Logo Airbnb.org
Logo Airbnb.org
Logo Airbnb.org

Spoločné úsilie globálnej komunity

Darujte ešte dnes a pomôžte financovať dočasné ubytovanie pre ľudí v kríze.

Pomôžte nám ubytovať viac ľudí

Nevieme, kedy môže vypuknúť veľký konflikt alebo kde môže dôjsť k prírodnej katastrofe. V časoch krízy však chce Airbnb.org pomôcť ľuďom nájsť si ubytovanie. Vaša podpora nám pomáha naplniť túto naliehavú potrebu.
Darujte dnes

Pomôžte nám ubytovať viac ľudí

Nevieme, kedy môže vypuknúť veľký konflikt alebo kde môže dôjsť k prírodnej katastrofe. V časoch krízy však chce Airbnb.org pomôcť ľuďom nájsť si ubytovanie. Vaša podpora nám pomáha naplniť túto naliehavú potrebu.
Darujte dnes

Pomôžte nám ubytovať viac ľudí

Nevieme, kedy môže vypuknúť veľký konflikt alebo kde môže dôjsť k prírodnej katastrofe. V časoch krízy však chce Airbnb.org pomôcť ľuďom nájsť si ubytovanie. Vaša podpora nám pomáha naplniť túto naliehavú potrebu.
Darujte dnes

Náš vplyv v roku 2022

V roku 2022 sa hostitelia, darcovia, partneri a sprostredkovateľské subjekty Airbnb.org spojili, aby pomohli státisícom ľudí vysídleným v dôsledku konfliktov a prírodných katastrof – náš doteraz najväčší rok:
Viac ako 140 000

hostí ubytovaných v roku 2022

Medzi hostí patrili ľudia utekajúci z Ukrajiny, afganskí utečenci a ľudia v USA vysídlení v dôsledku prírodných katastrof.
1,5 milióna

nocí bezplatných pobytov

Od roku 2012 do dnešného dňa sa cez programy Airbnb.org ubytovalo celkovo 250 000 hostí.
112

spolupracujúcich organizácií

V roku 2022 sa ku globálnej komunite hostiteľov Airbnb.org pripojilo 112 organizácií vrátane neziskových organizácií a vládnych agentúr s cieľom podporiť ľudí v časoch krízy.

Vaše dary v akcii

100 % vášho daru pôjde na zabezpečenie bezplatného krátkodobého ubytovania pre hostí cez Airbnb.org.
Ako funguje darovanie?
Pobyty sú pre hostí nášho programu úplne zadarmo. Airbnb.org si nikdy neberie podiel, takže všetky darované peniaze pomáhajú ľuďom nájsť si ubytovanie, keď ho najviac potrebujú.

Globálna sieť podpory

Airbnb.org spolupracuje s neziskovými organizáciami, ktoré v časoch krízy pomáhajú ľuďom s dočasným ubytovaním, zaisťovaním zdrojov a poskytovaním podpory. Podobný cieľ máme aj my: pomáhať tým, ktorí v čase krízy často nedostanú inú pomoc.
Darovať

Community Sponsorship Hub

V roku 2022 organizácia Community Sponsorship Hub pomohla ľuďom vytvoriť sponzorské skupiny na privítanie a podporu afganských utečencov, z ktorých mnohí sa po príchode do USA ubytovali u hostiteľov cez Airbnb.org.

Community Sponsorship Hub

V roku 2022 organizácia Community Sponsorship Hub pomohla ľuďom vytvoriť sponzorské skupiny na privítanie a podporu afganských utečencov, z ktorých mnohí sa po príchode do USA ubytovali u hostiteľov cez Airbnb.org.

Community Sponsorship Hub

V roku 2022 organizácia Community Sponsorship Hub pomohla ľuďom vytvoriť sponzorské skupiny na privítanie a podporu afganských utečencov, z ktorých mnohí sa po príchode do USA ubytovali u hostiteľov cez Airbnb.org.

„Prostredníctvom kreditov na dočasné ubytovanie od Airbnb.org môžu sponzorské skupiny zabezpečiť počiatočné ubytovanie pre utečencov a cítiť sa istejšie pri vítaní nových prisťahovalcov, ktorí sa snažia vybudovať si nový život v Amerike.“

Sarah Krauseová, výkonná riaditeľka, Community Sponsorship Hub

CORE

Hostitelia Airbnb.org privítali tímy organizácie CORE prichádzajúce na Floridu, aby pomohli s následkami hurikánu Ian. Niektoré priestory sa stali aj koordinačnými uzlami a zásobovacími skladmi.

CORE

Hostitelia Airbnb.org privítali tímy organizácie CORE prichádzajúce na Floridu, aby pomohli s následkami hurikánu Ian. Niektoré priestory sa stali aj koordinačnými uzlami a zásobovacími skladmi.

CORE

Hostitelia Airbnb.org privítali tímy organizácie CORE prichádzajúce na Floridu, aby pomohli s následkami hurikánu Ian. Niektoré priestory sa stali aj koordinačnými uzlami a zásobovacími skladmi.

„Keď nastanú katastrofy, potreby nemôžu počkať, najmä v prípade marginalizovaných komunít. Ubytovanie cez Airbnb.org pre pracovníkov v prvých líniách z organizácie CORE bolo rozhodujúce pri spustení podpory na záchranu životov.“

Laura Cansiciová, viceprezidentka pre partnerstvá a rozvoj

EURORDIS

Od vypuknutia ruskej invázie pomohla organizácia EURORDIS ľuďom na Ukrajine postihnutým zriedkavými ochoreniami opustiť krajinu a nájsť špecializovanú starostlivosť aj ubytovanie.

EURORDIS

Od vypuknutia ruskej invázie pomohla organizácia EURORDIS ľuďom na Ukrajine postihnutým zriedkavými ochoreniami opustiť krajinu a nájsť špecializovanú starostlivosť aj ubytovanie.

EURORDIS

Od vypuknutia ruskej invázie pomohla organizácia EURORDIS ľuďom na Ukrajine postihnutým zriedkavými ochoreniami opustiť krajinu a nájsť špecializovanú starostlivosť aj ubytovanie.

„Partnerstvo s organizáciou Airbnb.org je príkladom programu odozvy, v ktorom sa zohľadňujú zložité, nie vždy pochopené potreby rodín so zriedkavými ochoreniami.“

Yann Le Cam, generálny riaditeľ organizácie EURORDIS

Global Empowerment Mission

V roku 2022 organizácia GEM spolupracovala s Airbnb.org na presťahovaní afrických študentov z Ukrajiny a na ubytovaní rodín s nízkymi príjmami na Floride, ktoré boli vysídlené v dôsledku hurikánu Ian.

Global Empowerment Mission

V roku 2022 organizácia GEM spolupracovala s Airbnb.org na presťahovaní afrických študentov z Ukrajiny a na ubytovaní rodín s nízkymi príjmami na Floride, ktoré boli vysídlené v dôsledku hurikánu Ian.

Global Empowerment Mission

V roku 2022 organizácia GEM spolupracovala s Airbnb.org na presťahovaní afrických študentov z Ukrajiny a na ubytovaní rodín s nízkymi príjmami na Floride, ktoré boli vysídlené v dôsledku hurikánu Ian.

„Prostredníctvom programu Airbnb.org môžeme našu pomoc ešte viac rozšíriť a poskytnúť zasiahnutým ľuďom oveľa väčšiu bezpečnosť.“

Michael Capponi, zakladateľ a prezident, Global Empowerment Mission

Nova Ukraine

V roku 2022 sa organizácia Nova Ukraine spojila s Airbnb.org, aby spolu pomohli ľuďom utekajúcim z Ukrajiny začať nový život v USA alebo Európe.

Nova Ukraine

V roku 2022 sa organizácia Nova Ukraine spojila s Airbnb.org, aby spolu pomohli ľuďom utekajúcim z Ukrajiny začať nový život v USA alebo Európe.

Nova Ukraine

V roku 2022 sa organizácia Nova Ukraine spojila s Airbnb.org, aby spolu pomohli ľuďom utekajúcim z Ukrajiny začať nový život v USA alebo Európe.

„Obrátila som sa na Nova Ukraine, aby mi pomohli nájsť ubytovanie pre mňa a môjho 4-ročného syna. Okamžite som dostala odpoveď. Dostali sme rezerváciu cez Airbnb.org [zaplatenú] na celý mesiac!“

Natalia, hosť Airbnb.org

Phineo

Po invázii na Ukrajinu organizácie Phineo a United for Ukraine pomohli slobodným matkám, seniorom a iným znevýhodneným osobám nájsť ubytovanie v susedných krajinách.

Phineo

Po invázii na Ukrajinu organizácie Phineo a United for Ukraine pomohli slobodným matkám, seniorom a iným znevýhodneným osobám nájsť ubytovanie v susedných krajinách.

Phineo

Po invázii na Ukrajinu organizácie Phineo a United for Ukraine pomohli slobodným matkám, seniorom a iným znevýhodneným osobám nájsť ubytovanie v susedných krajinách.
„Finančná a technologická podpora od Airbnb.org nám umožnila okamžite reagovať na krízu pomocou nástroja na párovanie hostiteľov a hostí, overených hostiteľov a prístupu k nonstop linke podpory.“
Alina Nosenková, riaditeľka pre strategické partnerstvá, Phineo

Ďakujeme našim partnerom a sprostredkovateľským subjektom

Nova Ukraine

Global Empowerment Mission

Community Sponsorship Hub

EURORDIS

CORE

Phineo