Preskočiť na obsah.
  Ak chcete získať prístup k navrhovaným výsledkom, prejdite dopredu

  Pevninská Čína: Poľahčujúce okolnosti v súvislosti s ochorením COVID-19

  Tento článok vysvetľuje, na ktoré prípady sa v súvislosti s pandémiou COVID-19 vzťahujú naše zásady uplatnenia poľahčujúcich okolností v prípade rezervácií ubytovania a zážitkov Airbnb v pevninskej Číne od hostí z pevninskej Číny. Ak sa už rezervácia začala (čas príchodu uplynul), poľahčujúca okolnosť sa neuplatní. Informácie o ostatných rezerváciách nájdete vo všeobecnom článku o poľahčujúcich okolnostiach v súvislosti s ochorením COVID-19. Ak rezerváciu chcete zrušiť podľa týchto zásad, budete musieť potvrdiť príslušné skutočnosti alebo poskytnúť podpornú dokumentáciu pre svoju poľahčujúcu okolnosť.

  Na aké rezervácie sa vzťahujú

  • Ak hostia cestujú z pevninskej Číny do inej destinácie v pevninskej Číne, zásady uplatnenia poľahčujúcich okolností sa vzťahujú na všetky rezervácie vytvorené najneskôr do 28. januára 2020 s dátumom príchodu od 28. januára 2020 do 1. apríla 2020.
  • Na vnútroštátne rezervácie vytvorené najneskôr do 28. januára 2020 s dátumom príchodu po 1. apríli 2020 a vnútroštátne rezervácie vytvorené po 28. januári 2020 sa zásady uplatnenia poľahčujúcich okolností nevzťahujú. Uplatňujú sa zvyčajné storno podmienky hostiteľa okrem prípadov, keď hosť alebo hostiteľ momentálne trpí ochorením COVID-19.
  • Podrobnosti o všetkých rezerváciách okrem vnútroštátnych rezervácií v pevninskej Číne nájdete v našom všeobecnom článku o poľahčujúcich okolnostiach v súvislosti s COVID-19.

  Ako to funguje

  Ak ste hosť, môžete si prečítať storno podmienky svojej rezervácie a  nájsť možnosti jej zrušenia a vrátenia peňazí výberom cesty na stránke Cesty. Ak ste hostiteľ, informácie nájdete na svojom hostiteľskom paneli.

  Ak vaša rezervácia nie je krytá, uplatňujú sa zvyčajné storno podmienky hostiteľa. Odporúčame vám kontaktovať hostiteľa alebo hosťa a prediskutovať s ním storno a vrátenie peňazí.

  Ďalšie informácie

  V centre zdrojov sme pripravili články na pomoc našej komunite počas tohto obdobia. Môžete tu nájsť najnovšie informácie o našej reakcii na COVID-19 od aktualizácií podmienok až po zdroje pre hostiteľov a hostí.

  Môžete si prečítať aj zásady uplatnenia poľahčujúcich okolností týkajúce sa prípadov nesúvisiacich s COVID-19.

  Žiadame všetkých členov komunity, aby pri interakcii s inými členmi našej komunity pamätali na rešpekt, začlenenie a naše antidiskriminačné zásady.

  Budeme pokračovať v kontrole uplatňovania týchto zásad. Sledujte túto stránku, aby vám neušli aktualizácie a nové informácie.

  Získali ste potrebnú pomoc?

  Prihláste sa a získajte prispôsobenú podporu

  Získajte pomoc s rezerváciami, účtom a ďalšími položkami.
  Registrácia