Návrhy sa zobrazia po zadaní do vyhľadávaného výrazu. Pozrite si ich pomocou šípok hore a dole. Vyberte klávesom Enter. Ak je výberom fráza, táto fráza sa odošle na vyhľadávanie. Ak je návrhom odkaz, prehliadač prejde na danú stránku.
Návody
Hosť

Platba mimo portálu Airbnb

Až na niekoľko výnimiek vyberá všetky náklady na vašu rezerváciu Airbnb. Ak ste zaplatili za akúkoľvek časť svojej rezervácie mimo Airbnb, môže ísť o podvod.

Ak máte podozrenie na podvod, okamžite nám to dajte vedieť.

Poplatky, ktoré môže hostiteľ vyberať priamo

Hostiteľ môže príležitostne vyberať určité oprávnené poplatky a dane priamo od hostí pomocou spôsobu platby mimo Airbnb.

Tieto poplatky musia byť podrobne uvedené v opise ponuky a zahrnuté v rozpise cien pred rezerváciou a zvyčajne sa účtujú pred pobytom, pri príchode alebo do 48 hodín od odchodu.

Dodatočné poplatky:

 • Kaucia: Táto suma môže byť účtovaná na pokrytie dodatočného upratovania alebo opráv za škody vzniknuté počas pobytu. Viac informácií o žiadostiach o kauciu.
 • Dodatočné poplatky za služby: Tieto poplatky môžu pokrývať vybavenie, ako je Wi-Fi alebo parkovanie s obsluhou.
 • Ďalšie poplatky: Môže to zahŕňať kyvadlovú dopravu na letisko alebo poplatky za parkovanie.
 • Miestna daň za ubytovanie: V niektorých oblastiach sú hostitelia zo zákona povinní vyberať daň osobne. Prečítajte si viac o tom, ako fungujú dane pre hostí.

Kedy situáciu nahlásiť

Prekvapila vás neznáma žiadosť o platbu mimo platformy Airbnb? Okamžite nám to nahláste.

Medzi varovné signály patria žiadosti o bankový prevod a faktúry vo formáte PDF alebo papierové faktúry. Dávajte pozor na pojmy ako Western Union, MoneyGram, pokladničný šek, peňažný poukaz alebo Liberty Reserve.

Nahlásenie správy:

 1. Prejdite do doručených správ a kliknite na konverzáciu s podozrivou správou.
 2. V správe kliknite na ikonu vlajky .
 3. Vyberte dôvod, pre ktorý osobu nahlasujete, a odpovedzte na nasledujúce otázky.

Ak chcete nahlásiť e-mail

Ak dostanete e-mail od kohokoľvek, kto žiada o platbu mimo stránky, okamžite nás kontaktujte. Patria sem odosielatelia s e-mailovou adresou obsahujúcou airbnb.com.

Druhy podvodov

Chráňte sa pred týmito bežnými podvodmi tým, že si rezervujete cez platformu Airbnb, čím udržíte súkromie svojej e-mailovej adresy. Zároveň venujte zvýšenú pozornosť e-mailom, ktoré tvrdia, že sú od Airbnb.

 • Podvod s platbou vopred: Niekto vám ponúkne, že vám zaplatí alebo vám niečo dá, ak zaplatíte mimo platformy Airbnb.
 • Podvod s neoprávneným získavaním údajov (phising): Niekto vám pošle e-mail alebo odkaz vydávajúci sa za Airbnb alebo inú dôveryhodnú webovú lokalitu. Tieto správy sú navrhnuté tak, aby vás oklamali a aby ste ochotne poskytli dôverné údaje, pričom môžu obsahovať aj škodlivý softvér (malvér) určený na prístup k heslám a kontaktom.
 • Cestovný podvod: Niekto vám ponúka skvelú cenu, ak zaplatíte bankovým prevodom, ale ubytovanie vám napokon neposkytne.
 • Podvod s preplatkom: Hosť ponúkne, že zaplatí viac, ako je uvedená cena, a potom požiada hostiteľa, aby mu vyplatil hotovosť vo výške rozdielu.
 • Podvod s rezerváciou cez tretiu stranu: Niekto ponúkne, že si vytvorí rezerváciu ponuky Airbnb a že za ňu zaplatí prostredníctvom svojej externej webovej lokality alebo služby, pričom často tvrdí, že má zľavový kupón alebo zľavu od Airbnb. Tieto rezervácie sú zvyčajne zaplatené ukradnutými kreditnými kartami.

  Poznámka: Všetky rezervácie, ktoré nie sú vytvorené cez Airbnb, porušujú naše podmienky poskytovania služby. Ak zistíme, že rezervácia bola vytvorená prostredníctvom služby tretej strany, rezerváciu môžeme zrušiť a môžeme deaktivovať účty hosťa aj osoby, ktorá rezerváciu vytvorila.

  Pomohol tento článok?

  Súvisiace články

  Získajte pomoc s rezerváciami, účtom a ďalšími položkami.
  Prihlásiť alebo registrovať sa