Preskočiť na obsah.

Zarábajte ako spolupracovník Airbnb

Pridajte sa k programu a zarábajte za propagáciu pobytov a zážitkov na Airbnb.

Kto sa môže stať partnerom?

Partneri Airbnb zarábajú propagáciou pobytov a zážitkov na Airbnb. Ak radi zdieľate obsah o cestovaní so svojím publikom, hľadáme práve vás.

Influenceri
Vďaka vám získavajú obľúbené destinácie nádych tajomna. Vaše publikum čaká na vaše príspevky, označenia Páči sa mi a zmienky.
Blogeri
V jadre ste cestovateľ a rodený rozprávač, ktorý miluje zdieľanie jedinečných zážitkov z celého sveta.
Partneri
Vaša odbornosť pomáha ľuďom z celého sveta objavovať nezabudnuteľné cestovateľské príležitosti.
Influenceri
Vďaka vám získavajú obľúbené destinácie nádych tajomna. Vaše publikum čaká na vaše príspevky, označenia Páči sa mi a zmienky.
Blogeri
V jadre ste cestovateľ a rodený rozprávač, ktorý miluje zdieľanie jedinečných zážitkov z celého sveta.
Partneri
Vaša odbornosť pomáha ľuďom z celého sveta objavovať nezabudnuteľné cestovateľské príležitosti.
Influenceri
Vďaka vám získavajú obľúbené destinácie nádych tajomna. Vaše publikum čaká na vaše príspevky, označenia Páči sa mi a zmienky.
Blogeri
V jadre ste cestovateľ a rodený rozprávač, ktorý miluje zdieľanie jedinečných zážitkov z celého sveta.
Partneri
Vaša odbornosť pomáha ľuďom z celého sveta objavovať nezabudnuteľné cestovateľské príležitosti.
Influenceri
Vďaka vám získavajú obľúbené destinácie nádych tajomna. Vaše publikum čaká na vaše príspevky, označenia Páči sa mi a zmienky.
Blogeri
V jadre ste cestovateľ a rodený rozprávač, ktorý miluje zdieľanie jedinečných zážitkov z celého sveta.
Partneri
Vaša odbornosť pomáha ľuďom z celého sveta objavovať nezabudnuteľné cestovateľské príležitosti.
Influenceri
Vďaka vám získavajú obľúbené destinácie nádych tajomna. Vaše publikum čaká na vaše príspevky, označenia Páči sa mi a zmienky.
Blogeri
V jadre ste cestovateľ a rodený rozprávač, ktorý miluje zdieľanie jedinečných zážitkov z celého sveta.
Partneri
Vaša odbornosť pomáha ľuďom z celého sveta objavovať nezabudnuteľné cestovateľské príležitosti.

Ako to funguje

1
Zaregistrujte sa
Po pripojení získate okamžitý prístup k nástrojom programu.
2
Zdieľajte svoj obsah
Získajte prispôsobené odkazy alebo si vytvorte vlastné widgety a stránky, ktoré môžete zdieľať so svojimi sledovateľmi.
3
Začnite zarábať
Vždy, keď niekto vytvorí rezerváciu na Airbnb prostredníctvom vášho obsahu, získate časť servisného poplatku Airbnb, a to 30 % za pobyty a 25 % za zážitky. Viac informácií

Spôsoby zdieľania

Vytvorenie odkazu
Zdieľajte krátky odkaz na pobyt na Airbnb kdekoľvek, kde nájdete svoje publikum.
Vytvorenie odkazu
Zdieľajte krátky odkaz na pobyt na Airbnb kdekoľvek, kde nájdete svoje publikum.
Vloženie widgetu
Prispôsobte si widgety a umiestnite ich kdekoľvek, aby si vaši sledovatelia mohli rezervovať znova a znova.
Vloženie widgetu
Prispôsobte si widgety a umiestnite ich kdekoľvek, aby si vaši sledovatelia mohli rezervovať znova a znova.
Vytvorenie vstupnej stránky
Na Airbnb môžete jednoducho vytvárať a aktualizovať svoje vlastné cestovné stránky. Nie je potrebná žiadna znalosť jazyka HTML.
Vytvorenie vstupnej stránky
Na Airbnb môžete jednoducho vytvárať a aktualizovať svoje vlastné cestovné stránky. Nie je potrebná žiadna znalosť jazyka HTML.
Vytvorenie odkazu
Zdieľajte krátky odkaz na pobyt na Airbnb kdekoľvek, kde nájdete svoje publikum.
Vytvorenie odkazu
Zdieľajte krátky odkaz na pobyt na Airbnb kdekoľvek, kde nájdete svoje publikum.
Vloženie widgetu
Prispôsobte si widgety a umiestnite ich kdekoľvek, aby si vaši sledovatelia mohli rezervovať znova a znova.
Vloženie widgetu
Prispôsobte si widgety a umiestnite ich kdekoľvek, aby si vaši sledovatelia mohli rezervovať znova a znova.
Vytvorenie vstupnej stránky
Na Airbnb môžete jednoducho vytvárať a aktualizovať svoje vlastné cestovné stránky. Nie je potrebná žiadna znalosť jazyka HTML.
Vytvorenie vstupnej stránky
Na Airbnb môžete jednoducho vytvárať a aktualizovať svoje vlastné cestovné stránky. Nie je potrebná žiadna znalosť jazyka HTML.
Vytvorenie odkazu
Zdieľajte krátky odkaz na pobyt na Airbnb kdekoľvek, kde nájdete svoje publikum.
Vytvorenie odkazu
Zdieľajte krátky odkaz na pobyt na Airbnb kdekoľvek, kde nájdete svoje publikum.
Vloženie widgetu
Prispôsobte si widgety a umiestnite ich kdekoľvek, aby si vaši sledovatelia mohli rezervovať znova a znova.
Vloženie widgetu
Prispôsobte si widgety a umiestnite ich kdekoľvek, aby si vaši sledovatelia mohli rezervovať znova a znova.
Vytvorenie vstupnej stránky
Na Airbnb môžete jednoducho vytvárať a aktualizovať svoje vlastné cestovné stránky. Nie je potrebná žiadna znalosť jazyka HTML.
Vytvorenie vstupnej stránky
Na Airbnb môžete jednoducho vytvárať a aktualizovať svoje vlastné cestovné stránky. Nie je potrebná žiadna znalosť jazyka HTML.
Vytvorenie odkazu
Zdieľajte krátky odkaz na pobyt na Airbnb kdekoľvek, kde nájdete svoje publikum.
Vytvorenie odkazu
Zdieľajte krátky odkaz na pobyt na Airbnb kdekoľvek, kde nájdete svoje publikum.
Vloženie widgetu
Prispôsobte si widgety a umiestnite ich kdekoľvek, aby si vaši sledovatelia mohli rezervovať znova a znova.
Vloženie widgetu
Prispôsobte si widgety a umiestnite ich kdekoľvek, aby si vaši sledovatelia mohli rezervovať znova a znova.
Vytvorenie vstupnej stránky
Na Airbnb môžete jednoducho vytvárať a aktualizovať svoje vlastné cestovné stránky. Nie je potrebná žiadna znalosť jazyka HTML.
Vytvorenie vstupnej stránky
Na Airbnb môžete jednoducho vytvárať a aktualizovať svoje vlastné cestovné stránky. Nie je potrebná žiadna znalosť jazyka HTML.
Vytvorenie odkazu
Zdieľajte krátky odkaz na pobyt na Airbnb kdekoľvek, kde nájdete svoje publikum.
Vytvorenie odkazu
Zdieľajte krátky odkaz na pobyt na Airbnb kdekoľvek, kde nájdete svoje publikum.
Vloženie widgetu
Prispôsobte si widgety a umiestnite ich kdekoľvek, aby si vaši sledovatelia mohli rezervovať znova a znova.
Vloženie widgetu
Prispôsobte si widgety a umiestnite ich kdekoľvek, aby si vaši sledovatelia mohli rezervovať znova a znova.
Vytvorenie vstupnej stránky
Na Airbnb môžete jednoducho vytvárať a aktualizovať svoje vlastné cestovné stránky. Nie je potrebná žiadna znalosť jazyka HTML.
Vytvorenie vstupnej stránky
Na Airbnb môžete jednoducho vytvárať a aktualizovať svoje vlastné cestovné stránky. Nie je potrebná žiadna znalosť jazyka HTML.

Chcete sa dozvedieť viac?

Viac informácií o programe nájdete v našom centre pomoci.