Preskočiť na obsah.
Ak chcete získať prístup k navrhovaným výsledkom, prejdite dopredu

  Čo mám robiť, ak ma niekto požiada o platbu mimo webovej lokality Airbnb?

  Ak ste zaplatili za rezerváciu mimo Airbnb (napr. bankovým prevodom na účet), možno ste zaplatili za podvodnú rezerváciu. Ak potrebujete pomôcť, okamžite nás informujte.

  V prípade pochybností si môžete overiť, či bola vaša rezervácia vytvorená cez Airbnb.

  Niektoré poplatky sa platia osobne

  Vo väčšine prípadov sa bude plná cena rezervácie uhrádzať v čase rezervovania cez webovú lokalitu Airbnb. Niekedy však budete osobne platiť ďalšie poplatky:

  • Dodatočné poplatky: Niektoré typy miest, ako sú hotely, si účtujú ďalšie poplatky za používanie svojich zariadení. Patria k nim dodatočné poplatky za služby, kaucie a poplatky za upratanie. Tieto poplatky budú uvedené v cenovom rozpise pred rezerváciou a vyberajú sa pri príchode alebo do 48 hodín od odchodu.
  • Miestna daň za ubytovanie: Zvyčajne je zahrnutá do ceny rezervácie v čase jej vytvorenia, ale v niektorých regiónoch sú hostitelia zo zákona povinní vyberať daň osobne. Žiadame hostiteľov, aby hostí o týchto dodatočných poplatkoch informovali pred vytvorením rezervácie. Prečítajte si viac o tom, ako fungujú dane pre hostí.

  Nahlásenie žiadostí o platbu mimo webovej lokality

  Ak vás hostiteľ Airbnb na webovej lokalite Airbnb požiada o zaplatenie mimo lokality Airbnb alebo cez inú spoločnosť, nahláste nám to.

  Od hostiteľa ani Airbnb nedostanete faktúru so žiadosťou o platbu v papierovej podobe ani vo formáte PDF. Ak hostiteľ použije niektorý z uvedených pojmov, nahláste ho: Western Union, MoneyGram, pokladničný šek, peňažný poukaz, Liberty Reserve.

  Nahlásenie správy:

  1. Prejdite do doručených správ a kliknite na konverzáciu s podozrivou správou.
  2. V správe kliknite na ikonu vlajky .
  3. Vyberte dôvod, pre ktorý osobu nahlasujete, a odpovedzte na nasledujúce otázky.

  Ak chcete nahlásiť e-mail

  Ak od niekoho (vrátane adresy automated@airbnb.com alebo akejkoľvek inej adresy v tvare menopouzivatela@airbnb.com) dostanete e-mail s požiadavkou, aby ste zaplatili alebo prijali platbu mimo webovej lokality Airbnb, okamžite nás o tom informujte.

  Druhy podvodov

  Nikdy neposkytujte svoju e-mailovú adresu pred potvrdením rezervácie, neprevádzajte finančné prostriedky mimo systém Airbnb a vždy dôkladne preskúmajte e-maily, ktoré tvrdia, že sú od Airbnb.

  Príklady bežných podvodov:

  • Podvod s platbou vopred: Niekto vám ponúkne, že vám zaplatí alebo vám niečo dá, ak zaplatíte mimo Airbnb.
  • Phishingový podvod: Niekto vám pošle e-mail alebo odkaz, ktorý vyzerá ako od Airbnb alebo inej dôveryhodnej webovej lokality. Tieto správy sú navrhnuté tak, aby vás oklamali a aby ste ochotne poskytli dôverné údaje, ako sú heslá alebo iné e-mailové adresy. Správy slúžiace na neoprávnené získavanie údajov môžu obsahovať malvér, čo je škodlivý softvér, ktorý získa prístup k vášmu počítaču na účely získania vašich osobných údajov vrátane hesiel.
  • Ubytovací podvod: Niekto vám ponúkne skvelú cenu za ponuku, ak zaplatíte alebo pošlete zálohu bankovým prevodom. Po prijatí peňazí vám neposkytne ubytovanie, ktoré bolo inzerované.
  • Podvod s preplatkom: Niekto ponúkne, že hostiteľovi zaplatí viac, ako je cena rezervácie, a potom požiada hostiteľa, aby mu vyplatil hotovosť vo výške rozdielu.
  • Podvod s rezerváciou cez tretiu stranu: Niekto ponúkne rezerváciu a platbu za ponuku Airbnb prostredníctvom svojej webovej lokality alebo služby, pričom často tvrdí, že má zľavový kupón alebo zľavu od Airbnb. Tieto rezervácie sú zvyčajne zaplatené ukradnutými kreditnými kartami.

  Poznámka: Všetky rezervácie, ktoré nie sú vytvorené cez Airbnb, porušujú naše podmienky poskytovania služby. Ak zistíme, že rezervácia bola vytvorená prostredníctvom služby tretej strany, rezerváciu môžeme zrušiť a môžeme deaktivovať účty hosťa aj osoby, ktorá rezerváciu vytvorila.

  Získali ste potrebnú pomoc?

  Súvisiace články