Ak chcete získať prístup k navrhovaným výsledkom, prejdite dopredu

  Cestovné obmedzenia a odporúčania v Európe

  Snažíte sa rozhodnúť o ďalšej destinácii? < a data-callout-link="" href="https://apply.joinsherpa.com/travel-restrictions?affiliateid=airbnb">Pozrite si najnovšie cestovné požiadavky.

  Vládne nariadenia a vyhlášky súvisiace s pandémiou COVID-19 nájdete po kliknutí na odkazy nižšie. Vládne opatrenia sa neustále vyvíjajú, preto sa na túto stránku často vracajte a sledujte najnovšie informácie poskytnuté miestnymi a štátnymi vládami.

  Miestne cestovné usmernenia: Prečítajte si usmernenia úradov o tom, ako bezpečne cestovať vo svojom regióne alebo destinácii.

  Rakúsko

  Celoštátne
  COVID-19: Opatrenia a nariadenia

  Česká republika

  Celoštátne
  Uznesenia vlády o koronavíruse

  Dánsko

  Celoštátne
  Informácie o koronavíruse

  Estónsko

  Celoštátne
  Informácie o koronavíruse

  Fínsko

  Celoštátne
  Informácie o koronavíruse

  Francúzsko

  Celoštátne
  Informácie o koronavíruse

  Gruzínsko

  Celoštátne
  Informácie o koronavíruse

  Maďarsko

  Celoštátne
  Informácie o koronavíruse

  Island

  Celoštátne
  Informácie o koronavíruse

  Lotyšsko

  Celoštátne
  Informácie o koronavíruse

  Litva

  Celoštátne
  Informácie o koronavíruse

  Malta

  Celoštátne
  Informácie o koronavíruse

  Monako

  Celoštátne
  Informácie o koronavíruse

  Holandsko

  Celoštátne
  Informácie o koronavíruse

  Nórsko

  Celoštátne
  Informácie o koronavíruse

  Poľsko

  Celoštátne
  Informácie o koronavíruse

  Rumunsko

  Celoštátne
  Informácie o koronavíruse

  Rusko

  Celoštátne
  Informácie o koronavíruse

  Slovinsko

  Celoštátne
  Informácie o koronavíruse

  Slovensko

  Celoštátne
  Informácie o koronavíruse

  Švédsko

  Celoštátne
  Informácie o koronavíruse

  Švajčiarsko

  Celoštátne
  COVID-19: Opatrenia a usmernenia

  Turecko

  Celoštátne
  Informácie o koronavíruse

  Ukrajina

  Celoštátne
  Informácie o koronavíruse

  Získali ste potrebnú pomoc?