OCHRANA HOSTITEĽA

Poistné krytie zážitku

V zriedkavých prípadoch, keď sa počas poisteného zážitku niekto zraní alebo sa poškodí jeho majetok, môžu byť hostitelia chránení poistením zodpovednosti za škodu až do výšky 1 000 000 USD.

V zriedkavých prípadoch, keď sa počas poisteného zážitku niekto zraní alebo sa poškodí jeho majetok, môžu byť hostitelia chránení poistením zodpovednosti za škodu až do výšky 1 000 000 USD.

Dostupné pre hostiteľov väčšiny zážitkov
Chráni hostiteľov od začiatku zážitku až do konca
Bezkonkurenčná úroveň v odvetví cestovného ruchu

Tento program sa vzťahuje na hostiteľov zážitkov okrem hostiteľov v pevninskej ČíneJaponsku. Nevzťahuje sa na hostiteľov ubytovaní.

Čo je kryté?

Poistné krytie zážitku môže zahŕňať:

– vaša právna zodpovednosť v prípade ujmy na zdraví hostí alebo iných osôb, – vaša právna zodpovednosť za poškodenie majetku patriaceho hosťom alebo iným osobám.

Poistné krytie zážitku nezahŕňa:

– ujma na zdraví alebo poškodenie majetku spôsobené úmyselným konaním (nie nehoda), – poškodenie, strata alebo odcudzenie osobného majetku hostiteľa, – zážitky s lietadlami alebo určitými druhmi extrémnych aktivít (ako bungee jumping alebo heli-skiing).

Hostite s istotou

Čas na prípravu zážitku

Poistné krytie zážitku sa môže vzťahovať na hostiteľov počas zážitku a taktiež počas prípravy miesta zážitku, pred jeho začatím alebo po jeho skončení, v súlade s podmienkami a výnimkami.

Poistné krytie spoluhostiteľov

Spoluhostitelia, ktorí poskytujú súvisiace služby spojené so zážitkom, môžu byť taktiež krytí poistným krytím zážitku, a to v súlade s podmienkami a výnimkami.

Zaviazali sme sa podporovať bezpečnú a dôveryhodnú komunitu na celom svete.

Zaviazali sme sa podporovať bezpečnú a dôveryhodnú komunitu na celom svete.

Proces nárokovania poistného plnenia

1. Poistný formulár je vyplnený

Hostiteľ, hosť alebo tretia strana vyplní a odošle poistný formulár programu.

2. Poisťovateľ vymenuje likvidátora, ktorý následne poistnú udalosť preskúma

Po vyplnení poistného formulára sa s hostiteľom v mene poisťovne spojí likvidátor s cieľom prediskutovať poistnú udalosť a zhromaždiť informácie.

3. Poistnú udalosť prešetruje pridelený likvidátor

Likvidátor poistnej udalosti tretej strany vyrieši poistnú udalosť v súlade s podmienkami poistného krytia hostiteľa a platnými zákonmi a predpismi v príslušnej jurisdikcii.

Poistné krytie zážitku podlieha určitým podmienkam a výnimkám. 
Ak sa chcete dozvedieť viac, stiahnite si komplexné zhrnutie programu.

Odpovede na vaše otázky

Musím niečo urobiť, aby sa na mňa vzťahovalo poistenie v rámci poistného krytia zážitku?

Nie. Keď sa stanete hostiteľom zážitku a vyjadríte súhlas s podmienkami poskytovania služby Airbnb, vyjadrujete tiež súhlas s tým, že v prípade nečakaných udalostí počas zážitkov na Airbnb budete krytí v rámci poistného krytia zážitku. Upozorňujeme, že poistné krytie zážitku podlieha podmienkam a výnimkám.

Ak by ste sa chceli z programu poistného krytia zážitku odhlásiť, je potrebné vykonať tieto kroky: – Pošlite nám e-mail z e-mailovej adresy priradenej k vášmu účtu hostiteľa zážitku. – Uveďte svoje celé meno a telefónne číslo priradené k vášmu účtu hostiteľa zážitku. – Uveďte presný názov svojho zážitku, ktorého ste hostiteľom.

Upozorňujeme, že uvedená e-mailová adresa slúži len na spracovanie žiadostí o odhlásenie a inak sa nesleduje.

Vzťahuje sa poistné krytie zážitku na online zážitky?

Hostitelia online zážitkov môžu byť krytí poistným krytím zážitku v zriedkavých prípadoch, keď sa počas jedného z týchto interaktívnych prenosov hosť zraní alebo sa poškodí jeho majetok a hostiteľ nesie právnu zodpovednosť. Poistné krytie zážitku sa nevzťahuje na riziká hostiteľa spojené s využívaním online služieb, ako sú hanobenie, krádež elektronických údajov alebo porušenie práv duševného vlastníctva.

Viac informácií o hostení zážitkov nájdete v centre pomoci.

Môžeme začať s vytvorením zážitku?

Môžeme začať s vytvorením zážitku?