Preskočiť na obsah.
  Ak chcete získať prístup k navrhovaným výsledkom, prejdite dopredu
  Základy Airbnb

  Čo znamená pre hostiteľa zážitku Airbnb, ak sa niekto počas zážitku zraní?

  The safety of our community is our priority. If someone gets injured or requires medical attention during an experience, you should get everyone to a safe place and contact local emergency services immediately.

  Once everyone is in a safe place and any immediate needs are addressed, please report the incident to us and let us know if we can give any more assistance.

  To report the issue, please contact us.

  Získali ste potrebnú pomoc?
  Nenašli ste to, čo potrebujete?
  Obsah špecifický pre jednotlivé kategórie nájdete v týchto ďalších častiach centra pomoci.