Airbnb 2022
Letná verzia

Nové Airbnb pre nový svet cestovania

V dvoch radoch možno na krásnych fotkách ponúk vidieť kategórie Airbnb Hrady, Na púšti, Pútavý dizajn, Blízko pláže a Na vidieku. Jedna z ponúk sa zobrazuje na obrazovke mobilného telefónu a ukazuje, ako by sa ponuky zobrazili v aplikácii Airbnb.

Ľudia sú flexibilnejší ako kedykoľvek predtým, pokiaľ ide o to, kam a kedy cestujú. Aby sme im pomohli využiť tieto nové možnosti, predstavujeme našu najväčšiu zmenu za desaťročie – vrátane úplne nového spôsobu vyhľadávania, lepších možností dlhšieho ubytovania a bezkonkurenčnej úrovne ochrany.

Nový spôsob vyhľadávania

Predstavujeme úplne nový dizajn postavený na kategóriách Airbnb, ktoré našim hosťom pomôžu ľahko preskúmať svet Airbnb – a objaviť miesta, ktoré by inak ani nehľadali.

Otvorený notebook a mobilný telefón s novou domovskou stránkou Airbnb, kde sa zobrazujú fotky ponuky z kategórie Airbnb Pútavý dizajn. V riadku ikon pozdĺž hornej časti stránky vidno rôzne kategórie, ktoré môže hosť preskúmať.

Kategórie Airbnb. Navrhnuté tak, aby hosťom pomohli objavovať jedinečné bývania.

Naši hostitelia ponúkajú milióny jedinečných objektov po celom svete. Prostredníctvom kategórií Airbnb sa zorganizujú do usporiadaných zbierok. Bývania sa tak ocitnú v jednej z viac ako 50 kategórií vybraných podľa ich štýlu, lokality alebo aktivít v okolí. Patria medzi ne:

Úžasné výhľady
27 000 bývaní
Arktické miesta
6 500 bývaní
Blízko pláže
900 000 bývaní
Bývania s raňajkami
20 000 bývaní
Kempingy
32 000 bývaní
Profi kuchyne
6 000 bývaní
Na vidieku
200 000 bývaní
Kreatívne priestory
900 bývaní
Pútavý dizajn
27 000 bývaní
Golf
150 000 bývaní
Klavírne krídla
2 800 bývaní
Historické domy
4 000 bývaní
Blízko jazera
160 000 bývaní
Pri jazere
90 000 bývaní
Národné parky
750 000 bývaní
Zdieľané bývania
650 000 bývaní
Lyžovačky
300 000 bývaní
Surfovanie
240 000 bývaní
V trópoch
500 000 bývaní
Vinohrady
100 000 bývaní

Predstavujeme kategóriu Pútavý dizajn

Hostia teraz môžu ľahko objaviť viac ako 20 000 bývaní vybraných vďaka ich ikonickej architektúre a interiérom vrátane majstrovských diel architektov ako Frank Lloyd Wright a Le Corbusier.

Mriežka ikonických bývaní z kategórie Airbnb Pútavý dizajn. Zahŕňa domy navrhnuté Frankom Lloydom Wrightom, Le Corbusierom a Williamom Turnbullom.
Frank Lloyd Wright
Hostí Marika
Mriežka ikonických bývaní z kategórie Airbnb Pútavý dizajn. Zahŕňa domy navrhnuté Frankom Lloydom Wrightom, Le Corbusierom a Williamom Turnbullom.
Le Corbusier
Hostí Elodie
Mriežka ikonických bývaní z kategórie Airbnb Pútavý dizajn. Zahŕňa domy navrhnuté Frankom Lloydom Wrightom, Le Corbusierom a Williamom Turnbullom.
Taalman Architecture
Hostí Linda
Mriežka ikonických bývaní z kategórie Airbnb Pútavý dizajn. Zahŕňa domy navrhnuté Frankom Lloydom Wrightom, Le Corbusierom a Williamom Turnbullom.
Robert Nichol & Sons
Hostí Dayget
Mriežka ikonických bývaní z kategórie Airbnb Pútavý dizajn. Zahŕňa domy navrhnuté Frankom Lloydom Wrightom, Le Corbusierom a Williamom Turnbullom.
Steven Holl
Hostí Sarah
Mriežka ikonických bývaní z kategórie Airbnb Pútavý dizajn. Zahŕňa domy navrhnuté Frankom Lloydom Wrightom, Le Corbusierom a Williamom Turnbullom.
William Turnbull
Hostí Miju
Mriežka ikonických bývaní z kategórie Airbnb Pútavý dizajn. Zahŕňa domy navrhnuté Frankom Lloydom Wrightom, Le Corbusierom a Williamom Turnbullom.
Cameron Anderson Architects
Hostia Rick a Steph
Mriežka ikonických bývaní z kategórie Airbnb Pútavý dizajn. Zahŕňa domy navrhnuté Frankom Lloydom Wrightom, Le Corbusierom a Williamom Turnbullom.
Ricardo Bofill
Hostí Hans

Ako vytvárame kategórie Airbnb

Vybrané zo šiestich miliónov bývaní

Hostitelia Airbnb ponúkajú najväčšiu zbierku jedinečných bývaní na svete – od domov na stromoch až po minidomy – vo viac ako 100 000 mestách v 220 krajinách.

Analyzované strojovým učením

Ponuky na Airbnb hodnotíme pomocou strojového učenia, ktorým sa analyzujú názvy, písané opisy, hodnotenia hostí, titulky fotiek a ďalšie údaje.

Vybrané spoločnosťou Airbnb

Členovia tímu Airbnb pre výber hodnotia ponuky a ručne vyberajú odporúčané fotky. Každá kategória potom prejde záverečnou kontrolou, kde sa kontroluje jednotnosť a kvalita fotiek.

Predstavujeme kombinované pobyty

Viac ľudí ako kedykoľvek predtým sa vydáva na dlhšie pobyty. Aby mali hostia ešte viac možností pri plánovaní, vytvorili sme kombinované pobyty. Je to inovatívna nová funkcia, ktorá rozdeľuje pobyt medzi dve rôzne bývania – teraz môžu hostia pri hľadaní týchto dlhších pobytov nájsť v priemere o 40 % viac ponúk.

Lepší spôsob, ako sa ubytovať na dlhšie

Na obrazovke mobilného telefónu sa zobrazuje kombinovaný pobyt. Na obrazovke sa uvádza: „Rozdeľte si čas medzi lokality Norrebro a Gammelholm“ a zobrazuje sa cena za cestu. Nižšie sú dve fotky bývaní. Na obrázku k bývaniu v Norrebro vidno jedálenský priestor s veľkou čiernou knižnicou a moderným lustrom. Na fotke k bývaniu v Gammelholme vidno tiež jedáleň, pričom táto je osvetlená veľkým strešným oknom. Pri každej fotke sa uvádzajú dátumy, z ktorých je zrejmé, že hosť strávi 12 dní v bývaní v Norrebro, po ktorých nasleduje 18 dní v bývaní v Gammelholme.

Dve bývania v jednej destinácii

Keď hostia hľadajú dlhší pobyt v jednej destinácii, ponúkneme im možnosť rozdelenia cesty medzi dve rôzne bývania v regióne.

Na obrazovke mobilného telefónu sa zobrazuje kombinovaný pobyt z kategórie Národné parky. Na obrazovke sa uvádza „Rozdeľte si čas medzi lokality Zion a Grand Canyon“ spolu s cenou navrhovanej cesty. Nižšie sú dve fotky vedľa seba. Na fotke k Zionu je priestranný, rozsvietený stan pod tmavou oblohou. Na fotke ku Grand Canyonu je vonkajší bazén s výhľadom na hory. Pri každej fotke sa uvádzajú dátumy, z ktorých je zrejmé, že hosť strávi 4 dni v bývaní v Zione, po ktorých nasledujú 3 dni v Grand Canyone.

Dve bývania v jednej kategórii

Kombinované pobyty sa takisto ponúkajú v 14 rôznych kategóriách vrátane kempingu, národných parkov, surfovania a ďalších, takže hostia si môžu užívať podobné bývania alebo aktivity na dvoch miestach. Napríklad hosť, ktorý si prezerá kategóriu Národné parky, môže nájsť kombinovaný pobyt, ktorý mu navrhuje bývanie v blízkosti Zionu a ďalšie pri Grand Canyone.

Jeden plynulý zážitok

Na obrazovke mobilného telefónu sa zobrazuje kombinovaný pobyt. Na obrazovke sa uvádza „Ubytujte sa v lokalitách Roma Norte a La Condesa“, cena cesty a obrázky dvoch svetlých, farebných, ale odlišných priestorov na terase v meste Mexiko. Nižšie je tlačidlo s označením Mapa.

Inteligentné párovanie

Inteligentne spárujeme dve bývania zodpovedajúce lokalite, typu objektu a vybaveniu.

Na obrazovke mobilného telefónu sa zobrazuje mapa mesta Mexiko. Dve bývania, ktoré sa objavili na predchádzajúcej obrazovke, sú označené čiernymi ikonami zobrazujúcimi dátumy každého pobytu. Oblúkovitá čierna čiara ukazuje, ako blízko sú bývania k sebe. Na priloženej fotke sa opakujú fotky dvoch farebných terás spojených s týmto kombinovaným pobytom.

Animované mapovanie

Kombinované pobyty sú na mape spojené animáciou, ktorá jasne zobrazuje vzdialenosť medzi bývaniami a postupnosť pobytov.

Na obrazovke mobilného telefónu sa zobrazuje fotka bývania v Roma Norte a príslušné informácie o rezervácii. V dolnej časti obrazovky sa nachádza tlačidlo vyzývajúce hosťa na rezerváciu.

Jednoduchá rezervácia

Keď si hosť vyberie kombinovaný pobyt, prejde cez jednoduchý proces, pri ktorom si rezervuje každé bývanie – jedno po druhom.

Bezkonkurenčná úroveň ochrany

AirCover je najkomplexnejšia bezplatná ochrana pri cestovaní, ktorá dáva našim hosťom istotu, že ak sa niečo pokazí, kryjeme im chrbát.

AirCover
Najkomplexnejšia ochrana pri cestovaní. Vždy k dispozícii, vždy zadarmo. Iba na Airbnb.

AirCover poskytuje každému hosťovi pri každom pobyte štyri formy ochrany

Záruka ochrany rezervácie

V zriedkavom prípade, že hostiteľ bude potrebovať zrušiť rezerváciu v priebehu 30 dní pred príchodom, hosťom nájdeme podobné alebo lepšie bývanie alebo im vrátime peniaze.

Záruka ubytovania sa

Ak sa hosť nemôže ubytovať vo svojom bývaní a hostiteľ problém nedokáže vyriešiť, nájdeme mu podobné alebo lepšie bývanie na celé trvanie pôvodného pobytu alebo mu vrátime peniaze.

Záruka adekvátneho ubytovania

Ak kedykoľvek počas pobytu hosť zistí, že daná ponuka nezodpovedá opisu (napríklad prestane fungovať chladnička a hostiteľ ju nedokáže jednoducho opraviť alebo má menej spální, ako je uvedené), hosť bude mať tri dni na nahlásenie tejto skutočnosti a my mu nájdeme podobné alebo lepšie bývanie alebo mu vrátime peniaze.

Nepretržitá bezpečnostná linka

Keby sa hosť niekedy cítil nebezpečne, získa prednostný prístup k špeciálne vyškoleným zástupcom pre otázku bezpečnosti, a to vo dne i v noci.

Zistite úplné informácie o tom, ako AirCover chráni rezerváciu každého hosťa, a o všetkých platných výnimkách. Ak ste hostiteľom, pozrite sa, čo pre vás AirCover znamená.

Iba Airbnb poskytuje AirCover každému hosťovi

Airbnb
Konkurencia
Záruka ochrany rezervácie
Záruka ubytovania sa
Záruka adekvátneho ubytovania
Nepretržitá bezpečnostná linka

Výhody programu AirCover v porovnaní s komplexnými ochranami, ktoré zadarmo ponúkajú naši najpriamejší konkurenti.

Špeciálne vyškolený a špecializovaný tím, ktorý je pripravený všetko napraviť

Dva mobilné telefóny vedľa seba. V telefóne naľavo vidieť textovú konverzáciu medzi hostkou Airbnb a členom tímu Airbnb pre AirCover. Člen tímu vysvetľuje, že našiel 5 nových bývaní podobných pôvodnej rezervácii hostky. Hostka odpovie, že sa jej podarilo rezervovať si ponuku s názvom „Cabin in Anchorage“. Na telefóne vpravo vidieť prvé dve bývania z prianí. Na prvej fotke je slnečná a príjemná obývačka v zrube v Anchorage na Aljaške. Viditeľná je aj vrchná časť ďalšej ponuky.

Špeciálne vyškolený a špecializovaný tím, ktorý je pripravený všetko napraviť

Program AirCover bol začlenený priamo do aplikácie a webovej lokality Airbnb, čo hosťom uľahčuje kedykoľvek kontaktovať zástupcu a rýchlo vyriešiť problémy. Na zabezpečenie plnenia z ochrany AirCover sme vytvorili tím špeciálne vyškolených zástupcov, ktorí pomáhajú s vytvorením novej rezervácie na poslednú chvíľu, a rozšírili sme našu nepretržitú bezpečnostnú linku tak, aby bola k dispozícii vo viacerých jazykoch než kedykoľvek predtým.