Ak chcete získať prístup k navrhovaným výsledkom, prejdite dopredu

  Správa nastavení cien

  Edit your listing to manage your nightly price, discounts, and more.

  Zmena nastavení cien:

  1. Prejdite na Ponuky a kliknutím vyberte ponuku, ktorú chcete zmeniť.
  2. Kliknite na Ceny a potom na možnosť Upraviť vedľa možností cien.
  3. Vykonajte zmeny a kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Vlastnými cenami za týždeň a mesiac sa prepíšu bežné ceny vašej ponuky.

  Získali ste potrebnú pomoc?