Preskočiť na obsah.
  Ak chcete získať prístup k navrhovaným výsledkom, prejdite dopredu

  Čo mám vedieť pri cestovaní o požiarnej bezpečnosti a bezpečnosti v súvislosti s oxidom uhoľnatým?

  Bezpečnosť a ochrana sú povinnosťou v každom bývaní. Hostiteľom odporúčame, aby si vo svojom priestore nainštalovali detektory dymu a oxidu uhoľnatého (CO), ale je tiež dôležité, aby o tom boli informovaní aj hostia a aby prijali bezpečnostné opatrenia, kedykoľvek a kdekoľvek cestujú.

  Keď si rezervujete miesto na Airbnb, mali by ste si prečítať informácie o tom, či hostiteľ nahlásil v objekte detektory dymu a oxidu uhoľnatého. Tieto podrobnosti nájdete na stránke ponuky v sekcii Vybavenie.

  Detektory oxidu uhoľnatého nie sú bežné v mnohých častiach sveta, preto odporúčame zobrať si ich so sebou, keď cestujete, najmä ak miesto, kde sa ubytujete, detektor neuvádza. Tu je jeden príklad prenosného detektora oxidu uhoľnatého.

  Bezpečnostné informácie z amerického Červeného kríža

  Oxid uhoľnatý (CO) je neviditeľný, nezapáchajúci, bezfarebný plyn vznikajúci pri neúplnom spaľovaní palív (ako sú benzín, drevo, uhlie, zemný plyn, propán, ropa a metán). Môže byť produkovaný spotrebičmi na spaľovanie palív v domácnostiach vrátane pecí, sporákov, ohrievačov vody a ohrievačov izieb a vysoké hladiny oxidu uhoľnatého môžu byť smrteľné. Čo môžete urobiť:

  • Nikdy nepoužívajte generátor, gril, táborový sporák alebo iné zariadenia na spaľovanie benzínu, propánu, zemného plynu alebo uhlia vo vnútri domu, garáže, suterénu, pivnice alebo akejkoľvek čiastočne uzavretej oblasti.
  • Tieto zariadenia uchovávajte vonku a nie pri dverách, oknách a vetracích otvoroch, ktoré by mohli umožniť vstup oxidu uhoľnatého do interiéru.
  • Otváranie dverí a okien alebo používanie ventilátorov nezabráni hromadeniu oxidu uhoľnatého v domácnosti. Hoci oxid uhoľnatý nie je vidieť ani cítiť, môže rýchlo viesť k úplnej invalidite a smrti. Aj keď necítite výfukové plyny, stále môžete byť vystavení oxidu uhoľnatému. Ak začnete pociťovať nevoľnosť, závrat alebo slabosť počas používania generátora, ihneď sa dostaňte na čerstvý vzduch – neodkladajte to.
  • Alarmy oxidu uhoľnatého* by mali byť nainštalované na centrálnych miestach na každom poschodí vášho bývania a mimo priestorov na spanie, aby ste včas získali varovanie pred hromadením oxidu uhoľnatého.
  • Batérie treba často testovať a v prípade potreby vymieňať.
  • Ak zaznie alarm oxidu uhoľnatého, rýchlo sa presuňte von na čerstvý vzduch alebo k otvorenému oknu alebo vonkajším dverám. Nikdy neignorujte alarm oxidu uhoľnatého. Plyn je smrteľný a potrebujete sa dostať na čerstvý vzduch. Na mieste s čerstvým vzduchom kontaktujte miestne záchranné služby a požiadajte o pomoc a zostaňte tam dovtedy, kým nepríde pohotovostný personál, ktorý vám pomôže.

  Ďalšie informácie nájdete na www.redcross.org/homefires.

  * S cieľom komunikovať s globálnym publikom Airbnb často používa striedavo pojmy „alarm“ a „detektor“.

  Názov American Red Cross, znak a materiály chránené autorským právom sa používajú s povolením tejto inštitúcie a v žiadnom prípade nepredstavuje schvaľovanie, výslovné ani odvodené, akéhokoľvek produktu, služby, spoločnosti, názoru alebo politického presvedčenia. Logo American Red Cross je registrovaná ochranná známka, ktorú vlastní American National Red Cross (Americký národný červený kríž). Viac informácií o Americkom červenom kríži nájdete na stránke redcross.org.

  Získali ste potrebnú pomoc?