Ak chcete získať prístup k navrhovaným výsledkom, prejdite dopredu

  Kedy si kúpiť cestovné poistenie

  Každý by mal uvažovať o kúpe cestovného poistenia – môže vás ochrániť pred neočakávanými finančnými stratami alebo zmenami, ktoré musíte urobiť pred cestou alebo počas nej. Možno však už máte existujúce ochrany, preto si vopred pozrite tieto zdroje:

  • Vaša kreditná karta môže ponúkať poistenie prenájmu vozidla alebo iné cestovateľské výhody.
  • Poistenie pre majiteľov bývaní môže zahŕňať krádež alebo stratu osobných vecí počas vašej neprítomnosti v bývaní.
  • Váš zamestnávateľ môže zamestnancom poskytovať cestovateľské výhody.

  Na čo treba myslieť

  Každé poistenie je iné, preto si pozorne prečítajte zmluvné podmienky, krytie, podmienky a výnimky a v prípade otázok neváhajte kontaktovať daného poskytovateľa.

  Plány môžu zahŕňať:

  • Zrušenie cesty: Ak vám isté dôvody kryté poistením bránia v ceste, ako napríklad počasie alebo štrajk zamestnancov, choroba, zranenie, smrť alebo prerušenia súvisiace s prácou.
  • Prerušenie cesty: Náhrada v prípade, že potrebujete ukončiť svoju cestu skôr.
  • Náklady na zdravotnú starostlivosť: Náhrada výdavkov na zdravotnú starostlivosť pre chorobu alebo úraz, ktorý sa stane počas vašej cesty.
  • Pohotovostné asistenčné služby: Pomoc s kriticky dôležitými potrebami pri cestovaní, ako sú napríklad núdzová preprava, lekárska evakuácia, odporúčania lekárov a strata alebo odcudzenie víz a cestovných pasov.
  • Ochrana v prípade straty a poškodenia batožiny: Poistenie pre prípad straty, odcudzenia alebo poškodenia vašich osobných vecí počas cesty.
  • Zrušenie z akéhokoľvek dôvodu (CFAR): Náhrada za celú cestu alebo časť výdavkov na cestu, ktoré vám vzniknú, ak sa vaša cesta z akéhokoľvek dôvodu zruší.

  Prečítajte si viac o cestovnom poistení

  Airbnb poskytuje tieto informácie len na všeobecné informačné účely a neponúka cestovné poistenie ani nepropaguje produkty či služby žiadnych spoločností, zástupcov ani sprostredkovateľov ponúkajúcich cestovné poistenie.

  Získali ste potrebnú pomoc?

  Súvisiace články