Airbnb existuje len vďaka našej rozmanitej celosvetovej komunite

Naším najväčším cieľom je vytvorenie inkluzívnej platformy pre všetkých hostiteľov a hostí a neustále pracujeme na jej vylepšovaní. 

Jadrom nášho poslania je myšlienka, že ľudia sú v podstate dobrí a každá komunita je miestom, kam môžete zapadnúť. Som hlboko presvedčený, že [diskriminácia] je najväčšou výzvou, ktorej naša spoločnosť čelí. Dotýka sa samotnej podstaty toho, kým sme, a hodnôt, ktoré zastávame.
Brian Chesky
Brian Chesky
Generálny riaditeľ, spoluzakladateľ Airbnb

Diskriminácia nemá na našej platforme miesto
Od skromných začiatkov na nafukovacom matraci v byte našich zakladateľov sa služba Airbnb rozrástla na celosvetovú komunitu miliónov ľudí – a rastie ďalej. Rovnako narastá aj naša zodpovednosť za to, aby hostitelia a hostia mohli našu platformu využívať bez toho, aby sa stretávali s predsudkami alebo diskrimináciou. Snažíme sa v tom neustále zlepšovať a sme veľmi radi, že máme príležitosť počúvať a učiť sa od našej komunity.
V roku 2016 sme požiadali Lauru Murphyovú, bývalú vedúcu legislatívnej kancelárie Americkej únie občianskych slobôd vo Washingtone D.C., o preskúmanie všetkých aspektov diverzity a inklúzie na platforme Airbnb. Po mesiacoch výskumu a spolupráce sme uverejnili správu, ktorú by si mali prečítať všetci členovia našej komunity.
Vďaka Laurinmu posudku a zapojeniu mnohých tímov tu na Airbnb sme oznámili niekoľko noviniek. Náš nový komunitný záväzok, prísnejšie antidiskriminačné zásady a vytvorenie stáleho tímu, ktorý sa bude venovať boju proti predsudkom a podpore rozmanitosti, sú len niektoré z krokov, ktoré podnikáme v boji proti predsudkom. Pre vznik tejto správy a rozvoj týchto iniciatív bol rozhodujúci príspevok našej celosvetovej komunity. Táto práca je len začiatkom nášho trvalého záväzku riešiť tieto výzvy a tešíme sa na chvíľu, keď vám budeme môcť oznámiť ďalšie novinky, partnerstvá a zdroje.

Smer udávajú naši hostitelia a hostia
Neustále pracujeme na budovaní lepšej platformy a všetky zážitky s Airbnb pramenia práve z kolektívneho úsilia našich hostiteľov, hostí a celosvetovej komunity. Sme presvedčení, že takéto príbehy treba vyzdvihnúť a podeliť sa o to, ako nás inšpirovali v posilňovaní spolupatričnosti a spoločnom úsilí o odstránenie diskriminácie.

Každý hostiteľ by mal mať prístup k nástrojom, ktoré mu pomôžu dosiahnuť úspech
Naši hostitelia tvrdo pracujú – spravujú kalendáre, komunikujú a vítajú hostí, aby im umožnili získať pekné cestovateľské zážitky a stretnúť zaujímavých ľudí. A my sme tu zas pre hostiteľov a radi im v tejto tvrdej práci pomôžeme.

Predsudky a spolupatričnosť

Jedným zo spôsobov, ako bojujeme proti diskriminácii, je školenie na odhalenie podvedomých predsudkov. Aby sme pomohli našim členom pochopiť diskrimináciu a predsudky, ktoré ju spôsobujú, vytvorili sme tento balíček užitočných rád a nástrojov na skúmanie predsudkov a iných faktorov, ktoré ovplyvňujú rozhodnutia ľudí aj bez ich vedomia.

Spoločne v akcii

Cieľom platformy Občan Airbnb je dosahovanie pokroku v spolupráci s našou celosvetovou komunitou. Tu si vymieňame nástroje na vzdelávanie a obhajovanie práv, myšlienky od popredných mysliteľov, informácie, čo je nové v oblasti zdieľania bývania, a spôsoby, ako konať.

Pomáhame našim hostiteľom podporovať spolupatričnosť

Spoločné porozumenie je nevyhnutné na budovanie príjemnejších a inkluzívnejších zážitkov na Airbnb. V našom rozšírenom centre pomoci nájdete odpovede na mnohé otázky týkajúce sa našich antidiskriminačných zásad v reálnom svete.

Ozvite sa nám

V našom komunitnom centre si naši hostitelia navzájom vymieňajú príbehy a nápady, ktoré nás vždy potešia, napĺňajú nás novou energiou a motivujú k budovaniu lepšej platformy. Podeľte sa o svoje zážitky so zaujímavými ľuďmi a rozprúďte diskusiu.

Veríme, že prostredníctvom partnerstiev v rámci aj mimo Airbnb môžeme prispieť k zmene
Najväčší pokrok sa dosahuje, keď organizácie s rovnakými hodnotami spoločne pracujú pre dobro svojich komunít. Tu je niekoľko našich externých partnerov, ktorí podporujú otvorenú diskusiu a rozmanitosť na globálnej aj miestnej úrovni.
Naše pracovisko je neoddeliteľnou súčasťou komunity Airbnb
Sila Airbnb spočíva v ľuďoch – spôsoby našej práce a náš rast formujú hostitelia a hostia po celom svete, interná komunita našich zamestnancov a naši obchodní partneri. Veríme, že rozmanitosť je nevyhnutná na vytvorenie sveta, v ktorom sa bude každý cítiť doma, a preto robíme všetko pre ukončenie diskriminácie a vybudovanie inkluzívnejšej spoločnosti. Zaviazali sme sa k transparentnosti a pracujeme na tom, aby sa z Airbnb stalo pracovisko, kde sa každý cíti vítaný a všetky hlasy sú vypočuté.
Zamestnanie a inklúzia v Airbnb