Návrhy sa zobrazia po zadaní do vyhľadávaného výrazu. Pozrite si ich pomocou šípok hore a dole. Vyberte klávesom Enter. Ak je výberom fráza, táto fráza sa odošle na vyhľadávanie. Ak je návrhom odkaz, prehliadač prejde na danú stránku.
Pravidlá komunity

Byť dobrým susedom

Rešpekt musí siahať aj mimo komunity Airbnb na ľudí okolo nás. Tento rešpekt zahŕňa vyhýbanie sa znepokojovaniu susedov rušivými stretnutiami, hlukom alebo inými nevhodnými prejavmi správania a činmi.

Čo povoľujeme

  • Pravidlá navrhnuté hostiteľmi: Hostiteľom odporúčame, aby vo svojich pravidlách pobytu, opisoch ponúk a prostredníctvom správ na Airbnb jasne vysvetlili, aké majú očakávania ohľadom hostí. Airbnb stanovuje minimálne štandardy, ale hostitelia by mali zvážiť zahrnutie ďalších informácií alebo usmernení prispôsobených ich okoliu.
  • Profesionálne hostiteľské podujatia: Rozsiahle podujatia môžu ponúkať len profesionálni hostitelia podnikajúci v ubytovacích službách, ako sú hotely alebo ubytovania s raňajkami, a to za predpokladu, že nerušia okolitú komunitu ani ju inak neobťažujú.

Čo nepovoľujeme

  • Rušivé stretnutia: Stretnutia, ktoré ohrozujú bezpečnosť okolitej komunity alebo ju rušia, nie sú povolené, a to bez ohľadu na ich veľkosť. Prečítajte si viac o pravidlách týkajúcich sa rušenia komunity vrátane našich pravidiel proti rušivým večierkom a podujatiam.
  • Ponuky párty domov: Hostitelia by nemali povzbudzovať ani inak povoľovať rušivé stretnutia, večierky alebo podujatia v opisoch svojich ponúk ani na iných miestach, pokiaľ nie sú profesionálnymi hostiteľmi podnikajúcimi v ubytovacích službách.
  • Obťažovanie komunity: Rušivé správanie a konanie vrátane nadmerného fajčenia v okolí susedov alebo fajčenia v oblastiach, kde je fajčenie zakázané, odpadky, nadmerný hluk alebo bránenie prístupu susedov do ich bývaní nie sú povolené.

Radi vám pomôžeme

Ak sa vy alebo niekto iný cítite v ohrození alebo nebezpečenstve, najprv kontaktujte miestne orgány činné v trestnom konaní a požiadajte o pomoc. Ak sa stanete svedkami správania, ktoré je v rozpore s našimi pravidlami, dajte nám vedieť.


Hoci tieto usmernenia nezohľadňujú všetky možné scenáre, sú navrhnuté tak, aby poskytovali všeobecné usmernenia týkajúce sa pravidiel komunity Airbnb.

Pomohol tento článok?

Súvisiace články

Získajte pomoc s rezerváciami, účtom a ďalšími položkami.
Prihlásiť alebo registrovať sa