Návrhy sa zobrazia po zadaní do vyhľadávaného výrazu. Pozrite si ich pomocou šípok hore a dole. Vyberte klávesom Enter. Ak je výberom fráza, táto fráza sa odošle na vyhľadávanie. Ak je návrhom odkaz, prehliadač prejde na danú stránku.
Právne podmienky

Vyhlásenie, či pôsobíte na Airbnb ako súkromný alebo profesionálny hostiteľ

V súlade s právnymi predpismi EÚ o ochrane spotrebiteľov je spoločnosť Airbnb povinná požiadať hostiteľov, aby sami označili, či v hostiteľstve podnikajú ako súkromná osoba alebo profesionálny hostiteľ. Toto označenie sa bude zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania a vo vašej ponuke hosťom v Európskom hospodárskom priestore (EHP). Tieto informácie nám navyše pomôžu poskytnúť vám správne funkcie podľa vášho spôsobu hostenia.

Ako určiť, či hostíte ako súkromná osoba alebo profesionálny hostiteľ

Spoločnosť Airbnb nemôže určiť, či hostíte ako súkromná osoba alebo profesionálny hostiteľ, ani sa to od nej nevyžaduje. Ak neviete s istotou, do ktorej kategórie sa zaradiť, odporúčame vám poradiť sa s právnikom alebo iným právnym poradcom.

Súkromný hostiteľ

Za súkromnú osobu sa považujete zvyčajne vtedy, ak hostiteľstvo na Airbnb nie je vaším hlavným povolaním alebo zdrojom príjmu (napríklad ak je hostiteľstvo na Airbnb len vedľajšou činnosťou alebo je vaše ubytovanie uvedené na Airbnb len príležitostne).

Profesionálny hostiteľ

Pri určovaní, či pôsobíte ako profesionálny hostiteľ, sa môžu zohľadňovať aj ďalšie faktory, ale zvyčajne ním ste, ak spĺňate tieto kritériá:

 • hostiteľstvo na Airbnb je vaším hlavným povolaním alebo zdrojom príjmu alebo ste súčasťou etablovanej firmy, ako je dizajnový hotel alebo správcovská spoločnosť,
 • ak ponúkate ubytovanie ako spoločnosť alebo fyzická osoba v skutočnom svete (nielen online), vaše hostiteľské aktivity na Airbnb budú s najväčšou pravdepodobnosťou predstavovať podnikateľskú činnosť,
 • na Airbnb hostíte pravidelne počas dlhšieho obdobia s cieľom dosiahnuť zisk,
 • ďalším ukazovateľom toho, či na Airbnb podnikáte profesionálne, môžu byť počet ubytovaní alebo zážitkov, ktoré ponúkate na Airbnb, a počet a frekvencia prijatých rezervácií.

Ako uviesť, či na Airbnb podnikáte ako súkromná osoba alebo profesionálny hostiteľ

Ako hostiteľa vás vyzveme buď počas procesu vytvárania ponuky, alebo v neskoršej fáze, aby ste označili, či ste profesionálny, alebo súkromný hostiteľ. Túto skutočnosť budete musieť uviesť len raz. Ak sa vaše okolnosti zmenia a svoj status budete potrebovať aktualizovať, môžete to urobiť v údajoch o účte. Ak by ste zmeny nevedeli urobiť, kontaktujte nás.

Dodatočné požiadavky na profesionálnych hostiteľov v EHP

Nasledujúce informácie sa vzťahujú na profesionálnych hostiteľov s bydliskom alebo sídlom v Európskom hospodárskom priestore (EHP).

Poskytovanie informácií o vašom podnikaní

Ak ste profesionálnym hostiteľom, zákon o ochrane spotrebiteľa vyžaduje, aby ste potenciálnym hosťom poskytovali jasné a zrozumiteľné informácie o svojom podnikaní ešte skôr, než vytvoria rezerváciu. Patria sem:

 • vaša totožnosť, ako je napríklad váš obchodný názov;
 • vaša obchodná adresa (poštová schránka nestačí);
 • vaše kontaktné údaje (napríklad telefónne číslo a e-mailová adresa);
 • číslo v obchodnom registri (ak ho máte);
 • IČ DPH (ak vám bolo priradené);
 • údaje o akejkoľvek zodpovednej obchodnej komore (ak sa vás to týka);
 • informácie o povoleniach, ktoré musíte mať, vrátane názvu príslušného orgánu, ak sa na vás takéto povolenia vzťahujú.

V závislosti od vašej situácie sa informácie, ktoré musíte poskytnúť, môžu líšiť. Ak nepoznáte s istotou svoje povinnosti profesionálneho hostiteľa, odporúčame vám poradiť sa s právnikom alebo iným právnym poradcom.

Svoje obchodné údaje môžete pridať a upraviť v sekcii s obchodnými údajmi vo svojom účte Airbnb, ktorá sa automaticky zobrazí vo všetkých vašich ponukách. Pridaním alebo odstránením obchodných údajov nezmeníte svoj status súkromného alebo profesionálneho hostiteľa, ktorý ste si predtým zvolili. 

Poskytovanie informácií o vašom ubytovaní a cenách

Uistite sa, že svoje ubytovanie opíšete výstižne a úplne. Nevynechajte žiadne informácie, ktoré sú pre hosťa dôležité. Musíte takisto zabezpečiť, aby vaša cena ubytovania zahŕňala všetky povinné poplatky vrátane daní, ako je DPH.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Hostia, ktorí si rezervujú ubytovanie na Airbnb od profesionálneho hostiteľa, nemajú právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní. Podľa článku 16 ods. l) smernice EÚ o právach spotrebiteľov platí pre zmluvy týkajúce sa poskytovania ubytovania pri cestovaní výnimka z práva na odstúpenie od zmluvy, ak sa v nej stanovuje konkrétny dátum alebo obdobie plnenia. Svojich hostí by ste však mali o tejto skutočnosti informovať.

Poznámka: Toto nemá vplyv na práva hosťa v vyplývajúce zo storno podmienok, ktoré ste stanovili pre svoju ponuku.

Tato stránka slúži len na informačné účely. Poskytnuté informácie nemajú byť právnym poradenstvom. Ak vám nie je jasné, ako sa ktorýkoľvek z týchto právnych predpisov vzťahuje na vašu situáciu, poraďte sa s právnikom alebo iným právnym poradcom.

Súvisiace články

 • Tirolsko

  Ak uvažujete o tom, že sa stanete hostiteľom na Airbnb, tu je niekoľko informácií, ktoré vám pomôžu pochopiť právne predpisy vo vašom meste.
 • Správca služobných ciest

  Registrácia spoločnosti v službe Airbnb na služobné cesty

  Ak chcete zaregistrovať svoju spoločnosť alebo sa s niekým porozprávať o tom, ako to funguje, vyplňte náš kontaktný formulár.
 • Správca služobných ciest

  Storná hostiteľov a Airbnb na služobné cesty

  Ak hostiteľ zruší rezerváciu, pošleme hosťovi cestujúcemu služobne e-mail. Môže si znovu rezervovať sám alebo správca ciest môže vytvoriť re…
Získajte pomoc s rezerváciami, účtom a ďalšími položkami.
Prihlásiť alebo registrovať sa