Návrhy sa zobrazia po zadaní do vyhľadávaného výrazu. Pozrite si ich pomocou šípok hore a dole. Vyberte klávesom Enter. Ak je výberom fráza, táto fráza sa odošle na vyhľadávanie. Ak je návrhom odkaz, prehliadač prejde na danú stránku.
Návody

Hodnotenia pobytov od hostí a hostiteľov

Hodnotenia sú rozhodujúce pri budovaní dôvery na Airbnb. Sú dôležitým spôsobom, ako si môžu hostitelia a hostia navzájom poskytovať spätnú väzbu, a pomáhajú našej komunite informovane sa rozhodovať a pochopiť, čo môžu očakávať. Veríme, že spravodlivý systém hodnotenia rešpektuje a chráni úprimnú spätnú väzbu našej komunity. Preto sme zaviedli niekoľko opatrení, ktoré pomáhajú budovať dôveru v náš systém hodnotení.

Obľúbené medzi hosťami a zvýraznenia

Ponuky potrebujú 5 alebo viac nedávnych hodnotení, aby mohli byť označené ako Obľúbené medzi hosťami, zvýraznené ako najobľúbenejšie bývania alebo aby sa pri nich zobrazovalo percentilové poradie. Viac informácií nájdete v článku Obľúbené medzi hosťami a zvýraznenia.

Kedy môžete napísať hodnotenie pobytu

Hostitelia a hostia môžu napísať hodnotenia len pre pobyty, ktoré boli rezervované a zaplatené cez Airbnb.

Kedy sa hodnotenia odosielajú a zverejňujú?

Hostitelia a hostia majú na odoslanie hodnotenia 14 dní po odchode. Hostia a hostitelia môžu napísať aj hodnotenie niektorých rezervácií, ktoré sú zrušené v deň príchodu alebo po ňom (po polnoci v časovom pásme ponuky).

Hodnotenia sa uverejňujú po tom, ako obe strany odošlú svoje hodnotenia, alebo po uplynutí 14-dňovej lehoty – podľa toho, čo nastane skôr.

Ak hostiteľ zruší rezerváciu pred dňom príchodu, hostiteľ ani hosť nebudú môcť napísať hodnotenie pobytu.

Ako napísať hodnotenie

Po ukončení pobytu vám Airbnb pošle e-mail so žiadosťou o napísanie hodnotenia pre posledného hostiteľa alebo hosťa. Hodnotenie môžete napísať aj priamo na Airbnb:

 • Ak ste hosťom, prejdite na stránku Cesty alebo do doručených správ na Airbnb.
 • Ak ste hostiteľom, prejdite na časť Rezervácia na karte Dnes alebo na Správy na Airbnb.

Poznámka: Tieto údaje vychádzajú z verejných údajov, ktoré sú uvedené na profilovej stránke hodnotiacej osoby, alebo z iných údajov, ktoré hodnotiaca osoba poskytla pri registrácii na Airbnb alebo pri dokončovaní svojej rezervácie. Ak chcete skryť svoje údaje, kontaktujte nás.

Vyhľadanie vlastných hodnotení

Po prihlásení sa do účtu Airbnb nájdete hodnotenia napísané o vás aj vami vo svojom verejnom profile.

Ak ide o rezerváciu s viac ako jedným potvrdeným hosťom, hodnotenie hostiteľa sa zobrazí v profiloch všetkých ostatných potvrdených hostí.

Sú hodnotenia moderované?

Airbnb hodnotenia pred ich zverejnením nijako nemoderuje. Hodnotenia sa však musia týkať skutočnej rezervácie a môžu byť odstránené, ak porušujú naše pravidlá pre hodnotenia.

Máme zavedený aj systém detekcie, ktorý aktívne hľadá náznaky toho, že hodnotenie nemusí súvisieť so skutočným pobytom. Ak náš systém zistí, že hodnotenie je pravdepodobne falošné, napríklad preto, že nesúvisí so skutočným pobytom na Airbnb alebo súvisí s pobytom, ktorý bol vytvorený výhradne s cieľom zvýšiť ohodnotenie danej osoby, bude odstránené.

Odstránenie hodnotenia

Nemôžete odstrániť hodnotenie napísané o vás alebo vašom bývaní. Ak si však myslíte, že porušuje naše pravidlá pre hodnotenia, môžete nám ho nahlásiť. Veríme, že každá strana má právo na posúdenie prípadu samostatnými zástupcami, ale Airbnb žiaden prípad nepreskúma viac ako dvakrát. Ak hodnotenie porušuje naše pravidlá pre hodnotenia, bude odstránené, pričom hosť aj hostiteľ budú o tomto rozhodnutí po odstránení informovaní. 

Tieto pravidlá sú navrhnuté tak, aby chránili integritu nášho systému hodnotení tým, že umožňujú odstraňovanie hodnotení, ktoré sú falošné, irelevantné alebo zmanipulované, ale vo všeobecnosti umožňujú zdieľať subjektívny pohľad ľudí na pobyt s ostatnými členmi komunity.

Hodnotenie, ktoré ste zverejnili, môžete odstrániť, ak už neodráža vaše skúsenosti hosťa alebo hostiteľa.

Úprava hodnotenia

Keďže chceme podporovať čestné a nestranné hodnotenia, obmedzujeme možnosť hostiteľov a hostí upraviť hodnotenie po jeho napísaní.

 • Ak odošlete svoje hodnotenie ako prvé, môžete ho upraviť kedykoľvek v rámci 14-dňovej lehoty na hodnotenie, až kým svoje hodnotenie neodošle aj druhá strana.
 • Po odoslaní oboch hodnotení alebo uplynutí 14-dňovej lehoty na hodnotenie – podľa toho, čo nastane skôr – sa obe hodnotenia automaticky uverejnia a už nebude možné vykonať žiadne ďalšie zmeny.
 • Hodnotenia hostí aj hostiteľov sa uverejňujú v rovnakom čase a po uverejnení ich nie je možné upraviť (nemôže sa teda stať, že by si druhá osoba prečítala vaše hodnotenie a podľa toho zmenila svoje vlastné).
 • Nemôžete požiadať o úpravy hodnotenia napísaného o vás. Môžete nás však kontaktovať so žiadosťou o zmenu osobného zámena a rodového oslovenia, ktoré sa používa na opísanie vašej osoby v hodnotení.

Odpovedanie na hodnotenie

Na uverejnené hodnotenie, ktoré vám niekto napísal, môžete verejne odpovedať, pokiaľ budete dodržiavať naše pravidlá pre hodnotenia.

Zobrazenie, vyhľadávanie a zoradenie hodnotení

Hodnotenia sa predvolene zobrazujú v chronologickom poradí, pričom ako prvé sa zobrazuje najnovšie hodnotenie. Používatelia majú k dispozícii aj nástroje na vyhľadávanie v hodnoteniach pomocou kľúčových slov (napríklad: čistota, rýchlosť internetu, poloha atď.) a zoraďovanie hodnotení podľa dátumu ich pridania alebo najvyššieho či najnižšieho ohodnotenia.

Ohodnotenia hviezdičkami v rámci hodnotení

Pri každom hodnotení nájdete celkové ohodnotenie hviezdičkami od hostí na stupnici od 1 do 5. V sekcii celkového ohodnotenia sa zobrazí relatívne rozdelenie ohodnotení hviezdičkami. Uvádzame aj priemerné ohodnotenie za každú z týchto podkategórií: čistota, výstižnosť, príchod, komunikácia, poloha a adekvátnosť ceny.

Hodnotiaca osoba a informácie o ceste

Ak sa chcete dozvedieť viac o hosťoch, ktorí sa v bývaní ubytovali, a pomocou týchto informácií si overiť, či bývanie spĺňa vaše potreby, môžete si v hodnotení pozrieť informácie o hodnotiacich osobách, ako napríklad:

 • ich mesto, krajinu, kontinent alebo región,
 • dátum ich pobytu (napríklad jún 2024, pred 3 týždňami, dnes atď.),
 • ich typ cesty (napríklad pobyt s deťmi, skupinou alebo domácimi zvieratami),
 • ich dĺžku pobytu (napr. pobyt na jednu noc, niekoľko nocí, približne týždeň alebo viac ako týždeň).

Poznámka: Tieto údaje vychádzajú z verejných informácií, ktoré sú uvedené na profilovej stránke hodnotiacej osoby, alebo z iných údajov, ktoré hodnotiaca osoba poskytla pri registrácii na Airbnb alebo pri dokončovaní svojej rezervácie. Ak chcete svoje údaje skryť, zrušte zobrazovanie bližších informácií v hodnoteniach.

Ako zoradiť hodnotenia: 

 1. Kliknite na ponuku, o ktorú máte záujem.
 2. Kliknite na Hodnotenia.
 3. Kliknutím ich zoraďte podľa možnosti NajnovšieNajvyššie hodnotené alebo Najnižšie hodnotené.
Pomohol tento článok?

Súvisiace články

Získajte pomoc s rezerváciami, účtom a ďalšími položkami.
Prihlásiť alebo registrovať sa