Preskočiť na obsah.
  Ak chcete získať prístup k navrhovaným výsledkom, prejdite dopredu
  Pripravte sa na dlhšie čakanie ako zvyčajne
  Vzhľadom na koronavírus (COVID-19) momentálne dostávame veľké množstvo žiadostí a pracujeme so zníženým počtom zamestnancov. Ak máte rezerváciu, do ktorej zostáva viac ako 72 hodín, kontaktujte nás neskôr pred dátumom príchodu, aby sme mohli podporiť tých, ktorí potrebujú okamžitú pomoc. Ak chcete rezerváciu zmeniť alebo zrušiť, prejdite na stránku ciest alebo na hostiteľský ovládací panel.

  Čo ak potrebujem zrušiť rezerváciu z dôvodu naliehavých alebo nevyhnutných okolností?

  Poznámka: Tento článok nezohľadňuje okolnosti súvisiace s pandémiou koronavírusu (COVID-19). Prečítajte si náš článok o poľahčujúcich okolnostiach v súvislosti s ochorením COVID-19, v ktorom sa dozviete viac o krytí v prípade okolností súvisiacich s ochorením COVID-19 a najmä o obmedzení krytia v prípade rezervácií vytvorených po 14. marci 2020.

  Ako to funguje

  Ak musíte zrušiť rezerváciu z dôvodu neočakávanej a neovplyvniteľnej situácie, možno vám budeme môcť vrátiť peniaze alebo odpustiť sankcie za storno. Nižšie je uvedený zoznam okolností, na ktoré sa vzťahujú naše zásady uplatnenia poľahčujúcich okolností. Pred zrušením rezervácie skontrolujte, či je váš prípad uvedený v zozname nižšie a či môžete poskytnúť potrebnú dokumentáciu.

  Je dôležité mať na pamäti, že zrušenia rezervácií bez sankcií sú dostupné len v prípade poľahčujúcich okolností, ktoré nastanú pred oficiálnym dátumom príchodu v rámci vašej rezervácie. Okrem toho sa naše zásady uplatnenia poľahčujúcich okolností nevzťahujú na pobyty Luxe alebo Luxury Retreats, na ktoré sa vzťahujú osobitné podmienky vrátenia peňazí hosťovi programu Luxe.

  Okolnosti, ktoré vyžadujú dokumentáciu

  Úmrtie hostiteľa, hosťa alebo spoluhostiteľa, ďalšieho hosťa, blízkeho príbuzného alebo opatrovateľa. Požiadame vás o poskytnutie jedného z týchto dokumentov:

  • úmrtný list,
  • úmrtné oznámenie,
  • spravodajský článok s menom zosnulého,
  • policajná správa.

  Neočakávané vážne ochorenie alebo zranenie hostiteľa alebo niektorého z účastníkov. Vyžiadame si od vás lekársku správu potvrdzujúcu neschopnosť danej osoby hostiť alebo cestovať kvôli neočakávanej vážnej chorobe alebo zraneniu. Správa musí mať dátum vystavenia až po vytvorení rezervácie a musí byť poskytnutá do 14 dní od storna. V súčasnosti sa na už existujúce podmienky známe používateľovi v čase vytvorenia rezervácie nevzťahujú naše Zásady uplatnenia poľahčujúcich okolností.

  Vládou nariadené povinnosti, ako sú účasť v porote, cestovné obmedzenia, súdne predvolania alebo vojenské nasadenie. Budeme požadovať kópiu oficiálneho dokumentu s dátumom vystavenia po vytvorení rezervácie a s menom osoby, ktorej sa príslušná povinnosť týka.

  Nepredvídané poškodenie objektu, údržba a problémy s vybavením ponuky Airbnb, v dôsledku čoho nie je bezpečné prijímať hostí alebo to bráni v prístupe k základnému vybaveniu, ako je tečúca voda. Netýka sa to plánovaných rekonštrukcií. Požiadame vás o poskytnutie všetkých nasledujúcich dokumentov:

  • doklad, že sa na odstránení problému pracuje;
  • časový odhad dokončenia opravy;
  • faktúra za vykonané opravy;
  • fotky poškodenia.

  Narušenia dopravy, ktoré znemožňujú cestovať do vašej destinácie vrátane cestných uzáver a zrušených letov, pričom nie sú žiadne alternatívne spôsoby cestovania. Patria sem aj uzávery a zrušenia v dôsledku prírodných katastrof, ako sú zemetrasenia alebo silné búrky. Požiadame vás o poskytnutie oznámenia o cestnej uzávere alebo dokumentácie od leteckej spoločnosti o zrušení letu a podpornej dokumentácie potvrdzujúcej, že nie je možné cestovať do vašej destinácie.

  Zrušenia vlakových, autobusových alebo trajektových spojov, pričom v ten istý deň neboli k dispozícii žiadne náhradné cesty. Požiadame vás o poskytnutie dokumentácie, z ktorej jasne vyplýva, že dopravca v daný deň neposkytoval služby, napríklad snímku obrazovky webovej lokality spoločnosti alebo odkaz na oficiálne vyhlásenie dopravcu.

  Okolnosti vyžadujúce osobitnú kontrolu

  Pre tieto okolnosti neexistuje žiadna povinná dokumentácia, ale náš špecializovaný tím skontroluje každý prípad, aby sa uistil, či sa vás to priamo týka.

  Rezervácie v programe Krízového ubytovania, ktoré boli zrušené. Prečítajte si viac informácií o Krízovom ubytovaní.

  Prírodné katastrofy, teroristická činnosť a občianske/politické nepokoje, ktoré bránia hosťovi cestovať do destinácie alebo z nej, alebo kvôli ktorým je prijímanie hostí nebezpečné.

  Epidemické ochorenie alebo choroba, ktorá náhle postihne región alebo celú skupinu ľudí. Netýka sa to existujúcich ochorení, ktoré sú pre určitú oblasť typické, ako sú napríklad malária v Thajsku alebo horúčka dengue na Havaji. Akékoľvek aktualizácie našich podmienok týkajúcich sa vypuknutia choroby a rozsahu ich uplatňovania sa určia na základe oznámení Svetovej zdravotníckej organizácie a miestnych orgánov.

   Cestovné obmedzenia uvalené vládou, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo armádou, ktoré obmedzujú cestovanie do alebo z miesta ponuky alebo zážitku.

   Rady týkajúce sa ohrozenia bezpečnosti a ochrany vydané pre miesto ponuky alebo zážitku alebo miesto odchodu na strane hosťa.

   Výpadky základných služieb, ktoré ovplyvňujú miesto ponuky alebo zážitku.

   Zmeny vo vízových alebo pasových povinnostiach, ktoré znemožňujú cesty do destinácie. Netýka sa to stratených dokladov alebo dokladov s vypršanou platnosťou.

   Ďalší postup

   Ak ste potvrdili, že vo vašom prípade sú splnené požiadavky uvedené vyššie, najprv zrušte rezerváciu bývania alebo zážitku Airbnb. Ak sa na vašu rezerváciu vzťahuje uznaná poľahčujúca okolnosť, dostanete upozornenie, že vaša rezervácia spĺňa podmienky storna bez sankcií, a ak ste hosť, peniaze vám budú vrátené v plnej výške.

   Ak vaša rezervácia nespĺňa podmienky automaticky, pokračujte v zrušení rezervácie a následne nás kontaktujte a uplatnite si nárok. Prevedieme vás ďalšími krokmi, vyžiadame si potrebnú dokumentáciu a počkáme na skontrolovanie vášho prípadu naším tímom. Nároky je nutné uplatniť do 14 dní od storna rezervácie.

   Získali ste potrebnú pomoc?

   Prihláste sa a získajte prispôsobenú podporu

   Získajte pomoc s rezerváciami, účtom a ďalšími položkami.
   Registrácia