Ak chcete získať prístup k navrhovaným výsledkom, prejdite dopredu

  Čo sa očakáva od hostí

  Očakávame, že naši hostia budú dodržiavať určité štandardy a budú ohľaduplní a rešpektovať svojich hostiteľov, susedov hostiteľov a všetkých ostatných členov komunity, s ktorými sa môžu stretnúť.

  Čo nepovoľujeme

  • Nerešpektovanie okolitých komunít: Počas pobytu alebo zážitku musia hostia rešpektovať okolitú komunitu a jej pravidlá. Patria sem okrem iného: určené hodiny pokoja, miesta a hodiny parkovania, povolený počet áut a riadna likvidácia odpadu a nečistôt v určených regiónoch.
  • Nedodržiavanie dohody o rezervácii: Hostia musia dodržiavať štandardy stanovené hostiteľmi pre každú rezerváciu, pokiaľ tieto štandardy nie sú v rozpore s pravidlami Airbnb. Patria sem okrem iného: čas príchodu a odchodu, počet hostí, prípustnosť domácich zvierat alebo fajčenia a iné pravidlá hostiteľa dohodnuté v čase rezervácie.
  • Nerešpektovanie priestoru: Hostia nesmú zanechať miesto svojho pobytu alebo jeho pozemok v stave, ktorý si vyžaduje nadmerné alebo hĺbkové čistenie alebo opravy nad rámec bežného opotrebovania. Poplatky za upratanie sú určené len na pokrytie nákladov na štandardné upratanie medzi rezerváciami. Hostia by tiež mali vrátiť všetky kľúče podľa dohody oboch strán.
  • Manipulácia s bezpečnostnými zariadeniami: Hostia nesmú odpojiť ani inak zakryť žiadne prípustné a riadne zverejnené bezpečnostné zariadenia.
  • Prístup k osobnému majetku, ktorý nie je váš: Všetky priestory jasne označené ako neprístupné, uzamknuté alebo obsahujúce osobné alebo dôverné informácie sú pre hostí zakázané.

  Zistite viac o našich pravidlách pre večierky a podujatia a štandardoch spoľahlivosti pre hostí.

  Radi vám pomôžeme

  Ak sa stanete svedkami správania, ktoré je v rozpore s našimi zásadami, dajte nám vedieť.

  Hoci tieto usmernenia nezohľadňujú všetky možné scenáre, sú navrhnuté tak, aby poskytovali všeobecné usmernenia týkajúce sa komunitných zásad Airbnb.

  Získali ste potrebnú pomoc?

  Súvisiace články