Návrhy sa zobrazia po zadaní do vyhľadávaného výrazu. Pozrite si ich pomocou šípok hore a dole. Vyberte klávesom Enter. Ak je výberom fráza, táto fráza sa odošle na vyhľadávanie. Ak je návrhom odkaz, prehliadač prejde na danú stránku.
Pravidlá

Pravidlá používania ochranných známok

Airbnb má pocit hlbokej zodpovednosti voči svojej komunite vrátane hostiteľov, hostí, partnerov a ostatných, ktorí používajú alebo sa stretávajú s našou platformou a službami. Súčasťou služieb našej komunite je aj ochrana našich ochranných známok a značky. Nechceme, aby bola naša komunita alebo ktokoľvek iný zmätený z toho, či niečo podporujeme, riadime alebo spravujeme. Tieto pravidlá sú navrhnuté tak, aby chránili našu značku a aby vám pomohli zodpovedne zdieľať informácie o Airbnb.

Tieto pravidlá sú súčasťou našich podmienok poskytovania služby. Používaním ktorejkoľvek zo služieb Airbnb súhlasíte s týmito pravidlami, našimi podmienkami poskytovania služby a našimi ostatnými pravidlami.

1. Ochranné známky Airbnb

Medzi ochranné známky spoločnosti Airbnb patria názov Airbnb, logo Airbnb, logo Bélo, odznak superhostiteľa a AirCover, ako aj všetky slová, slogany, ikony, logá, grafiky, dizajny a ďalšie ukazovatele, podľa ktorých je možné rozpoznať spoločnosť Airbnb alebo jej služby či produkty. Vynaložili sme veľa úsilia, aby sme zaistili, že všetko, čo vám poskytneme, má najvyššiu kvalitu, a naša značka toto úsilie reprezentuje. Preto naše značky výrazne chránime registráciou ochranných známok a obchodných vzorov v USA a po celom svete. Bez písomného súhlasu spoločnosti Airbnb nesmiete používať logo Airbnb, logo Bélo ani žiadne ochranné známky či ikony Airbnb.

2. Používanie názvu Airbnb

Hoci nemôžete bez povolenia používať žiadnu z ochranných známok Airbnb, môžete o Airbnb hovoriť alebo používať názov Airbnb na skutočný opis toho, čo ponúkate. Ak sa vás to týka, nezabudnite dodržiavať tieto pravidlá:

  Zamerajte sa na vecnosť a opisnosť

  Čo je povolené

  • Airbnb môžete spomenúť len spôsobom, ktorý pravdivo a presne opisuje váš vzťah s Airbnb alebo váš obsah.
  • Výraz Airbnb používajte len v základnom texte (napríklad nie v názvoch či nadpisoch) a v rovnakej veľkosti, type, farbe a štýle ako zvyšok základného textu.

  Čo nie je povolené

  • Nespomínajte Airbnb spôsobom, ktorý by naznačoval partnerstvo, sponzorstvo alebo podporu.
  • Slovo Airbnb nepoužívajte vo svojom obsahu častejšie, než je to potrebné na opis vášho vzťahu s Airbnb. Ak má výraz alebo veta rovnaký význam aj bez slova Airbnb, odstráňte ho.

  Príklady

   Vecné a opisné

   Problematické, zavádzajúce

   Sme správcovská spoločnosť, ktorá spravuje mnoho ponúk na Airbnb.

   Sme správcovská spoločnosť Airbnb.

   Poskytujeme profesionálne upratovacie služby pre bývania ponúkané na Airbnb.

   Profesionálne upratovacie služby Airbnb

   Špecializujeme sa na bývania ponúkané na Airbnb.

   Špecialisti na Airbnb

   Moje rady, ako sa stať hostiteľom na Airbnb

   Seminár Airbnb pre hostiteľov

   Vyhnite sa zmätkom

   Čo je povolené

   • Môžete upraviť a používať názov, logo a identitu značky vrátane farby a písma (alebo typu písma), ktoré sa líšia od ochranných známok a prvkov značky Airbnb.

   Čo nie je povolené

   • Nepoužívajte logo Bélo v žiadnej forme, a to samostatne ani v kombinácii s obchodným menom, ochrannou známkou, názvom účtu na sociálnych sieťach ani všeobecným pojmom.
   • Nepoužívajte „Airbnb“, „Air“, „bnb“ ani podobné výrazy v názve svojej webovej lokality, obchodnom názve, názve produktu, ochranných známkach, registráciách domén, používateľských menách v sociálnych médiách, aktívach značky atď.
   • Nepoužívajte farbu Rausch, ktorá je typická pre Airbnb, nápadne vo svojom obsahu vrátane ochranných známok, log, dizajnov alebo iných prvkov značky.

   Príklady

   Áno

   Nie

   Najlepší prenájom na ostrove od Boba

   Airbnbike

   Upratovacie služby od Reda

   Sunbnb

   Výlet na ostrov k Anne

   Sun BnB

   rentmyskihaus.com

   Bikebandb alebo Bikeb&b

   Prenájmy bicyklov a ubytovaní

   nicebnb.com

   STR Management Co.

   airmansion

   Pre správcovské spoločnosti

   Ak chcete propagovať svoju spoločnosť na správu krátkodobých prenájmov, vyššie uvedené pravidlá sa vzťahujú aj na vás. Nezabudnite, že sa nesmiete označovať ako „správcovská spoločnosť Airbnb“ alebo naznačovať „exkluzívny vzťah“ s Airbnb, na základe čoho by si používatelia mohli mylne myslieť, že zastupujete Airbnb. Môžete spomenúť, že spravujete alebo obsluhujete bývania ponúkané na Airbnb, ale Airbnb by nemalo byť centrom pozornosti na vašej webovej lokalite ani v iných reklamných materiáloch.

   Ak máte webovú lokalitu, musíte na nej zahrnúť prominentné prehlásenie v tomto znení: „[názov vašej spoločnosti] je nezávislá tretia strana a nie je podporovaná ani spojená so spoločnosťou Airbnb alebo jej pridruženými spoločnosťami.“ Ak máte na svojej webovej lokalite kalkulačku zárobkov, kontaktný formulár alebo zaznamenávate iné údaje o používateľoch, uveďte toto vyhlásenie o dištancovaní sa zreteľne pod tlačidlom s výzvou na akciu.

   Pre partnerov

   Partneri musia mať na používanie našich ochranných známok písomné povolenie. Ak máte povolenie na používanie našich ochranných známok, musíte dodržiavať najnovšie pravidlá pre značky, ktoré vám poskytla vaša kontaktná osoba z Airbnb. Táto osoba vám môže zodpovedať všetky otázky týkajúce sa týchto alebo doplňujúcich pravidiel.

   Pomohol tento článok?

   Súvisiace články

   Získajte pomoc s rezerváciami, účtom a ďalšími položkami.
   Prihlásiť alebo registrovať sa