Ak chcete získať prístup k navrhovaným výsledkom, prejdite dopredu

  Možnosti storna z dôvodu pandémie COVID-19

  Rezervácie vytvorené najneskôr 14. marca 2020

  Ak bola rezervácia vytvorená najneskôr 14. marca 2020 a pandémia COVID-19 ovplyvňuje vaše cestovné plány, môžete zistiť, aké sú vaše súčasné možnosti storna a vrátenia peňazí tak, že prejdete na zrušenie rezervácie a vyberiete možnosť Moje cestovné plány sa zmenili z dôvodu pandémie COVID-19.

  V závislosti od vašej situácie sa môže zobraziť jedna alebo viacero z týchto možností:

  • vrátenie prostriedkov v súlade so storno podmienkami vášho hostiteľa,
  • vrátenie celej peňažnej sumy po predložení oficiálnej dokumentácie na posúdenie,
  • cestovný kredit pri poľahčujúcich okolnostiach,
  • požiadať hostiteľa o vrátenie plnej sumy.

  Rezervácie vytvorené po 14. marci 2020

  Ak bola rezervácia vytvorená po 14. marci 2020 a COVID-19 ovplyvňuje vaše cestovné plány, uplatnia sa storno podmienky hostiteľa. Ak máte ochorenie COVID-19, vždy sa na to vzťahujú naše štandardné zásady uplatnenia poľahčujúcich okolností.

  Ak vaša rezervácia nie je oprávnená na vrátenie celej sumy, môžete kedykoľvek poslať správu hostiteľovi a zistiť, či je ochotný poskytnúť vám dodatočnú náhradu prostredníctvom centra riešenia problémov.

  Získali ste potrebnú pomoc?

  Súvisiace články