Ak chcete získať prístup k navrhovaným výsledkom, prejdite dopredu

  Zásady uplatnenia poľahčujúcich okolností v súvislosti s koronavírusom (COVID-19)

  Aktualizované 1. októbra 2020

  Dňa 11. marca vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) prepuknutie koronavírusu známeho ako COVID-19 za celosvetovú pandémiu. Odvtedy sa nákaza prudko rozšírila a vlády po celom svete prijali rýchle opatrenia na spomalenie šírenia ochorenia COVID-19.

  V záujme ochrany a komfortu našej komunity sme sa na to rozhodli reagovať nasledujúcim zahrnutím pandémie COVID-19 do našich zásad uplatnenia poľahčujúcich okolností. Na tejto stránke nájdete aktuálne informácie o krytí.

  Rada: Ak ste hosť, možnosti zrušenia rezervácie a vrátenia peňazí nájdete na stránke ciest po výbere konkrétnej cesty – zistite ako. Ak ste hostiteľom, informácie nájdete na svojom hostiteľskom ovládacom paneli.

  Zhrnutie

  Rezervácie pobytov a zážitkov na Airbnb vytvorené najneskôr 14. marca 2020 a s dátumom príchodu najneskôr 45 dní od dnešného dňa sú zahrnuté v týchto zásadách a možno ich zrušiť pred príchodom. Hostia, ktorí rezerváciu zrušia, budú mať rôzne možnosti storna a náhrady a hostitelia môžu rezerváciu zrušiť bez poplatku alebo vplyvu na svoje postavenie superhostiteľa. Airbnb im buď vráti peniaze, alebo vydá cestovný kredit, a to vrátane všetkých servisných poplatkov za zrušené rezervácie, ktorých sa to týka. Ak chcete rezerváciu zrušiť podľa týchto zásad, budete musieť potvrdiť príslušné skutočnosti alebo poskytnúť podpornú dokumentáciu pre svoju poľahčujúcu okolnosť.

  Na rezervácie vytvorené po 14. marci 2020 sa uplatňujú zvyčajné storno podmienky hostiteľa.

  Storná sa budú riešiť v súlade s poľahčujúcimi okolnosťami platnými v čase zrušenia rezervácie a rezervácie, ktoré už boli zrušené, sa nebudú opätovne posudzovať.

  Ak sa rezervácia už začala (čas príchodu uplynul), táto poľahčujúca okolnosť sa neuplatní.

  Na domáce rezervácie v pevninskej Číne a na rezervácie Luxe alebo Luxury Retreats sa vzťahujú iné zásady.

  Ktoré rezervácie sú zahrnuté

  Rezervácie vytvorené najneskôr 14. marca 2020

  Rezervácie pobytov a zážitkov na Airbnb vytvorené najneskôr 14. marca 2020 s dátumom príchodu najneskôr 45 dní od dnešného dňa možno zrušiť pred príchodom. To znamená, že hosťom, ktorí rezerváciu zrušia podľa týchto zásad, budú vrátené peniaze v plnej výške alebo dostanú cestovný kredit vo výške zaplatenej sumy (ak je cestovný kredit k dispozícii). Hostitelia môžu rezerváciu zrušiť bez poplatku a bez vplyvu na svoje postavenie superhostiteľa. Airbnb im buď vráti peniaze, alebo vydá cestovný kredit na sumu, ktorá zahŕňa všetky servisné poplatky.

  Na rezervácie pobytov a zážitkov na Airbnb vytvorené najneskôr 14. marca 2020 s dátumom príchodu neskôr ako 45 dní od dnešného dňa sa poľahčujúce okolnosti súvisiace s COVID-19 v súčasnosti nevzťahujú. Uplatňujú sa zvyčajné storno podmienky hostiteľa.

  Ak sa už rezervácia začala (čas príchodu uplynul), táto poľahčujúca okolnosť sa neuplatní.

  Rezervácie vytvorené po 14. marci 2020

  Na rezervácie pobytov a zážitkov na Airbnb vytvorené po 14. marci 2020 sa zásady uplatnenia poľahčujúcich okolností nevzťahujú okrem prípadov, keď sa hosť alebo hostiteľ nakazil ochorením COVID-19. Medzi okolnosti súvisiace s pandémiou COVID-19, ktoré nie sú zahrnuté, patria: prerušenie alebo zrušenie dopravy, cestovné odporúčania a obmedzenia, zdravotné odporúčania a karantény, zmeny platných právnych predpisov a iné príkazy vlád – napr. evakuácia, zatvorenie hraníc, zákaz krátkodobého prenájmu alebo požiadavky, aby ľudia zostali v aktuálnom ubytovaní. Uplatňujú sa zvyčajné storno podmienky hostiteľa.

  Cieľom našich zásad uplatnenia poľahčujúcich okolností je chrániť hostí a hostiteľov pred nepredvídanými okolnosťami, ktoré vzniknú po vytvorení rezervácie. Po vyhlásení COVID-19 Svetovou zdravotníckou organizáciou za celosvetovú pandémiu sa už zásady uplatnenia poľahčujúcich okolností nebudú uplatňovať, pretože COVID-19 a súvisiace dôsledky už nie sú nepredvídateľné ani neočakávané. Nezabudnite si pri rezervácii starostlivo prečítať storno podmienky hostiteľa a zvážiť výber možnosti, ktorá vám poskytne potrebnú flexibilitu.

  Ako to funguje

  Ak ste hosť, možnosti zrušenia rezervácie a vrátenia peňazí nájdete na stránke ciest po výbere konkrétnej cesty – zistite ako. Ak ste hostiteľom, informácie nájdete na svojom hostiteľskom paneli.

  Aktuálne informácie a zdroje týkajúce sa koronavírusu

  V centre zdrojov sme pripravili články na pomoc našej komunite počas tohto obdobia. Môžete tu nájsť najnovšie informácie o našej reakcii na COVID-19 od aktualizácií podmienok až po zdroje pre hostiteľov a hostí.

  Môžete si prečítať aj zásady uplatnenia poľahčujúcich okolností týkajúce sa prípadov nesúvisiacich s COVID-19.

  Žiadame všetkých členov komunity, aby pri interakcii s inými členmi našej komunity pamätali na rešpekt, začlenenie a naše antidiskriminačné zásady.

  Budeme naďalej kontrolovať uplatňovanie týchto zásad. Sledujte túto stránku, aby vám neušli aktualizácie a nové informácie.

  Získali ste potrebnú pomoc?

  Súvisiace články