsahuje potrebné údaje, ako je meno vlastníka firmy alebo akú časť firmy vlastnia jednotliví vlastníci.
      • Nie je to dokument z nezávislého zdroja ani úradná dokumentácia.
      • Platnosť dokumentu vypršala.

      O aký druh firemného dokumentu môžeme požiadať?

      Môžeme vás požiadať o dokument preukazujúci vlastníctvo firmy. Tento dokument by mal obsahovať najnovšie údaje o nominálnych vlastníkoch firmy vrátane celého mena a percentuálneho podielu vlastníctva alebo vlastneného množstva (napr. akcií).

      Ak existujú iné subjekty, ktoré vlastnia vašu firmu, môžeme požiadať o ďalšie dokumenty týkajúce sa materskej spoločnosti, aby sme mohli určiť, kto je konečným vlastníkom.

      Aký typ firemných dokumentov môžem nahrať?

      V závislosti od typu a sídla firmy možno budete musieť nahrať úradné dokumenty. V dokumentoch musí byť uvedené meno osoby alebo osôb, ktoré firmu vlastnia.

      Vo všeobecnosti môžeme prijať firemné dokumenty, ako sú:

      • zakladateľská listina,
      • zakladateľská listina/osvedčenie o založení firmy,
      • osvedčenie o spoľahlivosti,
      • potvrdenie o zápise do obchodného registra,
      • stanovy spoločnosti,
      • zakladateľská zmluva,
      • osvedčenie o dani z pridanej hodnoty (DPH) alebo registrácii k nej.

      Názvy týchto dokumentov sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, v ktorej je vaša firma registrovaná. Nižšie nájdete zoznam príkladov dokumentov, ktoré môžeme prijať.

      Kde nájdem svoje firemné dokumenty?

      Ak vo firme nie ste osobou zodpovednou za vyplňovanie alebo podávanie firemných dokumentov, možno budete musieť požiadať niekoho vo vašej organizácii, aby vám s týmto krokom pomohol. Odporúčame opýtať sa napríklad sekretárky, vedúceho pracovníka alebo právnika.

      Bude overenie totožnosti požadované aj od spoluhostiteľov?

      Ak vo svojej ponuke alebo zážitku využívate pomoc spoluhostiteľa, musí si táto osoba vytvoriť na Airbnb vlastný účet. V závislosti od prístupových práv môžeme túto osobu požiadať aj o poskytnutie osobných informácií, ako je celé meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia a doklad totožnosti.

      Mám viacero účtov hostiteľa. Ako zistím, pre ktorý z nich potrebujete údaje alebo dokumenty?

      Na e-mailovú adresu spojenú s účtom hostiteľa Airbnb, ktorý overujeme, pošleme e-mailové oznámenie.

      Mám viacero účtov hostiteľa a všetky účty vlastní rovnaká osoba alebo osoby. Sú ešte nejaké ďalšie informácie pre mňa dôležité?

      Ak máte viacero účtov hostiteľa, požiadajte o ďalšie informácie a podporu správcu účtu Airbnb.

      Sme správcovská spoločnosť a poskytujeme hostiteľské služby vlastníkom nehnuteľností. Koho údaje by sme mali zadať do formulára KYC?

      V rámci procesu KYC musíte v časti Vaše údaje zadať osobu, ktorá bude zodpovedná za správu účtu hostiteľa v mene firmy. Pravdepodobne to bude zamestnanec vašej správcovskej spoločnosti.

      V časti Údaje o firme musíte zadať údaje o správcovskej spoločnosti (napríklad identifikačné číslo organizácie).

      V časti Nominálny vlastník pridajte všetkých ľudí, ktorí vlastnia alebo ovládajú viac ako 25 % vašej správcovskej spoločnosti. Ak nikto nevlastní alebo neovláda viac ako 25 % firmy, mali by ste v časti Obchodný manažér uviesť osobu zodpovednú za správu alebo vedenie správcovskej spoločnosti, ako je jej výkonný alebo generálny riaditeľ.

      Sme správcovská spoločnosť, ktorá poskytuje hostiteľské služby vlastníkom nehnuteľností a vyplácame ich priamo z nášho účtu hostiteľa Airbnb. Musíme poskytnúť informácie o týchto vyplácaniach prostriedkov?

      Áno, ak v účte do časti vyplatení prostriedkov pridáte bankový účet pod novým menom (napr. v mene vlastníka objektu), môžeme vás požiadať, aby ste v rozbaľovacej ponuke vybrali, akú rolu má táto osoba. „Vlastník objektu“ je jednou z možností, z ktorých si môžete vybrať.

      Požiadate ma po dokončení procesu overovania niekedy v budúcnosti o poskytnutie ďalších údajov?

      Je možné, že vás budeme musieť v budúcnosti znova kontaktovať a požiadať o ďalšie údaje. Dôvodom môže byť zmena vo vašom účte (napr. sa primárnou osobou, ktorá bude spravovať účet hostiteľa, stane nový zamestnanec). Zákon od nás vyžaduje aj pravidelnú kontrolu uchovávaných údajov, aby sme sa uistili, že sú všetky údaje aktuálne. To môže byť ďalšia príležitosť, pri ktorej vás budeme kontaktovať.

      Čo sa stane, ak neodpoviem na žiadosti o poskytnutie dokumentov alebo ďalších údajov?

      Môžeme vám pozastaviť vyplácanie prostriedkov, kým neposkytnete požadované údaje.

      Po dokončení procesu KYC sa naše údaje zmenili, ale polia vo formulári už nie je možné upravovať. Čo mám robiť?

      Ak chcete formulár odomknúť, kontaktujte nás.

      Ako nás kontaktovať

      • História konverzácie s naším tímom sa zatvorí po uplynutí určitého počtu dní (zvyčajne 30 alebo 90 dní). Ak sa vám nepodarí reagovať na správy o overení KYC v histórii konverzácie v správach, kontaktujte nás a my vám pomôžeme.
      • Ak sa vyskytne technický problém (napr. vás požiadame o nahratie dokladu totožnosti, ale po kliknutí na odkaz nebudete mať k dispozícii možnosť nahrať doklad totožnosti), kontaktujte nás a my vám pomôžeme.
      • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa procesu KYC, neváhajte sa opýtať svojho správcu účtu, ktorý vám pomôže s ďalšími krokmi overenia.

      Príklady firemných dokumentov

      Nižšie sú uvedené príklady dokumentov, ktoré môžeme prijať v závislosti od sídla firmy. Ak máte problémy s identifikáciou príslušného dokumentu, ktorý chcete priložiť,kontaktujte nás a my vám pomôžeme.

      Krajina

      Dokument

      Austrália

      • Potvrdenie austrálskeho čísla firmy (osvedčenie o registrácii)
      • Záznam o registrácii u Austrálskej komisie pre cenné papiere a investície ASIC (osvedčenie o registrácii)
      • Výpis z austrálskeho registra firiem (výpis z obchodného registra)
      • Osvedčenie o registrácii zmeny mena
      • Výpis Austrálskej agentúry pre charitatívne a neziskové organizácie ACNC (výpis charitatívnych alebo neziskových organizácií)
      • Výpis združenia pre záležitosti spotrebiteľov (výpis registrovaného združenia)

      Bahrajn

      Osvedčenie o obchodnej registrácii (vydané Ministerstvom priemyslu a obchodu Bahrajnského kráľovstva)

      Bangladéš

      Živnostenské oprávnenie

      Belgicko

      Kopie van publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad/Copie des annexes publiées dans le registre officiel belge/Ausfertigung zur Veröffentlichung in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt (kópia príloh uverejnených v úradnom belgickom registri)

      Benin

      Carte d'Identifiant Fiscal Unique (doklad o daňovej identifikácii)

      Bhután

      Obchodná licencia vydaná Ministerstvom hospodárstva kráľovskej vlády Bhutánu

      Brazília

      • Certificado da Condição de Microempreendedor Individual/CCMEI (certifikát MEI)
      • Requerimento de Empresário Individual (registračný dokument samostatne podnikajúcej osoby)
      • Declaração de Enquadramento de Empresa de Pequeno Porte – EPP (prehlásenie o kategórii malých firiem)
      • Ato Constitutivo da EIRELI (registračný dokument EIRELI)

      Kanada

      • Osvedčenie o štatúte obchodnej spoločnosti
      • List alebo oznámenie s daňovým výmerom od obecnej, provinčnej, územnej alebo federálnej vlády
      • Dohoda o partnerstve (prijateľná len v prípade partnerstiev, neziskových organizácií alebo neregistrovaných právnických osôb)

      Česko

      Obchodná registrácia (živnostenské oprávnenie)

      Dominikánska republika

      Obchodná registrácia

      Egypt

      Osvedčenie o registrácii MCDR

      Fínsko

      Kaupparekisteriote/Handelsregistrering (živnostenské oprávnenie)

      Francúzsko

      • Extrait d'immatriculation D1 (výpis z registra remeselníkov)
      • Avis de situation au répertoire SIREN (výpis z registra SIREN)
      • Lettre de confirmation de numéro SIREN délivrée par l'Urssaf (potvrdenie čísla SIREN)
      • Statuts de l'Association (stanovy združenia – prijateľné len v prípade neziskových organizácií)
      • Parution dans le Journal Officiel (výpis z úradného vestníka – prijateľný len v prípade neziskových organizácií)

      Nemecko

      • Gewerbeanmeldung (živnostenské oprávnenie)
      • Gewerbeschein (živnostenský list)

      India

      • Osvedčenie o registrácii prevádzky
      • Osvedčenie alebo registračný doklad vydaný úradom pre daň z predaja, daň zo služieb alebo živnostenskú daň
      • Licencia alebo osvedčenie o prevádzke vydané v mene vlastníckeho podielu akýmkoľvek profesionálnym orgánom registrovaným na základe zákona
      • Osvedčenie o dani z tovarov a služieb
      • Daňové priznanie z predaja
      • Daňové priznanie k dani z príjmu

      Indonézia

      • Firemná licencia
      • Ministerský dekrét

      Írsko

      Zmluva o partnerstve

      Taliansko

      • Visura camerale/Certificato camerale (registre a zoznamy oprávnených subjektov)
      • Rendiconto finanziario/Bilancio (účtovná závierka alebo rovnocenné dokumenty)

      Japonsko

      Kuvajt

      Živnostenské oprávnenie

      Lotyšsko

      • Komersanta reģistrācijas apliecība (osvedčenie o registrácii obchodníka)
      • Lursoft dokuments (dokument Lursoft)
      • Reģistra izsniegts dokuments ar PVN maksātāja numuru (IČ DPH z registra)

      Luxembursko

      Licence commerciale/Handelslizenz (živnostenské oprávnenie)

      Malajzia

      Dokumen Pendaftaran Perniagaan (registračný dokument firmy)

      Mexiko

      • Cédula de Identificación Fiscal (DIČ)
      • Constancia de Situación Fiscal SAT

      Maroko

      Bulletin de Notification de L'Identificant Fiscal (osvedčenie o DIČ)

      Nový Zéland

      Výpis z Úradu pre novozélandské spoločnosti

      Niger

      Certificat d'immatriculation (osvedčenie o registrácii)

      Severné Macedónsko

      Výpis z centrálneho registra Severného Macedónska (výpis z obchodného registra)

      Peru

      Registro en SUNARP (registrácia SUNARP)

      Poľsko

      • Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – KRS + REGON
      • Numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (číslo v národnom súdnom registri)
      • Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON (osvedčenie REGON)

      Katar

      Obchodná licencia

      Rumunsko

      Certificate constatatoare

      Slovensko

      List vydaný vládou (úradne vydaný list)

      Slovinsko

      Obvestilo o identifikaci v razvrstitvi po dejavnostih

      Španielsko

      Documento acreditativo del NIF (dokument NIF)

      Švédsko

      • Registreringsbevis (Skatteverket) (dokument vydaný vládnou agentúrou s identifikačným číslom organizácie)
      • Inskrivningsbevis (oznámenie registračného úradu v úradnom vestníku)

      Thajsko

      หลักฐานแสดงการจดทะเบียนบริษัทที่ออกโดยรัฐบาล (vládou vydaný doklad o zápise do registra)

      Spojené arabské emiráty

      Živnostenské oprávnenie/povolenie pre osoby na voľnej nohe

      Spojené kráľovstvo

      • Dokument agentúry pre charity
      • Daňová a colná správa Jeho Veličenstva: výpis z účtu

      Spojené štáty

      • Overovací list IRS 147C
      • Potvrdzujúci list IRS SS-4
      Pomohol tento článok?

      Súvisiace články

      Získajte pomoc s rezerváciami, účtom a ďalšími položkami.
      Prihlásiť alebo registrovať sa