OCHRANA HOSTITEĽA

Poistné krytie zážitku

V zriedkavých prípadoch, keď sa počas poisteného zážitku niekto zraní alebo sa poškodí jeho majetok, môžu byť hostitelia chránení poistením zodpovednosti za škodu až do výšky 1 000 000 USD.

V zriedkavých prípadoch, keď sa počas poisteného zážitku niekto zraní alebo sa poškodí jeho majetok, môžu byť hostitelia chránení poistením zodpovednosti za škodu až do výšky 1 000 000 USD.

Dostupné pre hostiteľov väčšiny zážitkov
Chráni hostiteľov od začiatku zážitku až do konca
Bezkonkurenčná úroveň v odvetví cestovného ruchu

This program doesn't apply to hosts who offer experiences in mainlaind China or Japan, or hosts of accommodations.

Čo je kryté?

Poistné krytie zážitku môže zahŕňať:

– vaša právna zodpovednosť v prípade ujmy na zdraví hostí alebo iných osôb, – vaša právna zodpovednosť za poškodenie majetku patriaceho hosťom alebo iným osobám.

Poistné krytie zážitku nezahŕňa:

– ujma na zdraví alebo poškodenie majetku spôsobené úmyselným konaním (nie nehoda), – poškodenie osobného majetku hostiteľa alebo chýbajúce alebo odcudzené predmety, – zážitky s lietadlami a mobilným vybavením.

Hostite s istotou

Čas na prípravu zážitku

Poistné krytie zážitku sa môže vzťahovať na hostiteľov počas zážitku a taktiež počas prípravy miesta zážitku, pred jeho začatím alebo po jeho skončení, v súlade so zmluvnými podmienkami.

Poistné krytie spoluhostiteľov

Spoluhostitelia, ktorí poskytujú súvisiace služby spojené so zážitkom, môžu byť taktiež krytí poistným krytím zážitku.

Nonstop podpora

Ak sa vám alebo vašim hosťom niečo stane, náš globálny tím komunitnej podpory je pripravený pomôcť. Ak máte otázku týkajúcu sa poistného krytia zážitku, kontaktujte nás a my vás nasmerujeme na príslušného poskytovateľa.

Zaviazali sme sa podporovať bezpečnú a dôveryhodnú komunitu na celom svete.

Zaviazali sme sa podporovať bezpečnú a dôveryhodnú komunitu na celom svete.

Rada: Využite zdroje o bezpečnosti

Airbnb spolupracuje s Americkým červeným krížom a Medzinárodnou federáciou Červeného kríža a Červeného polmesiaca, aby poskytlo zdroje o bezpečnosti platné v 191 krajinách. Zistite, ako plánovať pre prípady núdzových situácií, pripravte si lekárničky, správajte sa v kuchyni bezpečne a mnoho ďalšieho.

Rada: Využite zdroje o bezpečnosti

Airbnb spolupracuje s Americkým červeným krížom a Medzinárodnou federáciou Červeného kríža a Červeného polmesiaca, aby poskytlo zdroje o bezpečnosti platné v 191 krajinách. Zistite, ako plánovať pre prípady núdzových situácií, pripravte si lekárničky, správajte sa v kuchyni bezpečne a mnoho ďalšieho.

Proces nárokovania poistného plnenia

1. Poistný formulár je vyplnený

Keď hostiteľ, hosť alebo tretia strana kontaktuje komunitnú podporu, Airbnb poskytne informácie o procese podávania žiadosti.

2. Poisťovateľ vymenuje likvidátora, ktorý následne poistnú udalosť preskúma

Po vyplnení poistného formulára sa s hostiteľom v mene poisťovne spojí likvidátor s cieľom prediskutovať poistnú udalosť a zhromaždiť informácie.

3. Poistná udalosť sa prešetruje

Likvidátor poistnej udalosti tretej strany vyrieši poistnú udalosť v súlade s podmienkami poistného krytia zážitku a platnými zákonmi a predpismi v príslušnej jurisdikcii.

Experience Protection Insurance is subject to certain terms, conditions, and exclusions. 
To learn more, download a comprehensive program summary.

Odpovede na vaše otázky

Musím niečo urobiť, aby sa na mňa vzťahovala ochrana v rámci poistného krytia zážitku?

Nie. Ak váš zážitok spĺňa podmienky poistného krytia, ste krytí automaticky.

Keď sa stanete hostiteľom zážitku a vyjadríte súhlas s podmienkami poskytovania služby, vyjadrujete zároveň súhlas, že v prípade výskytu poistných udalostí počas zážitkov na Airbnb budete krytí naším programom poistného krytia zážitku v súlade s poistnými podmienkami.

Ak by ste sa chceli z poistného krytia odhlásiť, musíte urobiť všetky tieto kroky: – Pošlite nám e-mail z e-mailovej adresy priradenej k vášmu účtu hostiteľa zážitku. – Uveďte svoje celé meno a telefónne číslo priradené k vášmu účtu hostiteľa zážitku. – Uveďte presný názov zážitku, ktorého ste hostiteľom.

Upozorňujeme, že uvedená e-mailová adresa slúži len na spracovanie žiadostí o odhlásenie a inak sa nesleduje.

Čo sa stane, ak sa počas zážitku zraním?

Vaša bezpečnosť je našou hlavnou prioritou. Ak sa počas zážitku zraníte alebo potrebujete lekársku starostlivosť, mali by ste sa dostať na bezpečné miesto a bezodkladne kontaktovať miestnu záchrannú službu.

Keď budete v bezpečí a vaše bezprostredné problémy budú vyriešené, nahláste nám tento incident cez kartu Profil v aplikácii Airbnb ťuknutím na položku Pomoc a podpora, kde potom v rámci danej cesty vyberte možnosť Kontaktovať Airbnb. Viac informácií

Čo znamená pre hostiteľa zážitku Airbnb, ak sa niekto počas zážitku zraní?

Bezpečnosť našej komunity je pre nás prioritou. V prípade, že sa niekto počas zážitku zraní alebo potrebuje lekársku starostlivosť, mali by ste všetkých účastníkov dostať na bezpečné miesto a bezodkladne kontaktovať miestnu záchrannú službu.

Keď budú všetci na bezpečnom mieste a všetky okamžité potreby budú zaistené, incident nám nahláste a dajte nám vedieť, či vám môžeme ešte s niečím pomôcť. Viac informácií

Ako funguje poistné krytie zážitku?

Poistné krytie zážitku poskytuje krytie prostredníctvom poistky vydanej určitými poisťovateľmi spoločnosti Zurich Insurance plc, ktorá je jedným z najuznávanejších poskytovateľov poistenia na svete.

Okrem hostiteľov zážitkov na Airbnb sa v poistnej zmluve uvádza aj Airbnb. Na získanie ochrany v rámci programu nie je potrebné platiť poistné ani sa vám neodpočítava z vyplácanej sumy.

Ak si niekto uplatní nárok voči hostiteľovi zážitku, nezávislý likvidátor poistných udalostí bude tento nárok riadiť a riešiť v súlade s pravidlami dohodnutými s Airbnb.

Čo je to poistné krytie hostiteľa?

Program poistného krytia hostiteľov zabezpečuje krytie primárnej zodpovednosti až do výšky 1 000 000 USD pri vzniku nároku tretích strán v prípade ujmy na zdraví alebo poškodenia majetku v súvislosti s pobytom cez Airbnb.

Toto krytie podlieha limitu 1 000 000 USD na polohu ponuky a môžu sa uplatňovať určité podmienky, obmedzenia a výnimky. Viac informácií

Ako sa poistné krytie zážitku líši od hostiteľskej záruky Airbnb a poistného krytia hostiteľa?

Programy Hostiteľská záruka Airbnb a Poistné krytie hostiteľa sú navrhnuté tak, aby chránili hostiteľov bývaní. Poistné krytie zážitku je navrhnuté tak, aby chránilo hostiteľov zážitkov.

Hostiteľská záruka Airbnb je navrhnutá tak, aby chránila hostiteľov bývaní v zriedkavých prípadoch, keď im hostia poškodia ich majetok alebo objekt. Viac informácií nájdete na našej stránke hostiteľskej záruky.

Poistné krytie hostiteľa je navrhnuté tak, aby chránilo hostiteľov bývaní pred nárokmi tretích strán v prípade ujmy na zdraví alebo poškodenia majetku počas ich pobytu v ponuke hostiteľa. Viac informácií nájdete na našej stránke poistného krytia hostiteľa.

Poistné krytie zážitku je navrhnuté tak, aby chránilo hostiteľov zážitkov pred nárokmi tretích strán v prípade ujmy na zdraví alebo poškodenia majetku, ku ktorému dôjde počas hostenia zážitku. Viac informácií nájdete v našom centre pomoci.

Môžeme začať s vytvorením zážitku?

Môžeme začať s vytvorením zážitku?