Spolupatričnosť je pre nás kľúčová.

Spolupatričnosť nemôže existovať bez rôznorodosti a začlenenia. Aby sme vytvorili svet, v ktorom ľudia cítia Všade ako doma, musíme podniknúť skutočné kroky na vybudovanie pracoviska, kde sa každý cíti vítaný a všetky hlasy sú vypočuté.

Pohlavie zamestnancov Airbnb na celom svete

Pohlavie zamestnancov Airbnb na celom svete

2018

2017


Pohlavie zamestnancov Airbnb v USA

Pohlavie zamestnancov Airbnb v USA

2018

2017


Rasa a etnická príslušnosť zamestnancov Airbnb v USA

Rasa a etnická príslušnosť zamestnancov Airbnb v USA

Vedenie je definované ako dosiahnutie úrovne 11 alebo vyššej, a dotknutá osoba má aspoň jedného priameho podriadeného, ktorý nie je dočasným zamestnancom, dodávateľom ani stážistom.**
Technické tímy sú definované ako tímy pre inžinierstvo, produkty, dizajn, dátové vedy (analýza) a informačné technológie. Okrem výkonných asistentov a tímových koordinátorov.**
Inžinierstvo zahŕňa všetkých v rámci našej technickej organizácie. Okrem výkonných asistentov a tímových koordinátorov.**

Able@

Able@ je skupina určená pre zamestnancov s rôznymi hendikepmi – viditeľnými, neviditeľnými a všetkým medzi tým, ako aj pre našich podporovateľov. Able@ je navrhnutá tak, aby členom poskytovala povzbudenie a ďalšie možnosti a zároveň ich zapájala do úsilia o zvyšovanie povedomia a zlepšovanie prispôsobenia ubytovaní pre naše jedinečné potreby.

AirPride@

AirPride@ sa pravidelne stretáva s poslaním zachovať Airbnb ako úžasné miesto práce pre ľudí z LGBTQ komunity. Plánujeme spoločenské podujatia, dobrovoľnícke úsilie zamerané na LGBTQ a pracujeme na širšom vzdelávaní kolegov prostredníctvom podujatí ako Pride a interných vzdelávacích skupín.

Asians@

Asians@ je kolektív Ázijských a tichomorských ostrovných (API) skupín pre ľudí a kultúru, ktorý poskytuje priestor na podporu a presadzovanie otázok tejto komunity. Snažíme sa zabezpečiť, aby všetci členovia Airbnb mali pocit spolupatričnosti – v rámci spoločnosti, ako aj v našej globálnej komunite hostiteľov a hostí.

Black@

Black@ sa snaží zabezpečiť, aby všetci členovia Airbnb mali pocit spolupatričnosti. Poskytujeme bezpečný priestor na stretnutia pre zamestnancov a podporovateľov čiernej pleti, kde môžu diskutovať o rasovej a etnickej rôznorodosti pri nábore, udržaní a komunitnom úsilí na Airbnb.

Foreignairs@

Foreignairs@ oslavuje rôznorodé zázemie zamestnancov Airbnb. V našej komunite zamestnancov sú vítaní prisťahovalci aj miestni obyvatelia, ktorí spoja svoje sily a podelia sa o skúsenosti, zdroje a skutočne globálnu perspektívu spolupatričnosti, nech pochádzate odkiaľkoľvek.

Juntos@

Juntos podemos! Juntos@ oslavuje podobnosti a rozmanitosť, ktoré ponúka naša kultúra. Snažíme sa vzdelávať, zlepšovať a podporovať naše latinskoamerické komunity prostredníctvom dobrovoľníckych podujatí, fiest, prednášok a aktívnej pomoci.

Natives@

Natives@ bola vytvorená s cieľom dať všetkým domorodým obyvateľom, indiánom, členom Prvých národov, Inuitom a aborigénom silný hlas v komunite Airbnb. Podporujeme všeobecné povedomie, vzájomné uznanie a rozvíjanie pocitu hrdosti u všetkých, ktorí zdieľajú toto dedičstvo, aby sme udržali naše kultúry nažive.

Nerdettes@

Nerdettes@ je určená pre ženy pracujúce v technických profesiách, oblasti spracovania a analýzy dát a ITX! Organizujeme pravidelné stretnutia, aby sme sa podelili o skúsenosti a navzájom sa podporili pri odstraňovaní prekážok, ktoré nám bránia robiť pokroky. Príďte na náš pravidelný spoločný mesačný obed a predstavte sa komunite!

Parents@

Parents@ je podporná skupina pre zamestnancov s deťmi, ktorá sa venuje budovaniu podnikovej kultúry zdravej pre rodičov a ich rodiny. Zdieľame zdroje pre starostlivosť o deti, vzdelávanie, rodičovstvo, cestovanie s deťmi, návrat do práce po narodení dieťaťa a ďalšie.

Tribe@

Tribe@ začala ako skupina pre každého, kto sa zaujíma o židovský život a kultúru v Airbnb, a rozšírila sa na priestor, kde môže každý zdieľať svoju náboženskú a etnickú kultúru s komunitou zamestnancov Airbnb. Stretávame sa, aby sme sa podelili o zdroje a skúsenosti a oslávili spolu dosiahnuté míľniky a úspechy!

Veterans@

Veterans@ oceňuje prínos a obete veteránov ozbrojených síl. Podporujeme akcie v prospech veteránov interne aj v našej globálnej komunite vrátane náboru veteránov pre Airbnb a podpory rodín vojakov, zdravotne postihnutých alebo zranených členov ozbrojených zložiek a veteránov.

Women@

Skupina Women@Airfinity je bezpečné miesto pre všetky ženy v Airbnb a pre tých, ktorí ich podporujú. Sme odhodlaní poskytnúť otvorenú komunitu pre diskusie o výzvach, ktorým čelia ženy v oblasti technológií, ponúkajúcu príležitosti na mentorstvo a podporu vedenia v Airbnb.